Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009 - Wyniki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Katarzyninie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej w Kokorzynie i Szczodrowie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonywaniu usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kościan
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę utwardzonego placu przy szkole w Turwi
Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Stare Oborzyska - Jasień
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego w Starym Luboszu
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy szkoły w Kokorzynie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług transportowo - drogowych na rzecz Gminy Kościan
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie profilowania dróg gminnych na terenie Gminy Kościan do dnia 31.12.2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Stary Lubosz - Darnowo
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowych
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pelikanie - obręb wsi Czarkowo - Kokorzyn i Sierakowo
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kokorzyn
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę paliwa w 2010 roku
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mikoszkach
Ogłosznie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów położonych w obrębie gminy Kościan w 2010r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na na wykonanie dokumentacji projektowych budowy kanalizacji sanitarnej w: Darnowie, Wyskoci i Turwi
Ogłoszenie o wyborze oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.