Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
AB.6740.12.8.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 12.09.2022 r. o wydaniu w dniu 09.09.2022 r. przez Starostę Kościańskiego decyzji zmieniającej nr 528/2022 pozowlenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej "Kościan 1" o mocy znamionowej do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kawczyn, gm. Kościan (nr ewid. gruntów: 67,70).

AB.6740.12.8.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 12.09.2022 r. o wydaniu w dniu 09.09.2022 r. przez Starostę Kościańskiego decyzji zmieniającej nr 528/2022 pozowlenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej "Kościan 1" o mocy znamionowej do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kawczyn, gm. Kościan (nr ewid. gruntów: 67,70).

Opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościan w terminie od dnia 16.09.2022 do dnia 01.10.2022 włącznie.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2022-09-16 14:43:13
Nazwa wpisu:
AB.6740.12.8.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 12.09.2022 r. o wydaniu w dniu 09.09.2022 r. przez Starostę Kościańskiego decyzji zmieniającej nr 528/2022 pozowlenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej "Kościan 1" o mocy znamionowej do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kawczyn, gm. Kościan (nr ewid. gruntów: 67,70).
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
GOŚ 7624/12/2009 - Obwieszczenie GOŚ/7624/9/2009 - Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia (6,3Mpa) relacji Kokorzyn – Kościan GOŚ 7624/23/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin – Racot - obwieszczenie z 10.08.2009 GOŚ 7624/20/2009 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z rurociągiem tłocznym do Racotu GOŚ 7624/21/2009 - Budowa kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina - obwieszczenie z 10.08.2009 GOŚ 7624/22/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin – Gryżyna - obwieszczenie z 10.08.2009 GOŚ 7624/3/2009 - Zabudowa działek 180/3 oraz 180/5 położonych w Kurzej Górze - obwieszczenie z 18.08.2009 GOŚ 7624/3/2009 - Zabudowa działek 180/3 oraz 180/5 położonych w Kurzej Górze - obwieszczenie z 26.08.2009 GOŚ 7624/12/2009 - Obwieszczenie z 01.09.2009 GOŚ 7624/27/2009 - Przebudowie drogi powiatowej nr 3942P Kościan-Kokorzyn we wsi Pelikan - obwieszczenie z 10.09.2009 GOŚ 7624/29/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Stare Oborzyska - Kiełczewo - obwieszczenie z 10.09.2009 GOŚ 7624/30/2009 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pianowo - obwieszczenie z 10.09.2009 GOŚ 7624/20/2009 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z rurociągiem tłocznym do Racotu - Obwieszczenie z 14.09.2009 GOŚ 7624/21/2009 - Budowa kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina - obwieszczenie z 14.09.2009 GOŚ 7624/22/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin – Gryżyna - obwieszczenie z 21.09.2009 GOŚ 7624/23/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin – Racot - obwieszczenie z 21.09.2009 GOŚ 7624/25/2009 - Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Przysieka Polska gm. Śmigiel i m. Widziszewo gm. Kościan - obwieszczenie z 23.09.2009 GOŚ 7624/27/2009 - Przebudowie drogi powiatowej nr 3942P Kościan-Kokorzyn we wsi Pelikan - obwieszczenie z 10.09.2009 GOŚ 7624/25/2009 - Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Przysieka Polska gm. Śmigiel i m. Widziszewo gm. Kościan - obwieszczenie z 05.10.2009 GOŚ 7624/29/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Stare Oborzyska - Kiełczewo - obwieszczenie z 05.10.2009 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GOŚ 7624/27/2009 - Przebudowie drogi powiatowej nr 3942P Kościan-Kokorzyn we wsi Pelikan - obwieszczenie z 20.10.2009 RDOS-30-00-II-66191-57/09/ek - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego GOŚ 7624/35/2009 - Przebudowa drogi krajowej nr 5 obwodnica Kościana od km 228+100 do km 234+650 dł. 6,6km” - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego GOŚ 7624/36/2009 - Obwieszczenie z dn. 03.11.2009 Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko GOŚ 7624/14/2009 GOŚ 7624/35/2009 - Przebudowa drogi krajowej nr 5 obwodnica Kościana od km 228+100 do km 234+650 dł. 6,6km” - Obwieszczenie z 17.11.2009 Przerabianie – rozdrabnianie i cięcie folii ogrodniczej w miejscowości Kiełczewo na działce o nr ewidencyjnym: 624/2 GOŚ 7624/36/2009 - Obwieszczenie z dn. 01.12.2009 adzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko GOŚ 7624/35/2009 - Przebudowa drogi krajowej nr 5 obwodnica Kościana od km 228+100 do km 234+650 dł. 6,6km” - Obwieszczenie z 20.10.2009 GOŚ 7624/36/2009 - Obwieszczenie z dn. 18.12.2009 GOŚ 7624 / 2 / 2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie - obwieszczenie z 27.01.2010 GOŚ 7624/5/2010 - Przebudowa drogi gminnej Kokorzyn - PMG Bonikowo - obwieszczenie z 23.02.2010 GOŚ 7624/14/2009 - Przerabianie – rozdrabnianie i cięcie folii ogrodniczej w miejscowości Kiełczewo na działce o nr ewidencyjnym: 624/2 - Informacja SKO GOŚ 7624/6/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Darnowie, Wyskoci i Turwi - obwieszczenie z 26.02.2010 GOŚ 7624 / 2 / 2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie - obwieszczenie z 01.03.2010 GOŚ 7624 / 2 / 2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie - obwieszczenie z 15.03.2010 GOŚ 7624/5/2010 - Przebudowa drogi gminnej Kokorzyn - PMG Bonikowo - obwieszczenie z 06.04.2010 GOŚ 7624/12/2009 - Obwieszczenie z 15.04.2010 GOŚ 7624/6/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Darnowie, Wyskoci i Turwi - obwieszczenie z 10.05.2010 GOŚ 7624/1/2010 - Rozbudowa węzła Kościan - obwieszczenie z 25.08.2010 GOŚ 7624/13/2010 - Rozbudowa i przebudowa SUW w Mikoszkach - obwieszczenie z 06.07.2010 GOŚ 7624/14/2010 - Przebudowa ulicy Szkolnej oraz przebudowa wejścia do szkoły podstawowej w miejscowości Racot - obwieszczenie z 02.08.2010 GOŚ 7624/14/2010 - Przebudowa ulicy Szkolnej oraz przebudowa wejścia do szkoły podstawowej w miejscowości Racot - obwieszczenie z 04.08.2010 GOŚ 7624/13/2010 - Rozbudowa i przebudowa SUW w Mikoszkach - obwieszczenie z 05.08.2010 GOŚ 7624/14/2010 - Przebudowa ulicy Szkolnej oraz przebudowa wejścia do szkoły podstawowej w miejscowości Racot - obwieszczenie z 19.08.2010 GOŚ 7624/13/2010 - Rozbudowa i przebudowa SUW w Mikoszkach - obwieszczenie z 23.08.2010 GOŚ 7624/19/2010 - Budowa z przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie - obwieszczenie z 25.10.2010 GOŚ 7624/17/2010 - Budowa sieci gazowej - obwieszczenie z 02.12.2010 GOŚ 7624/19/2010 - Budowa z przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie - obwieszczenie z 30.12.2010 GOŚ.6220.5.2011 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 6000,0m we wsi Widziszewo - Obwieszczenie z 13.05.2011 GOŚ.6220.5.2011 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 6000,0m we wsi Widziszewo - Obwieszczenie z 15.06.2011 GOŚ.6220.17.2011 - Przebudowa drogi powiatowej 3897P Kościan - Śrem na odcinku Spytkówki - Gołębin Stary" - Obwieszczenie z 02.09.2011 GOŚ.6220.24.2011 - Budowa Jazu Kościan w km 2+890 Kościańskiego Kanału Obry - Obwieszczenie z 04.11.2011 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.01.2012r. Obwieszczenie o wszczęciu i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko GOŚ.6220.24.2011 - Budowa Jazu Kościan w km 2+890 Kościańskiego Kanału Obry - Obwieszczenie z 24.02.2012 GOŚ.6220.24.2011 - Budowa Jazu Kościan w km 2+890 Kościańskiego Kanału Obry - Obwieszczenie z 19.03.2012 GOŚ.6220.16.2012 - Rozbudowa i modernizacja fermy krów mlecznych w Gryżynie - Obwieszczenie z 29.05.2012 GOŚ.6220.9.2012 - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla miasta Kościana Obwieszczenie ABŚ.6740.42.1.2012 - Przebudowa skrzyżowania zwykłego dróg powiatowych 3897P Kościan - Śrem i 3898P Czempiń - Wojnowice w miejscowości Spytkówki na "małe rondo" Obwieszczenie z dnia 29.06.2012 Ogłoszenie WOO-II.4210.36.2011.AK - Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego 29/2001/p Śrem - Jarocin - Obwieszczenie z 30.07.2012 GKOŚ.6220.4.2012 - Zmiana koncesji nr 65/2008/p z dnia 19.12.2008 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21, Brońsko-22, Brońsko-23, Brońsko-24, Brońsko-25, Kościań-31 - obwieszczenie z 21.12.2012 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie - zawiadomienie GOŚ.6220.1.2013 - Budowa ul. Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - obwieszczenie z 10.01.2013 GOŚ.6220.13.2012 - Budowa hal technologicznych w racocie - Obwieszczenie z 05.02.2013 IT.6220.04.2012 - Rozbudowa i przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła w Starym Gołębinie - obwieszczenie z 14.02.2013 WOO-II.4240.21.2013 - Budowa ul. Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - obwieszczenie RDOŚ z 21.02.2013 GOŚ.6220.1.2013 - Budowa Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - Obwieszczenie z 27.02.2013 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21, Brońsko-22, Brońsko-23, Brońsko-24, Brońsko-25, Kościań-31 - obwieszczenie z 20.03.2012 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 20.03.2013 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 19.04.2013 GOŚ.6220.8.2013 - Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1 w Spytkówkach - obwieszczenie z 24.04.2013 GOŚ.6220.1.2013 - Budowa ul. Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - obwieszczenie z 26.04.2013 WOO-II.4242.82.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 16.05.2013 GOŚ.6220.13.2013 - Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu - Obwieszczenie z 04.06.2013 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 29.05.2013 GOŚ.6220.8.2013 - Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1 w Spytkówkach - obwieszczenie z 18.06.2013 GOŚ.6220.21.2012 - Punkt zbierania i wstępnego rozbioru filtrów olejowych i paliwowych w Racocie - obwieszczenie WOO-II.4240.27.2013 - Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej w Spytkówkach - obwieszczenie z 14.06.2013 WOO-II.4240.362.2013 - Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu - Obwieszczenie RDOŚ z 24.06.2013 GOŚ.6220.13.2013 - Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu - Obwieszczenie z 28.06.2013 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 05.07.2013 GOŚ.6220.21.2012 - Punkt zbierania i wstępnego rozbioru filtrów olejowych i paliwowych w Racocie - obwieszczenie z 25.07.2013 GOŚ.6220.8.2013 - Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej w Spytkówkach - obwieszczenie z 22.08.2013 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 29.08.2013 WOO-II.4242.82.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 10.09.2013 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 20.09.2012 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 11.10.2012 GOŚ.6220.3.2014 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Nowych Oborzyskach - zawiadomienie z 07.02.2014 WS-MK.6220.5.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P od km 0+000 do km 4+710 - zawiadomienie z 19.02.2014 IT.6220.02.2013 - Rozbudowa i przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła w Starym Gołebinie - zawiadomienie z 18.02.2014 GOŚ.6220.4.2014 - Przebudowa ulicy Długiej, Leśnej, Polnej, Krótkiej, Piaskowej i Gajowej w Kurzej Górze - zawiadomienie z 03.03.2014 IT.6220.02.2014 - Rozbudowa i przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła w Starym Gołębinie - obwieszczenie z 31.03.2014 WOO-IV.4240.50.2014 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Nowych Oborzyskach - zawiadomienie RDOŚ z 09.04.2014 GOŚ.6220.3.2014 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Nowych Oborzyskach - zawiadomienie z 16.04.2014 IT.6220.02.2013 - Rozbudowa i przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła w Starym Gołębinie - Obwieszczenie z 16.04.2014 WPN-II.6441.8.2014 - Chrońmy ptaki w miastach GOŚ.6220.4.2014 - Przebudowa ulicy Długiej, Leśnej, Polnej, Krótkiej, Piaskowej i Gajowej w Kurzej Górze - zawiadomienie z 24.06.2014 Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych WS-MK.6220.5.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P od km 0+000 do km 4+710 - obwieszczenie z 04.07.2017 GOŚ.6220.4.2014 - Przebudowa ulicy Długiej, Leśnej, Polnej, Krótkiej, Piaskowej i Gajowej w Kurzej Górze - zawiadomienie z 09.07.2014 GOŚ.6220.18.2014 - Zawiadomienie z dnia 22.08.2014 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 22.08.2014 WS-MK.6220.5.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P od km 0+000 do km 4+710 - obwieszczenie z 28.08.2014 WS-MK.6220.19.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P od km 0+000 do km 4+710 - obwieszczenie z 28.08.2014 Ogłoszenie z dnia 22.09.2014 WS-MK.6220.19.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P od km 0+000 do km 4+710 - obwieszczenie z 24.09.2014 WS-MK.6220.19.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P od km 0+000 do km 4+710 - obwieszczenie z 24.09.2014 GOŚ.6220.20.2014 - Zbiornik Wodny Sepienko - zawiadomienie z 14.10.2014 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 17.10.2014 GOŚ.6220.20.2014 - Zbiornik Wodny Sepienko - zawiadomienie z 25.11.2014r. GOŚ.6220.26.2014 - Budowa chlewni na działkach o nr ewidencyjnych 134 i 135 w obrębie geodezyjnym Nacław - obwieszczenia z 19.12.2014 GOŚ.6220.1.2015 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach i Kokorzynie - Zawiadomienie z 09.01.2015 WOOŚ.4242.152.2014 - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - obwieszczenie z 16.01.2015 GOŚ.6220.13.2014 - Budowa hali montażowo - magazynowej w Kurzej Górze - obwieszczenie z 16.02.2015 GOŚ.6220.19.2014 -Rozbudowa istniejącego tartaku o budynek suszarni, wiatę na tarcicę oraz budynek kotłowni w Witkówkach - Obwieszczenie z 06.02.2015 GOŚ.6220.16.2015 - Budowa silosu trzykomorowego w Gryżynie - Zawiadomienie z 12.03.2015 WOO-IV.4240.35.2015 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach i Kokorzynie - Zawiadomienie RDOŚ z 10.03.2015r. GOŚ.6220.7.2015 - Przebudowa ul. Pocztowej w Racocie - Zawiadomienie z 24.03.2015 GOŚ.6220.8.2015 - Przebudowa ulicy Wodnej, Łąkowej i Dworcowej w Racocie - Zawiadomienie z 24.03.2015 GOŚ.6220.1.2015 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach i Kokorzynie - Zawiadomienie z 30.03.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 22.08.2014 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 17.10.2014 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 01.12.2014 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 17.12.2014 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 19.01.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 15.04.2015 WOO-IV.4240.349.2015 - Przebudowa ul. Pocztowej w Racocie - Zawiadomienie z 16.04.2015 WOOIV.4240.350.2015 - Przebudowa ulicy Wodnej, Łąkowej i Dworcowej w Racocie - zawiadomienie RDOŚ z 15.05.2015 GOŚ.6220.8.2015 - Przebudowa ulicy Wodnej, Łąkowej i Dworcowej w Racocie - Zawiadomienie z 27.04.2015 GOŚ.6220.1.2015 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach i Kokorzynie - Zawiadomienie z 24.04.2015 GOŚ.6220.7.2015 - Przebudowa ul. Pocztowej w Racocie - Zawiadomienie z 27.04.2015 GOŚ.6220.8.2015 - Przebudowa ulicy Wodnej, Łąkowej i Dworcowej w Racocie - zawiadomienie z 15.05.2015 WOO-IV.4240.302.2015 - Budowa silosu trzykomorowego w Gryżynie - Zawiadomienie RDOŚ z 27.04.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 15.05.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 29.05.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - obwieszczenie z 29.05.2015 GOŚ.6220.26.2014 - Budowa chlewni na działkach o nr ewidencyjnych 134 i 135 w obrębie geodezyjnym Nacław - obwieszczenia z 12.06.2015 GOŚ.6220.12.2015 - Przebudowa drogi powiatowej 3898P Czempiń - Wojnowice na odcinku Racot - Zgliniec - Zawiadomienie z 02.09.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 25.06.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 16.07.2015 GOŚ.6220.12.2015 - Przebudowa drogi powiatowej 3898P Czempiń - Wojnowice na odcinku Racot - Zgliniec - Zawiadomienie z 30.07.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 07.08.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 07.08.2015 GOŚ.6220.13.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn I - Zawiadomienie z 17.08.2018 GOŚ.6220.15.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn II - Zawiadomienie z 17.08.2015 GOŚ.6220.12.2015 - Przebudowa drogi powiatowej 3898P Czempiń - Wojnowice na odcinku Racot - Zgliniec - zawiadomienie z 02.09.2015 Obwieszczenie z dnia 28.08.2015 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego z dnia 15.09.2015 o wszczęciu postepowania administracyjnego GOŚ.6220.13.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn I - Zawiadomienie z 02.10.2018 GOŚ.6220.13.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn I - Zawiadomienie z 02.10.2018 GOŚ.6220.15.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn II - Zawiadomienie z 05.10.2015 GOŚ.6220.15.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn II - Zawiadomienie z 05.10.2015 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2015r. w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko GOŚ.6220.13.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn I - Zawiadomienie z 22.10.2018 GOŚ.6220.15.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn II - Zawiadomienie z 26.10.2015 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.11.2015r. w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zawiadomienie RDOŚ z dnia 07.12.2015r. Informacja Starostwa Powiatowego z dnia 04.12.2015r. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.12.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.12.2015r. w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko GOŚ.6220.4.2015 - Punkt zbierania odpadów w istniejącym magazynie na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 295/32 w miejscowości Racot - Zawiadomienie 07.01.2016 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.01.2016r. zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę GOŚ.6220.19.2015 - Przebudowa dróg gminnych: odcinek I Choryń Granecznik, odcinek II Choryń Ignacewo, odcinek III w m. Choryń - Zawiadomienie z 10.02.2016 GOŚ.6220.19.2015 - Przebudowa drogi Granecfznik - Ignacewo - Choryń - Zawiadomienie z 10.02.2016 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.02.2016r. w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko GOŚ.6220.19.2015 - Przebudowa drogi Granecznik - Ignacewo - Choryń - Zawiadomienie z 25.02.2016 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.03.2016 w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.03.2016 w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko GOŚ.6220.9.2016 - Budowa i przebudowa ulic i dróg wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Racot - Zawiadomienie z 22.03.2016 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 31.03.2016r. GOŚ.6220.3.2016 - Zawiadomienie z dnia 11.04.2016 Informacja Starostwa Powiatowego z dnia 18.04.2016 GOŚ.6220.3.2016 -Zawiadomienie z dnia 05.05.2016 WSR.6220.16.2016.EG - obwieszczenie z dnia 13.05.2016 WSR.6220.16.2016.EG - obwieszczenie z 18.05.2016 IS.6220.8.2016.ŁRA - Obwieszczenie z dnia 17.05.2016r. GOŚ.6220.9.2016 - Zawiadomienie z 24.05.2016 Zawiadomienie RDOŚ z dnia 25.05.2016 Obwieszczenie Wojewody Wielksopolskiego o zgromadzonej dokumentacji z dnia 01.06.2016r. WSR.6220.16.2016.EG - obwieszczenie z 07.06.2016 GOŚ.6220.9.2016 - Zawiadomienie z 15.06.2016 WSR.6220.16.2016.EG - obwieszczenie z dnia 16.06.2016 WSR.6220.16.2016.EG - Obwieszczenie z 22.06.2016 WSR.6220.16.2016.EG - Obwieszczenie z 22.06.2016 (2) Zawiadomienie RDOŚ z dnia 20.06.2016 r. IS.6220.8.2016.ŁRA - Obwieszczenie z dnia 28.06.2016 Obwieszczenie Starosty Kościańskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 27.06.2016 ABŚ.6740.42.4.2016 - Budowa ulic w Racocie - obwieszczenie z 27.06.2016 Informacja Starostwa Powiatowego z dnia 29.06.2016 r. WSR.6220.16.2016.EG - Obwieszczenie 19.07.2016r. WSR.6220.16.2016.EG - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z 19.07.2016r. ABŚ.6740.42.7.2016 - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 579540P - ul. Pocztowej w Racocie - zawiadomienie z 05.08.2016 r. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę z dnia 09.08.2016 r. WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 12.08.2016 Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.08.2016r. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zgromadzonej dokumentacji z dnia 16.08.2016 GOŚ.6220.21.2015 - Obwieszczenie z 05.09.2016 Informacja Starostwa Powiatowego z dnia 09.09.2016 Zawiadomienie RDOŚ z dnia 13.09.2016 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.09.2016 ABŚ.6162.1.1.2016 - Uproszczony plan urządzania lasów GOŚ.6220.15.2016 - Zawiadomienie z 23.09.2016 ABŚ.6740.7.70.2016 - Budowa sieci gazowej ś/c Dz 180 mmPE - Ogłoszenie z 26.09.2016 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 04.10.2016 GOŚ.6220.15.2016 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kawczyn - Zawiadomienie z 17.06.2016 Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016 GOŚ.6220.20.2014 - Zbiornik Wodny Sepienko - Obwieszczenie z 01.12.2016 Zawiadomienie RDOŚ z dnia 02.12.2016 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 05.12.2016 IS.6220.29.2016.ŁRA - Obwieszczenie z dnia 19.12.2016 GOŚ.6220.25.2016 GOŚ.6220.7.2016 - Rozbudowa chlewni w Poninie dz. 61/3 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04.01.2017 GOŚ.6220.28.2016 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 04.01.2017 r. GOŚ.6220.24.2016 - Budowa drogi Sierakowo - Kiełczewo - Zawiadomienie z 12.01.2017 IS.6220.29.2016.ŁRA - Obwieszczenie z dnia 19.01.2017 GOŚ.6220.25.2016 Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 12.01.2017r. WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 06.02.2017 GOŚ.6220.24.2016 - Budowa drogi Sierakowo - Kiełczewo - Zawiadomienie z 13.02.2017 Zawiadomienie z dnia 15.02.2017 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające wydanie decyzji pozowolenia na budowę z dnia 21.02.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GOŚ.6220.28.2016 - Zawiadomienie z dnia 31.03.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 05.04.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - obwieszczenie z 05.04.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 06.04.2017 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.04.2017 GOŚ.6220.27.2016 - Wykonanie otworów hydrogeologicznych w Turwi - Obwieszczenie z 28.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 08.05.2017r. GOŚ.6220.28.2016 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - obwieszczenie z 05.06.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 05.06.2017 WOO-II.4203.2.2017 - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą - zawiadomienie z 06.06.2017 Zawiadomienie z dnia 22.06.2017 GOŚ.6220.4.2017 - Zawiadomienie z dnia 26.07.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 03.08.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 07.08.2017 Obwieszczenie z dnia 30.08.2017r. o wydaniu decyzji Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.09.2017 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.09.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 28.09.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - obwieszczenie z 18.10.2017 (WOO-II.4235.4.2016.BZ) Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 18.10.2017 Zawiadomienie z dnia 06.11.2017 Zawiadomienie z dnia 17.11.2017 Obwieszczenie z dnia 20.11.2017 GOŚ.6220.9.2017 Obwieszczenie z dnia 23.11.2017 Obwieszczenie z dnia 13.12.2017 w sprawie: wydania pozwolenia na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Racocie Obwieszczenie z dnia 22.12.2017 Zawiadomienie z dnia 02.01.2018 (WOO-II.4260.190.2017.DZ) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mikoszki Obwieszczenie z dnia 12.01.2018 - dot. rozbudowy drogi Racot - Słonin Obwieszczenie z dnia 23.01.2018 Obwieszczenie z dnia 26.01.2018r. WOO-II.420.5.2018 - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą - zawiadomienie z 07.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.02.2018r. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.02.2018 Zawiadomienie z dnia 6.03.2018 Zawiadomienie z dnia 19.03.2018 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.03.2018 (IR-III.7820.2017.2) GOŚ.6220.5.2018 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej 3917P Racot - Darnowo - Wyskoć - droga powiatowa nr 3898 P (Turew) WOO-II.420.40.2018.PC.4 Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi Widziszewo - Ponin" Komunikat antysmogowy SN-VII.7570.263.2018.17 - Budowa drogi krajowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe - obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 11.04.2018 Konkurs ofert zgodny z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie GOŚ.6220.5.2018 - Przebudowa drogi powiatowej 3917P Racot - Darnowo - Wyskoć - droga powiatowa 3898P (Turew) SN-VII.7570.212.2018.10 - Budowa drogi krajowej S5 Poznań-Wrocław, odc. Wronczyn-Kościan Południe - obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 25.04.2018 SN-VII.7570.208.2018.10 - Budowa drogi krajowej S5 Poznań-Wrocław, odc. Wronczyn-Kościan Południe - obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 25.04.2018 B.6733.08.2018 - Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4 kV w Słoninie, gm. Czempiń - obwieszczenie z 10.05.2018 B.6733.08.2018 - Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4 kV w Słoninie, gm. Czempiń - uzgodnienie - pismo z 10.05.2018 GOŚ.6220.5.2018 - Przebudowa drogi powiatowej 3917P Racot - Darnowo - Wyskoć - droga powiatowa 3898P (Turew) - zawiadomienie z 15.05.2018 GNII 683.6.2017 - Budowa drogi gminnej Sierakowo - Kiełczewo - Obwieszczenie z dnia 21.05.2018 GNII.683.11.2017 - Budowa drogi gminnej Sierakowo - Kiełczewo - obwieszczenie z dnia 21.05.2018 GOŚ.6220.5.2018 - Przebudowa drogi powiatowej 3917P Racot - Darnowo - Wyskoć - droga powiatowa 3898P (Turew) - zawiadomienie z 30.05.2018 DLI.2.6621.8.2018.PMJ.5 - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi krajowej S5 Poznań - Wrocław Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościan B.6733.08.18 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci kablowej w Słoninie, gm. Czempiń WOO-II.420.179.2018.EK.2 - Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z Gryżyny do Racotu - zawiadomienie z 19.07.2018 WOO-II.420.207.2018.DZ.3 - Budowa drogi Ponin - Kobylniki w ramach zadania budowy drogi gminnej relacji Widziszewo - Ponin - Kobylniki" - zawiadomienie z 03.09.2018 WOO-II.420.40.2018.PC.20 - Budowa drogi Widziszewo - Ponin - obwieszczenie z 11.09.2018 GN-II.683.7.2017 - Budowa drogi gminnej Sierakowo - Kiełczewo - obwieszczenie z 10.09.2018 SN-VII.7570.263.2018.17 - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe - dot. odszkodowania za nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. 271 w Kiełczewie SN-VII.7570.208.2018.10 - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe - dot. odszkodowania za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako dz. 219/20 w Kiełczewie SN-VII.7570.212.2018.10 - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe - dot. odszkodowania za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako dz. 241/1 w Kiełczewie B.6722.01.2018 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sprządzenia mpzp dla obszaru połozonego w obrębie wsi Nowy Dębiec IR-V.7840.3.114.2018.6 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego dot. inwestycji "Przebudowa szlaku Przysieka Stara Kościan od km. 116.860 do 121.180..." - obwieszczenie z dnia 27.09.2018 ZSI.POZ.WKUR.4240.614.1.614.2018.JCz - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wyskoć WOO-II.4260.190.2017.DZ.25 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mikoszki - obwieszczenie z 10.10.2018 B.6733.24.2018 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Mikoszki, gm. Kościan B.6733.24.2018 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Mikoszkach - pismo z 11.10.2018 WOO-II4202.6.2017.JS - Przebudowa linii napowietrznej 110kV relacji Kościan - Widziszewo - Śmigiel IR-V.7840.3.114.2018.6 - "Przebudowa szlaku Przysieka Stara - Kościan od km 116.860 do km 21.180..." - obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 23.10.2018 IR_III.7820.20.2018.9 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5" - obwieszczenie z 13.11.2018 B.6733.24.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Mikoszki - ponowne uzgodnienie z dnia 20.11.2018 DLI-III.6621.9.2018.KS.11 - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dot. inwestycji drogowej "Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko" B.6733.24.18 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Mikoszki WOO-II.420.349.2018.AB.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Czarkowo i Nacław - zawiadomienie RDOŚ z 03.01.2019 GOŚ.6220.1.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3941P Kokorzyn - Szczodrowo - Sierakowo - droga krajowa nr 5 (Kościan)" - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego DLI.2.6620.12.2018.AN.6 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie gazociągu DN1000 relacji Lwówek - Odolanów na odcinku Lwówek - Krobia o długości ok. 113,5 km WOO-II.420.318.2018.EK.4 - Zawiadomienie o wydanym dnia 18.01.2019 postanowieniu. GOŚ.6220.4.2019 - Budowa farmy fotowoltaicznej Kościan II o mocy 1MW zlokalizowanej na nier. ozn. nr. ew. 77/2 w m. Katarzynin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania IR-III.7820.20.2018.9 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5" - obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.02.2019 GOŚ.6220.8.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3900P w miejscowości Nacław WOO-II.420.32.2019.EK.2 - Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław na odcinku od węzła Głuchowo (bez węzła) do węzła Kaczkowo (bez węzła) WOO-II.420.179.2018.EK.17 - Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczonej z Gryżyny do racotu wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej tłocznej z Nowego Dębca do Gryżyny - obwieszczenie z dnia 15.03.2019 GOŚ.6220.4.2019 - Budowa farmy fotowoltaicznej "Kościan II" o mocy do 1MW zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej nr. ewid. 77/2 w m. Katarzynin - Zawiadomienie z dnia 21.03.2019 GOŚ.6220.1.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3941P Kokorzyn - Szczodrowo - Sierakowo - droga krajowa nr 5 (Kościan)" - zawiadomienie z dnia 25.03.2019 ABŚ. 6740.42.7.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć - Mała Wyskoć - zawiadomienie z 04.04.2019 ABŚ. 6740.42.6.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć - droga powiatowa nr 3899P - zawiadomienie z 04.04.2019 GOŚ.6220.12.2019 - Budowa obory bydła opasowego na max. 277,2 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starym Luboszu dz. 321 i 322" - obwieszczenie z 10.04.2019 GOŚ.6220.4.2019 - Budowa farmy fotowoltaicznej "Kościan II" o mocy do 1MW zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej nr. ewid. 77/2 w m. Katarzynin - obwieszczenie z dnia 15.04.2019 SKO.460.45111.2019 - Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 17 kwietnia 2019r. GOŚ.6220.13.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3905P, dr powiatowa 3900P - Czarkowo - Widziszewo - zawiadomienie z 14.04.2019 GOŚ.6220.8.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3900P w m. Nacław - zawiadomienie z 16.04.2019 PO.ZUZ.4.421.250.3.2019.MS - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 - obwieszczenie z 23.04.2019 WOO-II.420.41.2019.ZP.4 - Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wlkp. - Kościan - Kunowo - Zawiadomienie z dnia 29.04.2019 WR.RUZ.421.66.2019.UL - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław odc. Wronczyn - Kościan Południe" - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 29.04.2019 WOO-II-070.34.2019.EK.5 - budowa drogi S5 Poznań - Wrocław na odcinku od węzła Głuchowo (bez węzła) do węzła Kaczkowo (bez węzła) z 06.05.2019 PO.ZUZ.4.421.250.4.2019.MS - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 polegająca na budowie ściezki rowerowej - Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 13.05.2019 GOŚ.6220.8.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3900P w m. Nacław - zawiadomienie z 20.05.2019 6720.01.2019 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan B.6722.03.2019 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stary Lubosz. B.6722.02.19 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Lubosz B.6722.01.2018 - Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Dębiec PO.ZUZ.4.421.377.3.2019.AŚB - dot. pozwolenia wodnoprawnego - kanalizacja deszczowa w Katarzyninie - ogłoszenie z 06.06.2019 GOŚ.6220.13.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3905P, dr powiatowa 3900P - Czarkowo - Widziszewo - zawiadomienie z 12.06.2019 IR-III.7820.8.2017.3 - Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko - obwieszczenie z dnia 18.06.2019 B.6722.01.2019 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach wsi Krzan, Kokorzyn, Szczodrowo, Kiełczewo, Sepienko, Bonikowo. B.6733.20.2019 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z pryłączami w ulicy Lesnej w m. Słonin w gm. Czempiń - Słonin ul. Lesna dz. nr ewid. 116/35, 152 PO.RUZ.421.112.4.2019. JŁ - informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.07.2019 PO.RUZ.421.112.5.2019. JŁ - Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.07.2019 WOO-II.420.207.2018.DZ.26 - Budowa drogi Ponin - Kobylniki w ramach zadania budowy drogi gminnej relacji Widziszewo - Ponin - Kobylniki GOŚ.6220.13.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3905P, dr powiatowa 3900P - Czarkowo - Widziszewo - zawiadomienie z 01.07.2019 WOO-II.420.349.2018.AB.14 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla m. Czarkowo i Nacław na terenie Gminy Kościan - obwieszczenie z 08.07.2019 B.6733.20.2019 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Słoninie ul. Leśna - pismo z dnia 09.07.2019 WOO-II.420.105.2019.EK.4 - Zaprojektowanie i budowa S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko - zawiadomienie z dnia 18.07.2019 GOŚ.6220.12.2019 - Budowa obory bydła opasowego na max. 277,2 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starym Luboszu dz. 321 i 322" - obwieszczenie z 19.07.2019 GOŚ.6220.4.2019 - Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej ‘Kościan II’ o mocy do 1 MW zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 77/2 w miejscowości Katarzynin, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie” - zawiadomienie z 22.07.2019 ABŚ. 6740.42.10.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć - droga powiatowa nr 3899P - obwieszczenie z dnia 19.07.2019 r. ABŚ. 6740.42.11.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3917P o ścieżkę rowerową na odcinku Wyskoć Mała – Wyskoć - obwieszczenie z dnia 19.07.2019 r. DSR-II-1.721.30.2018 – Konsultacje społeczne projektu POH GDDKiA – Ogłoszenie o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin – granica Województwa) oraz o poddaniu ww. projektu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa. DSR-II-1.721.30.2018 – Konsultacje społeczne projektu POH GDDKiA – Ogłoszenie o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina oraz o poddaniu ww. projektu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa. WOO-II.420.163.2019.AM.2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Choryń - zawiadomienie z dnia 26.07.2019 ABŚ. 6740.42.9.2019 - rozbudowa drogi gminnej na odcinku Widziszewo-Ponin-Kobylniki od km 0+000 do km 1+999,05, odcinek Widziszewo-Ponin - obwieszczenie z dnia 25.07.2019 B.6733.27.2019 - Cel publiczny - Budowa kanalizacji sanitarnej w Nacławiu - pismo z dnia 23.072019 B.6220.4.2019 - Budowa farmy fotowoltaicznej Kościan II o mocy do 1 kW w Katarzyninie (dz. 77/2) PO.RUZ.421.112.8.2019.JŁ - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe B.6733.20.2019 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Słoninie ul. Leśna - obwieszczenie z 12.08.2019 B.6733.20.2019 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Słoninie ul. Leśna - decyzja z 12.08.2019 GOŚ.6220.1.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3941P Kokorzyn - Szczodrowo - Sierakowo - droga krajowa nr 5 (Kościan)" - zawiadomienie z dnia 14.08.2019 IR-III.7820.9.2017.2 - Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe - obwieszczenie z dnia 13.08.2019 ABŚ.6740.42.11.2019 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 13.08.2019r. o wydaniu dnia 13.08.2019 decyzji nr 6/2019 na rozbudowę drogi powiatowej nr 3917P o ścieżkę rowerową na odcinku Wyskoć Mała - Wyskoć ABŚ.6740.42.11.2019 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 13.08.2019r. o wydaniu dnia 13.08.2019 decyzji nr 6/2019 na rozbudowę drogi powiatowej nr 3917P o ścieżkę rowerową na odcinku Wyskoć Mała - Wyskoć ABŚ.6740.42.10.2019 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 13.08.2019r. o wydaniu dnia 12.08.2019 decyzji nr 5/2019 na rozbudowę drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć - droga powiatowa nr 3899P o ścieżkę rowerową. ABŚ.6740.42.9.2019 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 14.08.2019r. o wydaniu dnia 12.08.2019 decyzji nr 4/2019 na rozbudowę z przebudową drogi gminnej na odcinku Widziszewo - Ponin - Kobylniki od km 0+000 do km 1+999,05, odc. Widziszewo - Ponin. ABŚ.6740.42.12.2019 - Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej w Kościanie wraz z budową oświetlenia - obwieszczenie z dnia 19.08.2019 r. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kiełczewo B.6733.27.2019 - obwieszczenie z dnia 06.09.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nacławiu GOŚ.6220.1.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3941P Kokorzyn - Szczodrowo - Sierakowo - droga krajowa nr 5 (Kościan) - zawiadomienie z dnia 10.09.2019 r. Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Dębiec GOŚ.6220.25.2019 - Przebudowa ul. Wielichowskiej i Krótkiej w miejscowości Pelikan - zawiadomienie o wszczęciu postępowania. IR-III.7820.8.2017.3 - zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko" - zadanie II - obwieszczenie z dnia 17.10.2019 IR-III.7820.9.2017.2 - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe, decyzja o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2017r. nr 18/2017 - obwieszczenie z dnia 18.10.2019 ABŚ.6740.42.12.2019 - Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej w Kościanie wraz z budową oświetlenia - obwieszczenie z dnia 11.10.2019 IR-III.7820.8.2017.3 - zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko" - zadanie II - obwieszczenie z dnia 08.11.2019 WSR.6220.32.2019.EG - wykonanie urządzenia wodnego - zastępczej studni głębinowej - obwieszczenie z dnia 31.10.2019 WSR.6220.32.2019.EG - wykonanie urządzenia wodnego - zastępczej studni głębinowej - obwieszczenie z dnia 18.11.2019 IR-III.7820.8.2017.3 - zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko" - zadanie II - obwieszczenie z dnia 03.12.2019 B.6733.42.2019 - Budowa linii napowietrznej energetycznej 0,4 kV wraz z przyłączami w miejscowości Wyskoć - uzgodnienie - pismo z 10.12.2019 B.6733.42.2019 - Budowa linii napowietrznej energetycznej 0,4 kV wraz z przyłączami w miejscowości Wyskoć - obwieszczenie z 10.12.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska WSR.6220.32.2019.EG - wykonanie urządzenia wodnego - zastępczej studni głębinowej - obwieszczenie z dnia 02.01.2020 WSR.6220.32.2019.EG - wykonanie urządzenia wodnego - zastępczej studni głębinowej - obwieszczenie z dnia 07.01.2020 WOO-II.420.163.2019.AM.13 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chroyń - obwieszczenie z dnia 13.12.2019 GOŚ.6220.1.2020 - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 186/2, 186/3, 186/4 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska oraz na działce o nr ewidencyjnym 402 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra - zawiadomienie z dnia 10.01.2020 GOŚ.6220.2.2020 - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 355, 400 i 401 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 10.01.2020 IR-III.7820.32.2019.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 od km 54+271,45 do km 55+575,00 (Racot - Katarzynin) oraz od km 56+458,00 do km 57+209,211 (Katarzynin - Choryń), polegająca na budowie ścieżki rowerowej - obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2020 B.6733.42.2019 - Budowa linii napowietrznej energetycznej 0,4 kV wraz z przyłączami w miejscowości Wyskoć - postanowienie z dnia 20.01.2020 PO.ZUZ.4.421.1044.3.2019.MŻ - dot.pozwolenia wodnoprawnego - kanalizacja deszczowa w Nowych Oborzyskach - informacja z dnia 23.01.2020 WOO-II.4222.4.2019.EK.6 - Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe-węzeł Radomicko - zadanie II - postanowienie z dnia 21.01.2020 GOŚ.6220.31.2019-2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej KOŚCIAN o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5,0MV na działce o nr ewidencyjnym 182 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 27.01.2020 B.6733.42.2019 - obwieszczenie z dnia 28.01.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii napowietrznej energetycznej wraz z przyłączami w m. Wyskoć GOŚ.6220.3.2020 - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 152 w miejscowości Kokorzyn, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 29.01.2020 IR-III.7820.8.2017.3 - zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko" - zadanie II - obwieszczenie z dnia 10.02.2020 WOO-II.420.4.2020.AB.3 - Gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk - Węzeł Kościan - zawiadomienie z dnia 13.02.2020 PO.ZUZ.4.421.1040.4.2019.MS - dot. pozwolenia wodnoprawnego - kanalizacja deszczowa w Kiełczewie - informacja z dnia 19.02.2020 IR-III.7820.8.2017.3 - zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko" - zadanie II - obwieszczenie z dnia 21.02.2020 GOŚ.6220.31.2019-2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej KOŚCIAN o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5,0 MW ma działce o nr ewidencyjnym 182 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 21.02.2020 PO.ZUZ.4.421.986.6.2019.MŻ - dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - systemu skrzynek rozsączających na działce o nr ewid. 396/2 obręb Racot - obwieszczenie z dnia 26.02.2020 GOŚ.6220.1.2020 - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 186/2, 186/3, 186/4 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska oraz na działce o nr ewidencyjnym 402 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra - zawiadomienie z dnia 16.03.2020 GOŚ.6220.3.2020 - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 152 w miejscowości Kokorzyn, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 16.03.2020 ABŚ.6740.42.1.2020 - rozbudowa drogi gminnej nr 3900P w miejscowości Nacław wraz z oświetleniem na odcinku od km 0+000 do km 1+322,00 - obwieszczenie z dnia 13.03.2020 GOŚ.6220.31.2019-2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej KOŚCIAN o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5,0 MW ma działce o nr ewidencyjnym 182 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 16.03.2020 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Kawczyn, Kurowo i Mikoszki Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Łagiewniki i Sepienko B.6733.08.2020 - obwieszczenie z dnia 26.03.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitanej w Choryni (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) IR-III.7820.32.2019.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 od km 54+271,45 do km 55+575,00 (Racot - Katarzynin) oraz od km 56+458,00 do km 57+209,211 (Katarzynin - Choryń), polegająca na budowie ścieżki rowerowej - obwieszczenie z dnia 30.03.2020 GOŚ.6220.1.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 186/2, 186/3, 186/4 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska oraz na działce o nr ewidencyjnym 402 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra - zawiadomienie z dnia 08.04.2020 GOŚ.6220.3.2020 - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 152 w miejscowości Kokorzyn, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 08.04.2020 PO.ZUZ.4.421.986.7.2019.MŻ - Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu skrzynek rozsączających na działce o nr ewid. 396/2, obręb Racot, gm. Kościan oraz usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą do projektowanego urządzenia wodnego - systemu skrzynek rozsączających PO.ZUZ.4.4210.147m.4.2020.WM Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 16/25obręb Czarkowo, gmina Kościan, a także na usługę wodną obejmująca odprowadzanie wód opadowych. B.6733.08.2020 - obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitanej w Choryni (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) - obwieszczenie z dnia 08.05.2020 PO.ZUZ.4.4210.270.m3.2020.EP Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu stanowiącego element układu rozsączającego (poletka roślinnego) ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków do ziemi, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 384/6, obręb Nielęgowo, gmina Kościan, powiat kościański WOO-II.420.34.2020.KW.6 - Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Granówko-1 oraz Szczepowice-1 - zawiadomienie z dnia 28.05.2020 IR-III.7820.8.2017.3 - zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko" - zadanie II - obwieszczenie z dnia 29.05.2020 GOŚ.6220.2.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 355, 400 i 401 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 03.06.2020 PO.ZUZ.4.4210.381m.2.2020.AK - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - Nowe Oborzyska dz.3/3, 3/5 z dnia 28.05.2020 GOŚ.6220.11.2020 - Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Lubosz – ul. Betkowska od km 0+000 do km 1+131, - jednostka ewidencyjna: Kościan, Obręb ewidencyjny Nowy Lubosz działki o nr ewidencyjnych 28/1, 28/3, 28/4, 192 - zawiadomienie z dnia 25.05.2020 GOŚ.6220.12.2020 - Przebudowa ul. Wielichowskiej i Krótkiej w miejscowości Pelikan” - zawiadomienie z dnia 29.05.2020 GOŚ.6220.13.2020 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P Kokorzyn – Szczodrowo – Sierakowo – dr. krajowa nr 5 (Kościan) - zawiadomienie z dnia 08.06.2020 GOŚ.6220.2.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 355, 400 i 401 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 15.06.2020 ABŚ.6740.42.1.2020 - rozbudowa drogi powiatowej 3900P w miejscowości Nacław wraz z oświetleniem od km 0+000 do km 1+322,00 - obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 09.06.2020 GOŚ.6220.2.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 355, 400 i 401 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 15.06.2020 GOŚ.6220.14.2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 368 w obrębie geodezyjnym Nielęgowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 12.06.2020 WOO-II.420.4.2020.AB.18 - Gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk - Węzeł Kościan - obwieszczenie z dnia 23.06.2020 GOŚ 6220.10.2020 - Wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 7173/3 – - zawiadomienie z dnia 09.07.2020 PO.ZUZ.4.4210.392m.2.2020.KP - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze terenu bezdotykowej myjni samochodowej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 66/7 obręb Stare Oborzyska, gmina Kościan do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotów - Gmina Kościan GOŚ 6220.11.2020 - Przebudowie drogi gminnej w m. Nowy Lubosz – ul. Betkowska od km 0+000 do km 1+131 - - zawiadomienie z dnia 13.07.2020 PO.ZUZ.4.4210..447m.3.2020.GE - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów rurociągach osłonowych lub przepustów – przeprowadzania sieci wodociągowej rozdzielczej pod dnem cieku Kanał Przysiecki w km 5+480 w miejscowości Ponin. GOŚ.6220.11.2020 - Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Lubosz – ul. Betkowska od km 0+000 do km 1+131, - jednostka ewidencyjna: Kościan, Obręb ewidencyjny Nowy Lubosz działki o nr ewidencyjnych 28/1, 28/3, 28/4, 192 - zawiadomienie z dnia 23.07.2020 GOŚ.6220.8.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 254 i 253/7, obręb geodezyjny Stary Lubosz, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 27.07.2020 GOŚ.6220.34.2019 - Budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 83/1, obręb Choryń, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - obwieszczenie z dnia 30.07.2020 GOŚ.6220.10.2020 - Wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 7173/3 – Gospodarstwo Szkółkarskie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kościan w miejscowości Racot gm. Kościan - zawiadomienie z dnia 30.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska WR.ZUZ.7.4210.226m.2020.MŚ - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - Szczodrowo, Kokorzyn ABŚ.6740.42.4.2020 - rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Kokorzyn-Szczodrowo od km 0+000 do km 2+028,90 - obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 07.08.2020 GOŚ.6220.18.2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 388 i 389 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 03.08.2020 GOŚ.6220.19.2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 391 i 392/1 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 03.08.2020 GOŚ.6220.20.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 52/1 i 53/1 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 07.08.2020 GOŚ.6220.22.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 67 i 70 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 10.08.2020 GOŚ.6220.24.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 553/2 obręb Kiełczewo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 12.08.2020 GOŚ.6220.21.2020 - Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na dz. o nr ewidencyjnym 256/1 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo, Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 10.08.2020 GOŚ 6220.12.2020 - Przebudowa ul. Wielichowskiej i Krótkiej w miejscowości Pelikan - zawiadomienie z dnia 31.08.2020 GOŚ 6220.34.2019-2020 - Budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 83/1, obręb Choryń, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - obwieszczenie z dnia 03.09.2020 711249.3772413.2999963 - zmiana koncesji nr 6/2000 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - obwieszczenie z dnia 02.09.2020 GOŚ 6220.20.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 52/1 i 53/1 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 08.09.2020 GOŚ 6220.22.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 67 i 70 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 08.09.2020 GOŚ.6220.13.2020 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P Kokorzyn – Szczodrowo – Sierakowo – dr. krajowa nr 5 (Kościan) - zawiadomienie z dnia 09.09.2020 PO.ZUZ.4.4210.653m.3.2020.EP- informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościna w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 7173/3, obręb Racot, gmina Kościan, powiat kościański PO.ZUZ.4.4210.628m.3.2020.KP- informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowe „TRAK” Wojciech Łabiński w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 137, obręb Witkowki, gm. Kościan oraz na usługę wodną, tj. odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu inwestycji za pomocą istniejącego wylotu oraz wylotu planowanego do wykonania, do ww. urządzenia wodnego - rowu GOŚ.6220.12.2020 - Przebudowa ul. Wielichowskiej i Krótkiej w miejscowości Pelikan” - zawiadomienie z dnia 21.09.2020 SKO.460.825.14.2020 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kościan z 8 kwietnia 2020r. GOŚ.6220.1.2020 SKO.460.825.13.2020 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kościan z 15 czerwca 2020r. GOŚ.6220.2.2020 GOŚ.6220.13.2020 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P Kokorzyn – Szczodrowo – Sierakowo – dr. krajowa nr 5 (Kościan) - zawiadomienie z dnia 30.09.2020 GOŚ.6220.20.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 52/1 i 53/1 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 07.10.2020 GOŚ 6220.15.2020 - Budowa drogi gminnej relacji Darnowo – Spytkówki - zawiadomienie z dnia 22.10.2020 GOŚ 6220.24.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 553/2 obręb Kiełczewo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 22.10.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stary Lubosz, Gmina Kościan. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowy Lubosz, Gmina Kościan. GOŚ.6220.25.2020 - Budowa sieci wodociągowej wzdłuż rzeki Obry - zawiadomienie z dnia 04.11.2020 WOO-II.420.34.2020.KW.21 - Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Granówko-1 oraz Szczepowice-1”, planowanego do realizacji w gminach Granowo i Kamieniec, powiat grodziski, w gminach Kościan i Czempiń, powiat kościański oraz w gminie Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie - obwieszczenie z dnia 17.11.2020 PO.ZUZ.4.4210.762m.3.2020.KG - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. likwidację rowu otwartego na długości 30 m i wykonanie w tym miejscu rurociągu melioracyjnego o średnicy 400 mm, na działce ewidencyjnej o numerze 489/3, w miejscowości Kiełczewo, gmina Kościan. IR-V.7840.179.2020.11 – Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni”. GOŚ.6220.14.2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 368 w obrębie geodezyjnym Nielęgowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 28.10.2020 GOŚ.6220.22.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 67 i 70 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 22.10.2020 GOŚ.6220.15.2020 - Budowa drogi gminnej relacji Darnowo - Spytkówki - zawiadomienie z dnia 04.11.2020 GOŚ.6220.24.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 553/2 obręb Kiełczewo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 04.11.2020 GOŚ.6220.30.2020 - Budowa obory, hali udojowej z częścią socjalną i poczekalnią na działce o nr ewidencyjnym 445/1 w miejscowości Sepienko - zawiadomienie z dnia 29.10.2020 SKO.460.824.13.2020 - informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20.10.2020 SKO.468.825.14.2020 - informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20.10.2020 IR-III.7820.8.2017.3 - Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko - obwieszczenie z dnia 01.12.2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan. IR-III.747.28.2020.6 - Gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk - Węzeł Kościan - obwieszczenie z dnia 21.12.2020 GOŚ.6220.27.2020 - Wykonanie trzech otworów rozpoznawczych dla potrzeb ujmowania wód podziemnych z otworów neogeńskich nr 1M - dz. nr 3909 w miejscowości Kościan, Gmina Miejska Kościan oraz nr 2M - dz. nr 182/5 i nr 3M - dz. nr 442 w miejscowości Kurza Góra, Gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 12.11.2020 GOŚ 6220.14.2020 - Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 368 w obrębie geodezyjnym Nielęgowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 28.12.2020 PO.ZUZ.4.4210.796m.3.2020.WG - informacja o wszczęsciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, dz. 4/14 obręb. Nowe Oborzyska - informacja z dnia 23.12.2020 GOŚ 6220.18.2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 388 i 389 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 28.12.2020 GOŚ 6220.19.2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 391 i 392/1 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 28.12.2020 IR-III.747.28.2020.6 - Gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk - Węzeł Kościan - obwieszczenie z dnia 12.01.2021 WOO-II.420.41.2019.ZP.32 – Informacja o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo, gm. Kościan – Obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2021 r. GOŚ.6220.30.2020-2021 - Budowa obory, hali udojowej z częścią socjalną i poczekalnią na działce o nr ewidencyjnym 445/1 w miejscowości Sepienko - zawiadomienie z dnia 25.01.2021 ABŚ.6740.42.1.2020 - obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki z dnia 04.02.2021 GOŚ 6220.27.2020-2021 - Wykonanie trzech otworów rozpoznawczych dla potrzeb ujmowania wód podziemnych z otworów neogeńskich nr 1M - dz. nr 3909 w miejscowości Kościan, Gmina Miejska Kościan oraz nr 2M - dz. nr 182/5 i nr 3M - dz. nr 442 w miejscowości Kurza Góra, Gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 10.02.2021 Informacja dot. mostu w km ok. 13+396 Kościańskiego Kanału Obry na działce nr 179 obręb Katarzynin GOŚ 6220.25.2020 - Budowa sieci wodociągowej wzdłuż rzeki Obry - zawiadomienie z dnia 17.03.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo GOŚ.6220.27.2020-2021 - Wykonaniu trzech otworów rozpoznawczych dla potrzeb ujmowania wód podziemnych z otworów neogeńskich nr 1M - dz. nr 3909 w miejscowości Kościan, Gmina Miejska Kościan oraz nr 2M - dz. nr 182/5 i nr 3M - dz. nr 442 w miejscowości Kurza Góra, Gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 02.04.2021 GOŚ.6220.25.2020-2021 - Budowa sieci wodociągowej wzdłuż rzeki Obry - zawiadomienie z dnia 07.04.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska, Kurza Góra i Nowy Lubosz GOŚ 6220.21.2020 - Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na dz. o nr ewidencyjnym 256/1 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo, Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 30.04.2021 PO.ZUZ.1.4210.163.2021.MK – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A związku z budową gazociągu DN 250 MOP 8,4 Mpa GOŚ.6220.21.2020-2021 - Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na dz. o nr ewidencyjnym 256/1 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo, Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 12.05.2021 GOŚ.6220.13.2021 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4/33 obręb Kurowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 19.05.2021 GOŚ.6220.14.2021 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 70/4, 70/7, 70/9, 159/4, 159/7, 160 obręb Kurowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 19.05.2021 WOO-II.420.28.2021.AON.1 - wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Szczepowice - zawiadomienie z dnia 19.05.2021 WOO-II.420.41.2019.ZP.37 - Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wlkp. - Kościan - Kunowo - obwieszczenie z dnia 24.05.2021 GOŚ.6220.17.2021 - Budowa 50 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 89/4, 89/3 i 89/7 w obrębie geodezyjnym Katarzynin, gmina Kościan - obwieszczenie z dnia 27.05.2021 PO.ZUZ.1.4210.166.2021.MK - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: PO.ZUZ.4.4210.304.2.2021.KC - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego IS.6220.15.2021.EL - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną indrastrukturą techniczna na działce o nr ewid. 1 w obrębie Betkowo w gminie Czempiń - obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 1 czwerca 2021 GOŚ 6220.13.2021 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4/33 obręb Kurowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 14 czerwca 2021 WOO-II.420.21.2021.KW.3 - Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Granówko-1 oraz Szczepowice-1 - zawiadomienie z dnia 15.06.2021 WR.ZUZ.7.4210.105.2021.MK informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego WR.ZUZ.7.4210.87.2021.PK – Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościnie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: PO.ZUZ.4.4210.225.3.2021.WG - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będącym własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samoobsługowej oraz części socjalnej hali magazynowej, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 219/2 i 219/4 obręb 0019 Nowe Oborzyska, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie. GOŚ 6220.17.2020-2021 - Budowa 50 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 89/4, 89/3 i 89/7 w obrębie geodezyjnym Katarzynin, gmina Kościan - obwieszczenie z dnia 29.06.2021 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, o wydaniu decyzji z dnia 23.06.2021r. znak: PO.ZUZ.1.4210.163.2021.MK na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., ul. M. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa, w której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na: GOŚ.6220.13.2021 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4/33 obręb Kurowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 2 lipca 2021 r. Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej: rozbudowy drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo – Sierakowo od km 0+000,00 do km 0+ 609,00 oraz od km 1 + 754,00 GOŚ.6220.14.2021 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 70/4, 70/7, 70/9, 159/10, 159/11, 159/12, 159/13, 160 obręb Kurowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 06.07.2021 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, o wydaniu decyzji z dnia 28.06.2021r. znak: PO.ZUZ.1.4210.166.2021.MK na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., ul. M. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa, w której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na: WR.ZUZ.7.4210.115.2021.MK – Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: WOO-II.420.40.2020.ZP.1 – Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie Miejsca Obsługi podróżnych „MOP Sierakowo” w ramach przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S5 - zawiadomienie z dnia 06.07.2021 GOŚ 6220.10.2021 - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi działek: 277/1, 279/1 i 138/2 w miejscowości Stare Oborzyska, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 16.07.2021r. GOŚ.6220.10.2021 - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi działek: 277/1, 279/1 i 138/2 w miejscowości Stare Oborzyska, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 03.08.2021 GOŚ 6220.8.2021 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3900P na odcinku Nacław – Gryżyna o ścieżkę rowerową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3900P - zawiadomienie z dnia 05.08.2021 ABŚ.6740.42.3.2021 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo-Sierakowo od km 0+000,00 do km 0+609,00 oraz od km 0+946,00 do km 1+754,00 - obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2021r. RŚ.6220.8.2021.MS - Budowa 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą na działce nr 27 w Betkowie gm. Czempń - obwieszczenie z dnia 20.08.2021 GOŚ.6220.8.2021 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3900P na odcinku Nacław – Gryżyna o ścieżkę rowerową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3900P - zawiadomienie z dnia 26.08.2021 GOŚ.6220.22.2021 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3942P Kokorzyn – Pelikan o ścieżkę rowerową - zawiadomienie z dnia 27.08.2021 PO.ZUZ.4.4210.647.2.2021.KC - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę rowu poprzez wykonanie wylotu wraz z ubezpieczeniem skarp i dna rowu melioracyjnego M-55, na działce ewidencyjnej o nr 138/2 obręb 0028 Stare Oborzyska, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, jak również likwidację istniejącego wylotu zlokalizowanego na ww. działce z dnia 03.09.2021 IR-III.747.27.2021.12 – Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - obwieszczenie z dnia 9 września 2021 r. GOŚ.6220.6.2021 – Budowa jałownika na 220 sztuk wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewidencyjnym 19/34 obręb Gryżyna, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie – obwieszczenie z dnia 10 września 2021 r. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług w obrębie miejscowości Kiełczewo, Gmina Kościan GOŚ.6220.23.2021 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 15.09.2021 GOŚ.6220.27.2021 - Wykonanie urządzenia wodnego – awaryjnego studni głębinowej nr 3 zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 113/4 w obrębie geodezyjnym Wławie gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 17.09.2021 GOŚ 6220.11.2021 - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynków hodowlanych na pomieszczenia gospodarczo – magazynowo – garażowe wraz z budową nowej obory, budynku dojarni wraz z zadaszonym naziemnym zbiornikiem do magazynowania gnojowicy o pojemności 2007m3, zmniejszenie obsady z 190,0 DJP do 189,4 DJP - zawiadomienie z dnia 20.09.2021 IS.6220.15.2021.EL - Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie zawiadomienia o zebraniu wystarczających dowodów i mateiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1 w obrębie Betkowo w gminie Czempiń" WOO-II.420.28.2021.AON.8 - Obwieszczenie RDOŚ dot. wydanej 29.09.2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Szczepowice"". GOŚ.6220.11.2021 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynków hodowlanych na pomieszczenia gospodarczo – magazynowo – garażowe wraz z budową nowej obory, budynku dojarni wraz z zadaszonym naziemnym zbiornikiem do magazynowania gnojowicy o pojemności 2007m3, zmniejszenie obsady z 190,0 DJP do 189,4 D IR-III.747.33.2021.8 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu RŚ.6220.8.2021.MS - Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą na działce nr 27 w Betkowie, gm. Czempiń" GOŚ.6220.6.2021 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jałownika na 220 sztuk (220 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewidencyjnym 19/34 obręb Gryżyna, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie” DSK-III.721.3.2021 - Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa GOŚ.6220.32.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3944P do m. Krzan”. IS.6220.15.2021.EL - Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce o nr. ewid. 1 w obrębie Betkowo w Gminie Czempiń. GOŚ.6220.33.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5MW wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 276, obręb Turew”. WOO-II.420.61.2021.KJ.3 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan - Brońsko. GOŚ.6220.27.2021 - Zawiadomienie z dnia 09.11.2021 dot. "Wykonania urządzenia wodnego – awaryjnego studni głębinowej nr 3 zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 113/4 w obrębie geodezyjnym Wławie gmina Kościan”. GOŚ.6220.28.2021 - Zawiadomienie z 09.11.2021 dot Wykonania urządzenia wodnego – awaryjnego studni głębinowej nr 3 zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 7183/1 w obrębie geodezyjnym Katarzynin gmina Kościan”. GOŚ.6220.28.2021 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. "Wykonania urządzenia wodnego - awaryjnego studni głebinowej nr 3 w Katarzyninie" GOŚ.6220.27.2021 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie "Wykonania urządzenia wodnego - awaryjnego studni głębinowej nr 3 we Wławiu" I N F O R M A C J A o wszczęciu postępowania administracyjnego o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególe korzystanie z wód "wprowadzanie ścieków- opadowych lub roztopowych z terenu Podziemnego Magazynu Gazu Bonikowo do ziemi – rowu zlokalizowanego na działce nr 99 obręb 11-Kokorzyn, gmina Kościn”." RŚ.6220.8.2021.MS - Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą na działce nr 27 w Betkowie, gm. Czempiń" GOŚ.6220.22.2021 - Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3942P Kokorzyn – Pelikan o ścieżkę rowerową”. GOŚ.6220.36.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 253/7, obręb Stary Lubosz”. GOŚ.6220.37.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 254 i 253/7, obręb Stary Lubosz”. GOŚ.6220.23.2021 - zawiadomienie „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo gmina Kościan”. GOŚ.6220.22.2021 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3942P Kokorzyn – Pelikan o ścieżkę rowerową" WOO-II.420.81.2021.EK.1 - Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Kokorzyn. INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.03.2021r, znak: WR.RUZ.4210.219m.2020.TP, a także wydania pozwolenia na usługą wodną polegającą na odprowadzaniu, istniejących wylotem do urządzeń wodnych (rowy melioracyjnego), oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Kopalni Gazu Ziemnego Kościan Brońsko w Kokorzynie. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan WOO-II.420.40.2021.ZP.13 - Obwieszczenie RDOŚ z dnia 31.12.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie Miejsca Obsługi Podróznych MOP Sierakowo w ramach przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowe S5. GOŚ.6220.36.2021 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 253/7, obręb Stary Lubosz. GOŚ.602.1.2021 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kościan o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kościan na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026-2029” GOŚ 6220.32.2021 - Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranych dowodów dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3944P do m. Krzan”. GOŚ 6220.21.2021 - Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zbieranie odpadów budowlanych na terenie działek ewidencyjnych nr 191, 192 i 194, obręb Kiełczewo gmina Kościan, powiat kościański województwo wielkopolskie” PO.ZUZ.4.4210.91.2.2022.KG - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Kościańskiego z dnia 24 listopada 2015r., znak: ABŚ.6341.93.2015, obejmującego pobór wód z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej o numerze 26, obręb Widziszewo, gmina Kościan oraz wprowadzanie wód popłucznych, po okresowym przetrzymaniu w odstojniku, do rowu ziemnego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej o numerze 173, obręb Widziszewo, gmina Kościan. SKO.460.278.3.2022 - Informacja o wpłynięciu odwołania na decyzję Wójta Gminy Kościan 2/2022 GOŚ6220.37.2021 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej w Starym Luboszu" ROL.6220.27.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łaczna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastruktorą techniczną na działce nr 535/2 obręb Kotusz, Gmina Kamieniec" Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska GOŚ.6220.32.2021 - zawiadomienie z dnia 22.02.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3944P do m. Krzan". GOŚ.6220.21.2021 - zawiadomienie z dnia 01.03.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Zbieranie odpadów budowlanych na terenie działek ewidencyjnych nr 191, 192 i 194 obręb Kiełczewo, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie”. SKO.460.278.3.2022 – obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28.02.2022 o wydanej decyzji utrzymującej zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Kościan 2/2022 z dnia 05.01.2022 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej w Starym Luboszu". GOŚ.6220.5.2022 - zawiadomienie z dnia 07.03.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - "Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego oraz budynku gospodarczego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 69 w miejscowości Wławie, gmina Kościan". ROL.6220.27.2021 - Obwieszczenie o wezwaniu do złożenia uzupełnienia karty informacyjnej WOO-II.420.4.2022.ZP.2 - Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu w dniu 23.02.2022 postanowienia o prostowaniu pomyłek w decyzji RDOŚ z dnia 30.12.2021 WOO-II.420.40.2022.ZP.11 IR-V.7840.8.2022.9 - Obwieszczenie Wojewowy Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na wniosek inwestora: PGNiG S.A. GOŚ.6220.7.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa Centrum Handlowego Quick Kościan o dwa budynki handlowo – usługowe z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi na terenie dz. nr ewidencyjnym 956 obręb Kiełczewo, gmina Kościan. Wójt Gminy Kościan ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Bonikowie. Wójt Gminy Kościan ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Kościan. Wójt Gminy Kościan ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy Kościan GOŚ.6220.9.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja PMG Bonikowo i Węzła Kościan – zwiększenie możliwości przesyłowych gazu Lw w rejonie Węzła Kościan.” Wójt Gminy Kościan ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Nowy Dębiec PO.ZUZ.4.4210.116.5.2022.AD - Obwieszczenie o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę rowu melioracyjnego na działce 889/20 w Kiełczewie oraz usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachów dwóch projektowanych budynków handlowo - usługowych. WSR.6220.9.2022.EG - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciach polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewid. nr 328 obr. Przysieka Polska. WSR.6220.9.2022.EG - Obwieszczenie w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciach polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewid. nr 328 obr. Przysieka Polska. SKO.403.26.460.278.3.2022 - Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ROL. 6220.27.2021 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamieniec o zawiadomieniu Strony o przekazaniu Dyrektorowi Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim oraz RDOŚ w Poznaniu uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 535/2 obręb Kotusz. GOŚ.6220.1.2022 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Rozbudowie budynku biurowego na dziakach o nr ewid. 2/6 i 2/8, obręb Nowe Oborzyska". IR-III.7820.32.2019.3 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 od km 54+271,45 do km 55+575,00 (Racot-Katarzynin) oraz od km 56+458,00 do km 57+209,211 (Katarzynin-Choryń), polegającej na budowie ścieżki rowerowe” GOŚ.6220.5.2022 - POSTANOWIENIE w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko IR-V.7840.9.2022.10 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn "Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5 oraz Szczepowice-1" Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska, Kurza Góra i Nowy Lubosz GOŚ.6220.15.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Kościan na terenie gm. Kościan obejmującej działki ewidencyjne nr 464/1, 464/2, 463/1, 463/2, 461 i 462, obręb geodezyjny Nacław”. IR-V.7840.80.2022.10 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk – Węzeł Kościan wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” GOŚ.6220.17.2022 - Zawiadomienie o o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „„Uruchomieniu instalacji składającej się z kruszarki i przesiewacza do przetwarzania odpadów budowlanych na działkach o nr ewidencyjnych: 191, 192, 194, obręb geodezyjny Kiełczewo, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie”. WOO-II.420.81.2021.EK.13 - Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych „MOP Kokorzyn” w ramach przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S5 w gm. Kościan zlokalizowanego na części działek o numerach ewidencyjnych 79/4, 79/5, 80/2, 60/10 obręb Sierakowo. WOO-II.420.61.2021.KJ.22 - obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan – Brońsko”. AB.6740.8.15.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 20.06.2022r. w sprawie wydania decyzji o pzowoleniiu na budowę budynku inwentarskiego(jałownika), zbiornika na gnojówkę o pojemności 1690 m3 wraz z rozbudową płyty obornikowej, w miejscowości Gryżyna, ul. Zielona (nr ewid. gruntów: 19/34). IR-V.7840.9.2021.10 - OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wniesieniu odwołania od decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Zagospodarowanie odwiertów Borowo - 5 oraz Szczepowice - 1”. IR-V.7840.8.2022.9 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie odwiertu Granówko-1”. WSR.6220.9.2022.EG - Obwieszczenie Burmistrza Śmigla o wydaniu zawiadomienia w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciach polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewid. nr 328 obr. Przysieka Polska. GOŚ.6220.18.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „„Budowa budynku inwentarskiego – do 250DJP bydła mlecznego na terenie istniejącego gospodarstwa – dz. nr 125/14 i 125/17 w miejscowości Szczodrowo, gmina Kościan”. AB.6740.11.5.2021 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji o pozwoleniu na rozbudowę budynku biurowego w miejscowości Pianowo, ul. Kwiatowa 2 wydanej na rzecz CDRL S.A. IR-V.7840.76.2022.5 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Budowa stacji paliw na terenie MOP Sierakowo wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz z infrastrukturą towarzyszącą, witaczem oraz pylonem cenowym" WSR.6220.9.2022.EG - Obwieszczenie w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego dot. "Budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewidencyjnej nr 328/2 obręb Przysieka Polska, gmina Śmigiel" GOŚ 6220.7.2022 - zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „„Rozbudowa Centrum Handlowego Quick Kościan o dwa budynki handlowo – usługowe z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi na terenie dz. nr ewidencyjnym 956 obręb Kiełczewo, gmina Kościan.” IR-V.7840.80.2022.10 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dot. Budowy gazociągu relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk – Węzeł Kościan wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi IS.6220.15.2021.EL - Obwieszczenie dot. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce o nr ewid. 1 w Betkowie gm Czempiń" GOŚ.6220.7.2022 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na "Rozbudowie Centrum Handlowego Quick Kościan" GOŚ.6220.9.2022 - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej polegającej na „Modernizacji PMG Bonikowo i Węzła Kościan – zwiększenie możliwości przesyłowych gazu Lw w rejonie Węzła Kościan”. WR.ZUZ.4210.10.2022.RN informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia IR-III.7820.32.2019.3 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 27 marca 2020 r. nr 7/2020 (znak: IR-III.7820.32.2019.3) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 od km 54+271,45 do km 55+575,00 (Racot-Katarzynin) oraz od km 56+458,00 do km 57+209,211 (Katarzynin-Choryń), polegająca na budowie ścieżki rowerowej PO.ZUZ.4.4210.498.4.2022.KG - Obwieszczenie o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego GOŚ.6220.15.2022 - Zawiadomienie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej Kościan na terenie gm. Kościan obejmującej działki ewid. nr. 464/1, 464/2, 463/1, 463/2, 461 i 462, obręb geodezyjny Nacław" ROL.6220.27.2021 - Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda na działce nr 535/2 obręb Kotusz, Gmina Kamieniec AB.6740.7.40.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę - dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan-Brońsko WR.ZUZ.7.4210.31.2022.MK - Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze z dnia 30.08.2022 dot. pozwolenia wodnoprawnego PO.ZUZ.4.4210.666.2.2022.MF - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek OBRAKO Sp. z o.o. AB.6740.12.10.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 08.09.2022 o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "SEPIENKO 1A" o mocy znamionowej do 10 MW wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Sepienko, gm. Kościan (nr ewid. gruntów: 427) AB.6740.12.11.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 09.09.2022 o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "SEPIENKO 1B" o mocy znamionowej do 10 MW wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Sepienko, gm. Kościan (nr ewid. gruntów: 426) WSR.6220.9.2022.EG - obwieszczenie w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego - Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewidencyjnej nr 328/2 obręb Przysieka Polska, gmina Śmigiel WSR.6220.9.2022.EG - obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego - Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewidencyjnej nr 328/2 obręb Przysieka Polska, gmina Śmigiel GOŚ.6220.23.2021 - obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo gmina Kościan”. GOŚ.6220.15.2022 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Kościan na terenie gm. Kościan obejmującej działki ewidencyjne nr 464/1, 464/2, 463/1, 463/2, 461 i 462, obręb geodezyjny Nacław" ROL.6220.27.2021 - obwieszczenie Wójta Gminy Kamieniec o wydaniu decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 535/2 obręb Kotusz, Gmina Kamieniec AB.6740.42.3.2022 - obwieszczenie z dnia 30.09.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3943P Kiełczewo - Bonikowo o ścieżkę rowerową wraz z budową oświetlenia ulicznego. AB.6740.11.13.2021 - obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 10.10.2022 o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji nr 566/2022 o pozwoleniu na budowę z dnia 06.10.2022 budynku handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi, w tym wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazu wraz z zagospodarowaniem terenu - parkingami i drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną m.in. pobudowanie zbiornika retencyjnego o poj. do 200m3, ściany oporowej przy doku rozładowczym, w miejscowości Kiełczewo, ul. Poznańska, nr ewid. gruntów: 882/1, 885/1, 956, 889/20 WSR.6220.9.2022.EG - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji - Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewidencyjnej nr 328/2 obręb Przysieka Polska, gmina Śmigiel WSR.6220.9.2022.EG - Obwieszczenie o wydaniu decyzji (treść) - Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewidencyjnej nr 328/2 obręb Przysieka Polska, gmina Śmigiel GOŚ.6220.20.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Kościan na dz. o nr ewid. 241/55 w obrębie geod. Kurza Góra, Gmina Kościan" GOŚ.6220.23.2021 - Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo gmina Kościan”. GOŚ.6220.22.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 186/2, 186/3, 186/4 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska oraz 402 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra" GOŚ.6220.21.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 355, 400, 401 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra”.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.