Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
WOO-II.420.44.2022.MZ.1 - Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Kościan S"

WOO-II.420.44.2022.MZ.1 - Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Kościan S"

Opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościan w terminie od dnia 22.09.2022 do dnia 07.10.2022 włącznie.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2023-01-16 15:01:45
Nazwa wpisu:
WOO-II.420.44.2022.MZ.1 - Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Kościan S"
Opis zmian
Przeniesienie do archiwum
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2023-01-16 15:01:03
Nazwa wpisu:
WOO-II.420.44.2022.MZ.1 - Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Kościan S"
Opis zmian
Przeniesienie do archiwum
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2022-09-22 12:51:20
Nazwa wpisu:
WOO-II.420.44.2022.MZ.1 - Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Kościan S"
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
GOŚ 7624/12/2009 - Obwieszczenie GOŚ/7624/9/2009 - Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia (6,3Mpa) relacji Kokorzyn – Kościan GOŚ 7624/23/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin – Racot - obwieszczenie z 10.08.2009 GOŚ 7624/20/2009 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z rurociągiem tłocznym do Racotu GOŚ 7624/21/2009 - Budowa kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina - obwieszczenie z 10.08.2009 GOŚ 7624/22/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin – Gryżyna - obwieszczenie z 10.08.2009 GOŚ 7624/3/2009 - Zabudowa działek 180/3 oraz 180/5 położonych w Kurzej Górze - obwieszczenie z 18.08.2009 GOŚ 7624/3/2009 - Zabudowa działek 180/3 oraz 180/5 położonych w Kurzej Górze - obwieszczenie z 26.08.2009 GOŚ 7624/12/2009 - Obwieszczenie z 01.09.2009 GOŚ 7624/27/2009 - Przebudowie drogi powiatowej nr 3942P Kościan-Kokorzyn we wsi Pelikan - obwieszczenie z 10.09.2009 GOŚ 7624/29/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Stare Oborzyska - Kiełczewo - obwieszczenie z 10.09.2009 GOŚ 7624/30/2009 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pianowo - obwieszczenie z 10.09.2009 GOŚ 7624/20/2009 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z rurociągiem tłocznym do Racotu - Obwieszczenie z 14.09.2009 GOŚ 7624/21/2009 - Budowa kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina - obwieszczenie z 14.09.2009 GOŚ 7624/22/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin – Gryżyna - obwieszczenie z 21.09.2009 GOŚ 7624/23/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin – Racot - obwieszczenie z 21.09.2009 GOŚ 7624/25/2009 - Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Przysieka Polska gm. Śmigiel i m. Widziszewo gm. Kościan - obwieszczenie z 23.09.2009 GOŚ 7624/27/2009 - Przebudowie drogi powiatowej nr 3942P Kościan-Kokorzyn we wsi Pelikan - obwieszczenie z 10.09.2009 GOŚ 7624/25/2009 - Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Przysieka Polska gm. Śmigiel i m. Widziszewo gm. Kościan - obwieszczenie z 05.10.2009 GOŚ 7624/29/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Stare Oborzyska - Kiełczewo - obwieszczenie z 05.10.2009 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GOŚ 7624/27/2009 - Przebudowie drogi powiatowej nr 3942P Kościan-Kokorzyn we wsi Pelikan - obwieszczenie z 20.10.2009 RDOS-30-00-II-66191-57/09/ek - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego GOŚ 7624/35/2009 - Przebudowa drogi krajowej nr 5 obwodnica Kościana od km 228+100 do km 234+650 dł. 6,6km” - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego GOŚ 7624/36/2009 - Obwieszczenie z dn. 03.11.2009 Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko GOŚ 7624/14/2009 GOŚ 7624/35/2009 - Przebudowa drogi krajowej nr 5 obwodnica Kościana od km 228+100 do km 234+650 dł. 6,6km” - Obwieszczenie z 17.11.2009 Przerabianie – rozdrabnianie i cięcie folii ogrodniczej w miejscowości Kiełczewo na działce o nr ewidencyjnym: 624/2 GOŚ 7624/36/2009 - Obwieszczenie z dn. 01.12.2009 adzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko GOŚ 7624/35/2009 - Przebudowa drogi krajowej nr 5 obwodnica Kościana od km 228+100 do km 234+650 dł. 6,6km” - Obwieszczenie z 20.10.2009 GOŚ 7624/36/2009 - Obwieszczenie z dn. 18.12.2009 GOŚ 7624 / 2 / 2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie - obwieszczenie z 27.01.2010 GOŚ 7624/5/2010 - Przebudowa drogi gminnej Kokorzyn - PMG Bonikowo - obwieszczenie z 23.02.2010 GOŚ 7624/14/2009 - Przerabianie – rozdrabnianie i cięcie folii ogrodniczej w miejscowości Kiełczewo na działce o nr ewidencyjnym: 624/2 - Informacja SKO GOŚ 7624/6/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Darnowie, Wyskoci i Turwi - obwieszczenie z 26.02.2010 GOŚ 7624 / 2 / 2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie - obwieszczenie z 01.03.2010 GOŚ 7624 / 2 / 2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie - obwieszczenie z 15.03.2010 GOŚ 7624/5/2010 - Przebudowa drogi gminnej Kokorzyn - PMG Bonikowo - obwieszczenie z 06.04.2010 GOŚ 7624/12/2009 - Obwieszczenie z 15.04.2010 GOŚ 7624/6/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Darnowie, Wyskoci i Turwi - obwieszczenie z 10.05.2010 GOŚ 7624/1/2010 - Rozbudowa węzła Kościan - obwieszczenie z 25.08.2010 GOŚ 7624/13/2010 - Rozbudowa i przebudowa SUW w Mikoszkach - obwieszczenie z 06.07.2010 GOŚ 7624/14/2010 - Przebudowa ulicy Szkolnej oraz przebudowa wejścia do szkoły podstawowej w miejscowości Racot - obwieszczenie z 02.08.2010 GOŚ 7624/14/2010 - Przebudowa ulicy Szkolnej oraz przebudowa wejścia do szkoły podstawowej w miejscowości Racot - obwieszczenie z 04.08.2010 GOŚ 7624/13/2010 - Rozbudowa i przebudowa SUW w Mikoszkach - obwieszczenie z 05.08.2010 GOŚ 7624/14/2010 - Przebudowa ulicy Szkolnej oraz przebudowa wejścia do szkoły podstawowej w miejscowości Racot - obwieszczenie z 19.08.2010 GOŚ 7624/13/2010 - Rozbudowa i przebudowa SUW w Mikoszkach - obwieszczenie z 23.08.2010 GOŚ 7624/19/2010 - Budowa z przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie - obwieszczenie z 25.10.2010 GOŚ 7624/17/2010 - Budowa sieci gazowej - obwieszczenie z 02.12.2010 GOŚ 7624/19/2010 - Budowa z przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie - obwieszczenie z 30.12.2010 GOŚ.6220.5.2011 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 6000,0m we wsi Widziszewo - Obwieszczenie z 13.05.2011 GOŚ.6220.5.2011 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 6000,0m we wsi Widziszewo - Obwieszczenie z 15.06.2011 GOŚ.6220.17.2011 - Przebudowa drogi powiatowej 3897P Kościan - Śrem na odcinku Spytkówki - Gołębin Stary" - Obwieszczenie z 02.09.2011 GOŚ.6220.24.2011 - Budowa Jazu Kościan w km 2+890 Kościańskiego Kanału Obry - Obwieszczenie z 04.11.2011 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.01.2012r. Obwieszczenie o wszczęciu i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko GOŚ.6220.24.2011 - Budowa Jazu Kościan w km 2+890 Kościańskiego Kanału Obry - Obwieszczenie z 24.02.2012 GOŚ.6220.24.2011 - Budowa Jazu Kościan w km 2+890 Kościańskiego Kanału Obry - Obwieszczenie z 19.03.2012 GOŚ.6220.16.2012 - Rozbudowa i modernizacja fermy krów mlecznych w Gryżynie - Obwieszczenie z 29.05.2012 GOŚ.6220.9.2012 - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla miasta Kościana Obwieszczenie ABŚ.6740.42.1.2012 - Przebudowa skrzyżowania zwykłego dróg powiatowych 3897P Kościan - Śrem i 3898P Czempiń - Wojnowice w miejscowości Spytkówki na "małe rondo" Obwieszczenie z dnia 29.06.2012 Ogłoszenie WOO-II.4210.36.2011.AK - Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego 29/2001/p Śrem - Jarocin - Obwieszczenie z 30.07.2012 GKOŚ.6220.4.2012 - Zmiana koncesji nr 65/2008/p z dnia 19.12.2008 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21, Brońsko-22, Brońsko-23, Brońsko-24, Brońsko-25, Kościań-31 - obwieszczenie z 21.12.2012 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie - zawiadomienie GOŚ.6220.1.2013 - Budowa ul. Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - obwieszczenie z 10.01.2013 GOŚ.6220.13.2012 - Budowa hal technologicznych w racocie - Obwieszczenie z 05.02.2013 IT.6220.04.2012 - Rozbudowa i przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła w Starym Gołębinie - obwieszczenie z 14.02.2013 WOO-II.4240.21.2013 - Budowa ul. Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - obwieszczenie RDOŚ z 21.02.2013 GOŚ.6220.1.2013 - Budowa Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - Obwieszczenie z 27.02.2013 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21, Brońsko-22, Brońsko-23, Brońsko-24, Brońsko-25, Kościań-31 - obwieszczenie z 20.03.2012 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 20.03.2013 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 19.04.2013 GOŚ.6220.8.2013 - Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1 w Spytkówkach - obwieszczenie z 24.04.2013 GOŚ.6220.1.2013 - Budowa ul. Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - obwieszczenie z 26.04.2013 WOO-II.4242.82.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 16.05.2013 GOŚ.6220.13.2013 - Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu - Obwieszczenie z 04.06.2013 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 29.05.2013 GOŚ.6220.8.2013 - Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1 w Spytkówkach - obwieszczenie z 18.06.2013 GOŚ.6220.21.2012 - Punkt zbierania i wstępnego rozbioru filtrów olejowych i paliwowych w Racocie - obwieszczenie WOO-II.4240.27.2013 - Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej w Spytkówkach - obwieszczenie z 14.06.2013 WOO-II.4240.362.2013 - Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu - Obwieszczenie RDOŚ z 24.06.2013 GOŚ.6220.13.2013 - Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu - Obwieszczenie z 28.06.2013 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 05.07.2013 GOŚ.6220.21.2012 - Punkt zbierania i wstępnego rozbioru filtrów olejowych i paliwowych w Racocie - obwieszczenie z 25.07.2013 GOŚ.6220.8.2013 - Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej w Spytkówkach - obwieszczenie z 22.08.2013 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 29.08.2013 WOO-II.4242.82.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 10.09.2013 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 20.09.2012 WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 11.10.2012 GOŚ.6220.3.2014 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Nowych Oborzyskach - zawiadomienie z 07.02.2014 WS-MK.6220.5.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P od km 0+000 do km 4+710 - zawiadomienie z 19.02.2014 IT.6220.02.2013 - Rozbudowa i przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła w Starym Gołebinie - zawiadomienie z 18.02.2014 GOŚ.6220.4.2014 - Przebudowa ulicy Długiej, Leśnej, Polnej, Krótkiej, Piaskowej i Gajowej w Kurzej Górze - zawiadomienie z 03.03.2014 IT.6220.02.2014 - Rozbudowa i przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła w Starym Gołębinie - obwieszczenie z 31.03.2014 WOO-IV.4240.50.2014 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Nowych Oborzyskach - zawiadomienie RDOŚ z 09.04.2014 GOŚ.6220.3.2014 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Nowych Oborzyskach - zawiadomienie z 16.04.2014 IT.6220.02.2013 - Rozbudowa i przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła w Starym Gołębinie - Obwieszczenie z 16.04.2014 WPN-II.6441.8.2014 - Chrońmy ptaki w miastach GOŚ.6220.4.2014 - Przebudowa ulicy Długiej, Leśnej, Polnej, Krótkiej, Piaskowej i Gajowej w Kurzej Górze - zawiadomienie z 24.06.2014 Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych WS-MK.6220.5.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P od km 0+000 do km 4+710 - obwieszczenie z 04.07.2017 GOŚ.6220.4.2014 - Przebudowa ulicy Długiej, Leśnej, Polnej, Krótkiej, Piaskowej i Gajowej w Kurzej Górze - zawiadomienie z 09.07.2014 GOŚ.6220.18.2014 - Zawiadomienie z dnia 22.08.2014 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 22.08.2014 WS-MK.6220.5.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P od km 0+000 do km 4+710 - obwieszczenie z 28.08.2014 WS-MK.6220.19.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P od km 0+000 do km 4+710 - obwieszczenie z 28.08.2014 Ogłoszenie z dnia 22.09.2014 WS-MK.6220.19.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P od km 0+000 do km 4+710 - obwieszczenie z 24.09.2014 WS-MK.6220.19.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P od km 0+000 do km 4+710 - obwieszczenie z 24.09.2014 GOŚ.6220.20.2014 - Zbiornik Wodny Sepienko - zawiadomienie z 14.10.2014 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 17.10.2014 GOŚ.6220.20.2014 - Zbiornik Wodny Sepienko - zawiadomienie z 25.11.2014r. GOŚ.6220.26.2014 - Budowa chlewni na działkach o nr ewidencyjnych 134 i 135 w obrębie geodezyjnym Nacław - obwieszczenia z 19.12.2014 GOŚ.6220.1.2015 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach i Kokorzynie - Zawiadomienie z 09.01.2015 WOOŚ.4242.152.2014 - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - obwieszczenie z 16.01.2015 GOŚ.6220.13.2014 - Budowa hali montażowo - magazynowej w Kurzej Górze - obwieszczenie z 16.02.2015 GOŚ.6220.19.2014 -Rozbudowa istniejącego tartaku o budynek suszarni, wiatę na tarcicę oraz budynek kotłowni w Witkówkach - Obwieszczenie z 06.02.2015 GOŚ.6220.16.2015 - Budowa silosu trzykomorowego w Gryżynie - Zawiadomienie z 12.03.2015 WOO-IV.4240.35.2015 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach i Kokorzynie - Zawiadomienie RDOŚ z 10.03.2015r. GOŚ.6220.7.2015 - Przebudowa ul. Pocztowej w Racocie - Zawiadomienie z 24.03.2015 GOŚ.6220.8.2015 - Przebudowa ulicy Wodnej, Łąkowej i Dworcowej w Racocie - Zawiadomienie z 24.03.2015 GOŚ.6220.1.2015 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach i Kokorzynie - Zawiadomienie z 30.03.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 22.08.2014 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 17.10.2014 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 01.12.2014 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 17.12.2014 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 19.01.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 15.04.2015 WOO-IV.4240.349.2015 - Przebudowa ul. Pocztowej w Racocie - Zawiadomienie z 16.04.2015 WOOIV.4240.350.2015 - Przebudowa ulicy Wodnej, Łąkowej i Dworcowej w Racocie - zawiadomienie RDOŚ z 15.05.2015 GOŚ.6220.8.2015 - Przebudowa ulicy Wodnej, Łąkowej i Dworcowej w Racocie - Zawiadomienie z 27.04.2015 GOŚ.6220.1.2015 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach i Kokorzynie - Zawiadomienie z 24.04.2015 GOŚ.6220.7.2015 - Przebudowa ul. Pocztowej w Racocie - Zawiadomienie z 27.04.2015 GOŚ.6220.8.2015 - Przebudowa ulicy Wodnej, Łąkowej i Dworcowej w Racocie - zawiadomienie z 15.05.2015 WOO-IV.4240.302.2015 - Budowa silosu trzykomorowego w Gryżynie - Zawiadomienie RDOŚ z 27.04.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 15.05.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 29.05.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - obwieszczenie z 29.05.2015 GOŚ.6220.26.2014 - Budowa chlewni na działkach o nr ewidencyjnych 134 i 135 w obrębie geodezyjnym Nacław - obwieszczenia z 12.06.2015 GOŚ.6220.12.2015 - Przebudowa drogi powiatowej 3898P Czempiń - Wojnowice na odcinku Racot - Zgliniec - Zawiadomienie z 02.09.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 25.06.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 16.07.2015 GOŚ.6220.12.2015 - Przebudowa drogi powiatowej 3898P Czempiń - Wojnowice na odcinku Racot - Zgliniec - Zawiadomienie z 30.07.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 07.08.2015 WOO-II.4203.3.2014.WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 07.08.2015 GOŚ.6220.13.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn I - Zawiadomienie z 17.08.2018 GOŚ.6220.15.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn II - Zawiadomienie z 17.08.2015 GOŚ.6220.12.2015 - Przebudowa drogi powiatowej 3898P Czempiń - Wojnowice na odcinku Racot - Zgliniec - zawiadomienie z 02.09.2015 Obwieszczenie z dnia 28.08.2015 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego z dnia 15.09.2015 o wszczęciu postepowania administracyjnego GOŚ.6220.13.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn I - Zawiadomienie z 02.10.2018 GOŚ.6220.13.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn I - Zawiadomienie z 02.10.2018 GOŚ.6220.15.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn II - Zawiadomienie z 05.10.2015 GOŚ.6220.15.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn II - Zawiadomienie z 05.10.2015 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2015r. w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko GOŚ.6220.13.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn I - Zawiadomienie z 22.10.2018 GOŚ.6220.15.2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn II - Zawiadomienie z 26.10.2015 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.11.2015r. w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zawiadomienie RDOŚ z dnia 07.12.2015r. Informacja Starostwa Powiatowego z dnia 04.12.2015r. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.12.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.12.2015r. w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko GOŚ.6220.4.2015 - Punkt zbierania odpadów w istniejącym magazynie na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 295/32 w miejscowości Racot - Zawiadomienie 07.01.2016 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.01.2016r. zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę GOŚ.6220.19.2015 - Przebudowa dróg gminnych: odcinek I Choryń Granecznik, odcinek II Choryń Ignacewo, odcinek III w m. Choryń - Zawiadomienie z 10.02.2016 GOŚ.6220.19.2015 - Przebudowa drogi Granecfznik - Ignacewo - Choryń - Zawiadomienie z 10.02.2016 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.02.2016r. w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko GOŚ.6220.19.2015 - Przebudowa drogi Granecznik - Ignacewo - Choryń - Zawiadomienie z 25.02.2016 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.03.2016 w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.03.2016 w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko GOŚ.6220.9.2016 - Budowa i przebudowa ulic i dróg wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Racot - Zawiadomienie z 22.03.2016 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 31.03.2016r. GOŚ.6220.3.2016 - Zawiadomienie z dnia 11.04.2016 Informacja Starostwa Powiatowego z dnia 18.04.2016 GOŚ.6220.3.2016 -Zawiadomienie z dnia 05.05.2016 WSR.6220.16.2016.EG - obwieszczenie z dnia 13.05.2016 WSR.6220.16.2016.EG - obwieszczenie z 18.05.2016 IS.6220.8.2016.ŁRA - Obwieszczenie z dnia 17.05.2016r. GOŚ.6220.9.2016 - Zawiadomienie z 24.05.2016 Zawiadomienie RDOŚ z dnia 25.05.2016 Obwieszczenie Wojewody Wielksopolskiego o zgromadzonej dokumentacji z dnia 01.06.2016r. WSR.6220.16.2016.EG - obwieszczenie z 07.06.2016 GOŚ.6220.9.2016 - Zawiadomienie z 15.06.2016 WSR.6220.16.2016.EG - obwieszczenie z dnia 16.06.2016 WSR.6220.16.2016.EG - Obwieszczenie z 22.06.2016 WSR.6220.16.2016.EG - Obwieszczenie z 22.06.2016 (2) Zawiadomienie RDOŚ z dnia 20.06.2016 r. IS.6220.8.2016.ŁRA - Obwieszczenie z dnia 28.06.2016 Obwieszczenie Starosty Kościańskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 27.06.2016 ABŚ.6740.42.4.2016 - Budowa ulic w Racocie - obwieszczenie z 27.06.2016 Informacja Starostwa Powiatowego z dnia 29.06.2016 r. WSR.6220.16.2016.EG - Obwieszczenie 19.07.2016r. WSR.6220.16.2016.EG - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z 19.07.2016r. ABŚ.6740.42.7.2016 - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 579540P - ul. Pocztowej w Racocie - zawiadomienie z 05.08.2016 r. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę z dnia 09.08.2016 r. WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 12.08.2016 Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.08.2016r. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zgromadzonej dokumentacji z dnia 16.08.2016 GOŚ.6220.21.2015 - Obwieszczenie z 05.09.2016 Informacja Starostwa Powiatowego z dnia 09.09.2016 Zawiadomienie RDOŚ z dnia 13.09.2016 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.09.2016 ABŚ.6162.1.1.2016 - Uproszczony plan urządzania lasów GOŚ.6220.15.2016 - Zawiadomienie z 23.09.2016 ABŚ.6740.7.70.2016 - Budowa sieci gazowej ś/c Dz 180 mmPE - Ogłoszenie z 26.09.2016 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 04.10.2016 GOŚ.6220.15.2016 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kawczyn - Zawiadomienie z 17.06.2016 Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016 GOŚ.6220.20.2014 - Zbiornik Wodny Sepienko - Obwieszczenie z 01.12.2016 Zawiadomienie RDOŚ z dnia 02.12.2016 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 05.12.2016 IS.6220.29.2016.ŁRA - Obwieszczenie z dnia 19.12.2016 GOŚ.6220.25.2016 GOŚ.6220.7.2016 - Rozbudowa chlewni w Poninie dz. 61/3 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04.01.2017 GOŚ.6220.28.2016 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 04.01.2017 r. GOŚ.6220.24.2016 - Budowa drogi Sierakowo - Kiełczewo - Zawiadomienie z 12.01.2017 IS.6220.29.2016.ŁRA - Obwieszczenie z dnia 19.01.2017 GOŚ.6220.25.2016 Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 12.01.2017r. WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 06.02.2017 GOŚ.6220.24.2016 - Budowa drogi Sierakowo - Kiełczewo - Zawiadomienie z 13.02.2017 Zawiadomienie z dnia 15.02.2017 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające wydanie decyzji pozowolenia na budowę z dnia 21.02.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GOŚ.6220.28.2016 - Zawiadomienie z dnia 31.03.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 05.04.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - obwieszczenie z 05.04.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 06.04.2017 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.04.2017 GOŚ.6220.27.2016 - Wykonanie otworów hydrogeologicznych w Turwi - Obwieszczenie z 28.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 08.05.2017r. GOŚ.6220.28.2016 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - obwieszczenie z 05.06.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 05.06.2017 WOO-II.4203.2.2017 - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą - zawiadomienie z 06.06.2017 Zawiadomienie z dnia 22.06.2017 GOŚ.6220.4.2017 - Zawiadomienie z dnia 26.07.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 03.08.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 07.08.2017 Obwieszczenie z dnia 30.08.2017r. o wydaniu decyzji Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.09.2017 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.09.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 28.09.2017 WOO-II.4235.4.2016.BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - obwieszczenie z 18.10.2017 (WOO-II.4235.4.2016.BZ) Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 18.10.2017 Zawiadomienie z dnia 06.11.2017 Zawiadomienie z dnia 17.11.2017 Obwieszczenie z dnia 20.11.2017 GOŚ.6220.9.2017 Obwieszczenie z dnia 23.11.2017 Obwieszczenie z dnia 13.12.2017 w sprawie: wydania pozwolenia na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Racocie Obwieszczenie z dnia 22.12.2017 Zawiadomienie z dnia 02.01.2018 (WOO-II.4260.190.2017.DZ) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mikoszki Obwieszczenie z dnia 12.01.2018 - dot. rozbudowy drogi Racot - Słonin Obwieszczenie z dnia 23.01.2018 Obwieszczenie z dnia 26.01.2018r. WOO-II.420.5.2018 - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą - zawiadomienie z 07.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.02.2018r. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.02.2018 Zawiadomienie z dnia 6.03.2018 Zawiadomienie z dnia 19.03.2018 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.03.2018 (IR-III.7820.2017.2) GOŚ.6220.5.2018 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej 3917P Racot - Darnowo - Wyskoć - droga powiatowa nr 3898 P (Turew) WOO-II.420.40.2018.PC.4 Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi Widziszewo - Ponin" Komunikat antysmogowy SN-VII.7570.263.2018.17 - Budowa drogi krajowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe - obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 11.04.2018 Konkurs ofert zgodny z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie GOŚ.6220.5.2018 - Przebudowa drogi powiatowej 3917P Racot - Darnowo - Wyskoć - droga powiatowa 3898P (Turew) SN-VII.7570.212.2018.10 - Budowa drogi krajowej S5 Poznań-Wrocław, odc. Wronczyn-Kościan Południe - obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 25.04.2018 SN-VII.7570.208.2018.10 - Budowa drogi krajowej S5 Poznań-Wrocław, odc. Wronczyn-Kościan Południe - obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 25.04.2018 B.6733.08.2018 - Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4 kV w Słoninie, gm. Czempiń - obwieszczenie z 10.05.2018 B.6733.08.2018 - Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4 kV w Słoninie, gm. Czempiń - uzgodnienie - pismo z 10.05.2018 GOŚ.6220.5.2018 - Przebudowa drogi powiatowej 3917P Racot - Darnowo - Wyskoć - droga powiatowa 3898P (Turew) - zawiadomienie z 15.05.2018 GNII 683.6.2017 - Budowa drogi gminnej Sierakowo - Kiełczewo - Obwieszczenie z dnia 21.05.2018 GNII.683.11.2017 - Budowa drogi gminnej Sierakowo - Kiełczewo - obwieszczenie z dnia 21.05.2018 GOŚ.6220.5.2018 - Przebudowa drogi powiatowej 3917P Racot - Darnowo - Wyskoć - droga powiatowa 3898P (Turew) - zawiadomienie z 30.05.2018 DLI.2.6621.8.2018.PMJ.5 - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi krajowej S5 Poznań - Wrocław Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościan B.6733.08.18 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci kablowej w Słoninie, gm. Czempiń WOO-II.420.179.2018.EK.2 - Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z Gryżyny do Racotu - zawiadomienie z 19.07.2018 WOO-II.420.207.2018.DZ.3 - Budowa drogi Ponin - Kobylniki w ramach zadania budowy drogi gminnej relacji Widziszewo - Ponin - Kobylniki" - zawiadomienie z 03.09.2018 WOO-II.420.40.2018.PC.20 - Budowa drogi Widziszewo - Ponin - obwieszczenie z 11.09.2018 GN-II.683.7.2017 - Budowa drogi gminnej Sierakowo - Kiełczewo - obwieszczenie z 10.09.2018 SN-VII.7570.263.2018.17 - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe - dot. odszkodowania za nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. 271 w Kiełczewie SN-VII.7570.208.2018.10 - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe - dot. odszkodowania za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako dz. 219/20 w Kiełczewie SN-VII.7570.212.2018.10 - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe - dot. odszkodowania za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako dz. 241/1 w Kiełczewie B.6722.01.2018 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sprządzenia mpzp dla obszaru połozonego w obrębie wsi Nowy Dębiec IR-V.7840.3.114.2018.6 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego dot. inwestycji "Przebudowa szlaku Przysieka Stara Kościan od km. 116.860 do 121.180..." - obwieszczenie z dnia 27.09.2018 ZSI.POZ.WKUR.4240.614.1.614.2018.JCz - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wyskoć WOO-II.4260.190.2017.DZ.25 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mikoszki - obwieszczenie z 10.10.2018 B.6733.24.2018 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Mikoszki, gm. Kościan B.6733.24.2018 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Mikoszkach - pismo z 11.10.2018 WOO-II4202.6.2017.JS - Przebudowa linii napowietrznej 110kV relacji Kościan - Widziszewo - Śmigiel IR-V.7840.3.114.2018.6 - "Przebudowa szlaku Przysieka Stara - Kościan od km 116.860 do km 21.180..." - obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 23.10.2018 IR_III.7820.20.2018.9 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5" - obwieszczenie z 13.11.2018 B.6733.24.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Mikoszki - ponowne uzgodnienie z dnia 20.11.2018 DLI-III.6621.9.2018.KS.11 - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dot. inwestycji drogowej "Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko" B.6733.24.18 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Mikoszki WOO-II.420.349.2018.AB.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Czarkowo i Nacław - zawiadomienie RDOŚ z 03.01.2019 GOŚ.6220.1.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3941P Kokorzyn - Szczodrowo - Sierakowo - droga krajowa nr 5 (Kościan)" - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego DLI.2.6620.12.2018.AN.6 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie gazociągu DN1000 relacji Lwówek - Odolanów na odcinku Lwówek - Krobia o długości ok. 113,5 km WOO-II.420.318.2018.EK.4 - Zawiadomienie o wydanym dnia 18.01.2019 postanowieniu. GOŚ.6220.4.2019 - Budowa farmy fotowoltaicznej Kościan II o mocy 1MW zlokalizowanej na nier. ozn. nr. ew. 77/2 w m. Katarzynin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania IR-III.7820.20.2018.9 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5" - obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.02.2019 GOŚ.6220.8.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3900P w miejscowości Nacław WOO-II.420.32.2019.EK.2 - Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław na odcinku od węzła Głuchowo (bez węzła) do węzła Kaczkowo (bez węzła) WOO-II.420.179.2018.EK.17 - Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczonej z Gryżyny do racotu wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej tłocznej z Nowego Dębca do Gryżyny - obwieszczenie z dnia 15.03.2019 GOŚ.6220.4.2019 - Budowa farmy fotowoltaicznej "Kościan II" o mocy do 1MW zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej nr. ewid. 77/2 w m. Katarzynin - Zawiadomienie z dnia 21.03.2019 GOŚ.6220.1.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3941P Kokorzyn - Szczodrowo - Sierakowo - droga krajowa nr 5 (Kościan)" - zawiadomienie z dnia 25.03.2019 ABŚ. 6740.42.7.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć - Mała Wyskoć - zawiadomienie z 04.04.2019 ABŚ. 6740.42.6.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć - droga powiatowa nr 3899P - zawiadomienie z 04.04.2019 GOŚ.6220.12.2019 - Budowa obory bydła opasowego na max. 277,2 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starym Luboszu dz. 321 i 322" - obwieszczenie z 10.04.2019 GOŚ.6220.4.2019 - Budowa farmy fotowoltaicznej "Kościan II" o mocy do 1MW zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej nr. ewid. 77/2 w m. Katarzynin - obwieszczenie z dnia 15.04.2019 SKO.460.45111.2019 - Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 17 kwietnia 2019r. GOŚ.6220.13.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3905P, dr powiatowa 3900P - Czarkowo - Widziszewo - zawiadomienie z 14.04.2019 GOŚ.6220.8.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3900P w m. Nacław - zawiadomienie z 16.04.2019 PO.ZUZ.4.421.250.3.2019.MS - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 - obwieszczenie z 23.04.2019 WOO-II.420.41.2019.ZP.4 - Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wlkp. - Kościan - Kunowo - Zawiadomienie z dnia 29.04.2019 WR.RUZ.421.66.2019.UL - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław odc. Wronczyn - Kościan Południe" - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 29.04.2019 WOO-II-070.34.2019.EK.5 - budowa drogi S5 Poznań - Wrocław na odcinku od węzła Głuchowo (bez węzła) do węzła Kaczkowo (bez węzła) z 06.05.2019 PO.ZUZ.4.421.250.4.2019.MS - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 polegająca na budowie ściezki rowerowej - Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 13.05.2019 GOŚ.6220.8.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3900P w m. Nacław - zawiadomienie z 20.05.2019 6720.01.2019 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan B.6722.03.2019 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stary Lubosz. B.6722.02.19 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Lubosz B.6722.01.2018 - Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Dębiec PO.ZUZ.4.421.377.3.2019.AŚB - dot. pozwolenia wodnoprawnego - kanalizacja deszczowa w Katarzyninie - ogłoszenie z 06.06.2019 GOŚ.6220.13.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3905P, dr powiatowa 3900P - Czarkowo - Widziszewo - zawiadomienie z 12.06.2019 IR-III.7820.8.2017.3 - Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko - obwieszczenie z dnia 18.06.2019 B.6722.01.2019 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach wsi Krzan, Kokorzyn, Szczodrowo, Kiełczewo, Sepienko, Bonikowo. B.6733.20.2019 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z pryłączami w ulicy Lesnej w m. Słonin w gm. Czempiń - Słonin ul. Lesna dz. nr ewid. 116/35, 152 PO.RUZ.421.112.4.2019. JŁ - informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.07.2019 PO.RUZ.421.112.5.2019. JŁ - Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.07.2019 WOO-II.420.207.2018.DZ.26 - Budowa drogi Ponin - Kobylniki w ramach zadania budowy drogi gminnej relacji Widziszewo - Ponin - Kobylniki GOŚ.6220.13.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3905P, dr powiatowa 3900P - Czarkowo - Widziszewo - zawiadomienie z 01.07.2019 WOO-II.420.349.2018.AB.14 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla m. Czarkowo i Nacław na terenie Gminy Kościan - obwieszczenie z 08.07.2019 B.6733.20.2019 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Słoninie ul. Leśna - pismo z dnia 09.07.2019 WOO-II.420.105.2019.EK.4 - Zaprojektowanie i budowa S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko - zawiadomienie z dnia 18.07.2019 GOŚ.6220.12.2019 - Budowa obory bydła opasowego na max. 277,2 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starym Luboszu dz. 321 i 322" - obwieszczenie z 19.07.2019 GOŚ.6220.4.2019 - Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej ‘Kościan II’ o mocy do 1 MW zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 77/2 w miejscowości Katarzynin, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie” - zawiadomienie z 22.07.2019 ABŚ. 6740.42.10.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć - droga powiatowa nr 3899P - obwieszczenie z dnia 19.07.2019 r. ABŚ. 6740.42.11.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3917P o ścieżkę rowerową na odcinku Wyskoć Mała – Wyskoć - obwieszczenie z dnia 19.07.2019 r. DSR-II-1.721.30.2018 – Konsultacje społeczne projektu POH GDDKiA – Ogłoszenie o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin – granica Województwa) oraz o poddaniu ww. projektu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa. DSR-II-1.721.30.2018 – Konsultacje społeczne projektu POH GDDKiA – Ogłoszenie o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina oraz o poddaniu ww. projektu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa. WOO-II.420.163.2019.AM.2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Choryń - zawiadomienie z dnia 26.07.2019 ABŚ. 6740.42.9.2019 - rozbudowa drogi gminnej na odcinku Widziszewo-Ponin-Kobylniki od km 0+000 do km 1+999,05, odcinek Widziszewo-Ponin - obwieszczenie z dnia 25.07.2019 B.6733.27.2019 - Cel publiczny - Budowa kanalizacji sanitarnej w Nacławiu - pismo z dnia 23.072019 B.6220.4.2019 - Budowa farmy fotowoltaicznej Kościan II o mocy do 1 kW w Katarzyninie (dz. 77/2) PO.RUZ.421.112.8.2019.JŁ - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe B.6733.20.2019 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Słoninie ul. Leśna - obwieszczenie z 12.08.2019 B.6733.20.2019 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Słoninie ul. Leśna - decyzja z 12.08.2019 GOŚ.6220.1.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3941P Kokorzyn - Szczodrowo - Sierakowo - droga krajowa nr 5 (Kościan)" - zawiadomienie z dnia 14.08.2019 IR-III.7820.9.2017.2 - Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe - obwieszczenie z dnia 13.08.2019 ABŚ.6740.42.11.2019 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 13.08.2019r. o wydaniu dnia 13.08.2019 decyzji nr 6/2019 na rozbudowę drogi powiatowej nr 3917P o ścieżkę rowerową na odcinku Wyskoć Mała - Wyskoć ABŚ.6740.42.11.2019 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 13.08.2019r. o wydaniu dnia 13.08.2019 decyzji nr 6/2019 na rozbudowę drogi powiatowej nr 3917P o ścieżkę rowerową na odcinku Wyskoć Mała - Wyskoć ABŚ.6740.42.10.2019 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 13.08.2019r. o wydaniu dnia 12.08.2019 decyzji nr 5/2019 na rozbudowę drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć - droga powiatowa nr 3899P o ścieżkę rowerową. ABŚ.6740.42.9.2019 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 14.08.2019r. o wydaniu dnia 12.08.2019 decyzji nr 4/2019 na rozbudowę z przebudową drogi gminnej na odcinku Widziszewo - Ponin - Kobylniki od km 0+000 do km 1+999,05, odc. Widziszewo - Ponin. ABŚ.6740.42.12.2019 - Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej w Kościanie wraz z budową oświetlenia - obwieszczenie z dnia 19.08.2019 r. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kiełczewo B.6733.27.2019 - obwieszczenie z dnia 06.09.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nacławiu GOŚ.6220.1.2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3941P Kokorzyn - Szczodrowo - Sierakowo - droga krajowa nr 5 (Kościan) - zawiadomienie z dnia 10.09.2019 r. Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Dębiec GOŚ.6220.25.2019 - Przebudowa ul. Wielichowskiej i Krótkiej w miejscowości Pelikan - zawiadomienie o wszczęciu postępowania. IR-III.7820.8.2017.3 - zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko" - zadanie II - obwieszczenie z dnia 17.10.2019 IR-III.7820.9.2017.2 - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe, decyzja o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2017r. nr 18/2017 - obwieszczenie z dnia 18.10.2019 ABŚ.6740.42.12.2019 - Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej w Kościanie wraz z budową oświetlenia - obwieszczenie z dnia 11.10.2019 IR-III.7820.8.2017.3 - zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko" - zadanie II - obwieszczenie z dnia 08.11.2019 WSR.6220.32.2019.EG - wykonanie urządzenia wodnego - zastępczej studni głębinowej - obwieszczenie z dnia 31.10.2019 WSR.6220.32.2019.EG - wykonanie urządzenia wodnego - zastępczej studni głębinowej - obwieszczenie z dnia 18.11.2019 IR-III.7820.8.2017.3 - zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko" - zadanie II - obwieszczenie z dnia 03.12.2019 B.6733.42.2019 - Budowa linii napowietrznej energetycznej 0,4 kV wraz z przyłączami w miejscowości Wyskoć - uzgodnienie - pismo z 10.12.2019 B.6733.42.2019 - Budowa linii napowietrznej energetycznej 0,4 kV wraz z przyłączami w miejscowości Wyskoć - obwieszczenie z 10.12.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska WSR.6220.32.2019.EG - wykonanie urządzenia wodnego - zastępczej studni głębinowej - obwieszczenie z dnia 02.01.2020 WSR.6220.32.2019.EG - wykonanie urządzenia wodnego - zastępczej studni głębinowej - obwieszczenie z dnia 07.01.2020 WOO-II.420.163.2019.AM.13 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chroyń - obwieszczenie z dnia 13.12.2019 GOŚ.6220.1.2020 - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 186/2, 186/3, 186/4 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska oraz na działce o nr ewidencyjnym 402 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra - zawiadomienie z dnia 10.01.2020 GOŚ.6220.2.2020 - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 355, 400 i 401 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 10.01.2020 IR-III.7820.32.2019.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 od km 54+271,45 do km 55+575,00 (Racot - Katarzynin) oraz od km 56+458,00 do km 57+209,211 (Katarzynin - Choryń), polegająca na budowie ścieżki rowerowej - obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2020 B.6733.42.2019 - Budowa linii napowietrznej energetycznej 0,4 kV wraz z przyłączami w miejscowości Wyskoć - postanowienie z dnia 20.01.2020 PO.ZUZ.4.421.1044.3.2019.MŻ - dot.pozwolenia wodnoprawnego - kanalizacja deszczowa w Nowych Oborzyskach - informacja z dnia 23.01.2020 WOO-II.4222.4.2019.EK.6 - Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe-węzeł Radomicko - zadanie II - postanowienie z dnia 21.01.2020 GOŚ.6220.31.2019-2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej KOŚCIAN o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5,0MV na działce o nr ewidencyjnym 182 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 27.01.2020 B.6733.42.2019 - obwieszczenie z dnia 28.01.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii napowietrznej energetycznej wraz z przyłączami w m. Wyskoć GOŚ.6220.3.2020 - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 152 w miejscowości Kokorzyn, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 29.01.2020 IR-III.7820.8.2017.3 - zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko" - zadanie II - obwieszczenie z dnia 10.02.2020 WOO-II.420.4.2020.AB.3 - Gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk - Węzeł Kościan - zawiadomienie z dnia 13.02.2020 PO.ZUZ.4.421.1040.4.2019.MS - dot. pozwolenia wodnoprawnego - kanalizacja deszczowa w Kiełczewie - informacja z dnia 19.02.2020 IR-III.7820.8.2017.3 - zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko" - zadanie II - obwieszczenie z dnia 21.02.2020 GOŚ.6220.31.2019-2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej KOŚCIAN o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5,0 MW ma działce o nr ewidencyjnym 182 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 21.02.2020 PO.ZUZ.4.421.986.6.2019.MŻ - dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - systemu skrzynek rozsączających na działce o nr ewid. 396/2 obręb Racot - obwieszczenie z dnia 26.02.2020 GOŚ.6220.1.2020 - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 186/2, 186/3, 186/4 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska oraz na działce o nr ewidencyjnym 402 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra - zawiadomienie z dnia 16.03.2020 GOŚ.6220.3.2020 - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 152 w miejscowości Kokorzyn, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 16.03.2020 ABŚ.6740.42.1.2020 - rozbudowa drogi gminnej nr 3900P w miejscowości Nacław wraz z oświetleniem na odcinku od km 0+000 do km 1+322,00 - obwieszczenie z dnia 13.03.2020 GOŚ.6220.31.2019-2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej KOŚCIAN o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5,0 MW ma działce o nr ewidencyjnym 182 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 16.03.2020 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Kawczyn, Kurowo i Mikoszki Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Łagiewniki i Sepienko B.6733.08.2020 - obwieszczenie z dnia 26.03.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitanej w Choryni (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) IR-III.7820.32.2019.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 od km 54+271,45 do km 55+575,00 (Racot - Katarzynin) oraz od km 56+458,00 do km 57+209,211 (Katarzynin - Choryń), polegająca na budowie ścieżki rowerowej - obwieszczenie z dnia 30.03.2020 GOŚ.6220.1.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 186/2, 186/3, 186/4 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska oraz na działce o nr ewidencyjnym 402 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra - zawiadomienie z dnia 08.04.2020 GOŚ.6220.3.2020 - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 152 w miejscowości Kokorzyn, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 08.04.2020 PO.ZUZ.4.421.986.7.2019.MŻ - Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu skrzynek rozsączających na działce o nr ewid. 396/2, obręb Racot, gm. Kościan oraz usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą do projektowanego urządzenia wodnego - systemu skrzynek rozsączających PO.ZUZ.4.4210.147m.4.2020.WM Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 16/25obręb Czarkowo, gmina Kościan, a także na usługę wodną obejmująca odprowadzanie wód opadowych. B.6733.08.2020 - obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitanej w Choryni (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) - obwieszczenie z dnia 08.05.2020 PO.ZUZ.4.4210.270.m3.2020.EP Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu stanowiącego element układu rozsączającego (poletka roślinnego) ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków do ziemi, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 384/6, obręb Nielęgowo, gmina Kościan, powiat kościański WOO-II.420.34.2020.KW.6 - Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Granówko-1 oraz Szczepowice-1 - zawiadomienie z dnia 28.05.2020 IR-III.7820.8.2017.3 - zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko" - zadanie II - obwieszczenie z dnia 29.05.2020 GOŚ.6220.2.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 355, 400 i 401 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 03.06.2020 PO.ZUZ.4.4210.381m.2.2020.AK - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - Nowe Oborzyska dz.3/3, 3/5 z dnia 28.05.2020 GOŚ.6220.11.2020 - Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Lubosz – ul. Betkowska od km 0+000 do km 1+131, - jednostka ewidencyjna: Kościan, Obręb ewidencyjny Nowy Lubosz działki o nr ewidencyjnych 28/1, 28/3, 28/4, 192 - zawiadomienie z dnia 25.05.2020 GOŚ.6220.12.2020 - Przebudowa ul. Wielichowskiej i Krótkiej w miejscowości Pelikan” - zawiadomienie z dnia 29.05.2020 GOŚ.6220.13.2020 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P Kokorzyn – Szczodrowo – Sierakowo – dr. krajowa nr 5 (Kościan) - zawiadomienie z dnia 08.06.2020 GOŚ.6220.2.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 355, 400 i 401 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 15.06.2020 ABŚ.6740.42.1.2020 - rozbudowa drogi powiatowej 3900P w miejscowości Nacław wraz z oświetleniem od km 0+000 do km 1+322,00 - obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 09.06.2020 GOŚ.6220.2.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 355, 400 i 401 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 15.06.2020 GOŚ.6220.14.2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 368 w obrębie geodezyjnym Nielęgowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 12.06.2020 WOO-II.420.4.2020.AB.18 - Gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk - Węzeł Kościan - obwieszczenie z dnia 23.06.2020 GOŚ 6220.10.2020 - Wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 7173/3 – - zawiadomienie z dnia 09.07.2020 PO.ZUZ.4.4210.392m.2.2020.KP - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze terenu bezdotykowej myjni samochodowej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 66/7 obręb Stare Oborzyska, gmina Kościan do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotów - Gmina Kościan GOŚ 6220.11.2020 - Przebudowie drogi gminnej w m. Nowy Lubosz – ul. Betkowska od km 0+000 do km 1+131 - - zawiadomienie z dnia 13.07.2020 PO.ZUZ.4.4210..447m.3.2020.GE - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów rurociągach osłonowych lub przepustów – przeprowadzania sieci wodociągowej rozdzielczej pod dnem cieku Kanał Przysiecki w km 5+480 w miejscowości Ponin. GOŚ.6220.11.2020 - Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Lubosz – ul. Betkowska od km 0+000 do km 1+131, - jednostka ewidencyjna: Kościan, Obręb ewidencyjny Nowy Lubosz działki o nr ewidencyjnych 28/1, 28/3, 28/4, 192 - zawiadomienie z dnia 23.07.2020 GOŚ.6220.8.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 254 i 253/7, obręb geodezyjny Stary Lubosz, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 27.07.2020 GOŚ.6220.34.2019 - Budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 83/1, obręb Choryń, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - obwieszczenie z dnia 30.07.2020 GOŚ.6220.10.2020 - Wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 7173/3 – Gospodarstwo Szkółkarskie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kościan w miejscowości Racot gm. Kościan - zawiadomienie z dnia 30.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska WR.ZUZ.7.4210.226m.2020.MŚ - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - Szczodrowo, Kokorzyn ABŚ.6740.42.4.2020 - rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Kokorzyn-Szczodrowo od km 0+000 do km 2+028,90 - obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 07.08.2020 GOŚ.6220.18.2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 388 i 389 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 03.08.2020 GOŚ.6220.19.2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 391 i 392/1 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 03.08.2020 GOŚ.6220.20.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 52/1 i 53/1 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 07.08.2020 GOŚ.6220.22.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 67 i 70 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 10.08.2020 GOŚ.6220.24.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 553/2 obręb Kiełczewo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 12.08.2020 GOŚ.6220.21.2020 - Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na dz. o nr ewidencyjnym 256/1 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo, Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 10.08.2020 GOŚ 6220.12.2020 - Przebudowa ul. Wielichowskiej i Krótkiej w miejscowości Pelikan - zawiadomienie z dnia 31.08.2020 GOŚ 6220.34.2019-2020 - Budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 83/1, obręb Choryń, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - obwieszczenie z dnia 03.09.2020 711249.3772413.2999963 - zmiana koncesji nr 6/2000 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - obwieszczenie z dnia 02.09.2020 GOŚ 6220.20.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 52/1 i 53/1 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 08.09.2020 GOŚ 6220.22.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 67 i 70 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 08.09.2020 GOŚ.6220.13.2020 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P Kokorzyn – Szczodrowo – Sierakowo – dr. krajowa nr 5 (Kościan) - zawiadomienie z dnia 09.09.2020 PO.ZUZ.4.4210.653m.3.2020.EP- informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościna w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 7173/3, obręb Racot, gmina Kościan, powiat kościański PO.ZUZ.4.4210.628m.3.2020.KP- informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowe „TRAK” Wojciech Łabiński w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 137, obręb Witkowki, gm. Kościan oraz na usługę wodną, tj. odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu inwestycji za pomocą istniejącego wylotu oraz wylotu planowanego do wykonania, do ww. urządzenia wodnego - rowu GOŚ.6220.12.2020 - Przebudowa ul. Wielichowskiej i Krótkiej w miejscowości Pelikan” - zawiadomienie z dnia 21.09.2020 SKO.460.825.14.2020 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kościan z 8 kwietnia 2020r. GOŚ.6220.1.2020 SKO.460.825.13.2020 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kościan z 15 czerwca 2020r. GOŚ.6220.2.2020 GOŚ.6220.13.2020 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P Kokorzyn – Szczodrowo – Sierakowo – dr. krajowa nr 5 (Kościan) - zawiadomienie z dnia 30.09.2020 GOŚ.6220.20.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 52/1 i 53/1 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 07.10.2020 GOŚ 6220.15.2020 - Budowa drogi gminnej relacji Darnowo – Spytkówki - zawiadomienie z dnia 22.10.2020 GOŚ 6220.24.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 553/2 obręb Kiełczewo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 22.10.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stary Lubosz, Gmina Kościan. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowy Lubosz, Gmina Kościan. GOŚ.6220.25.2020 - Budowa sieci wodociągowej wzdłuż rzeki Obry - zawiadomienie z dnia 04.11.2020 WOO-II.420.34.2020.KW.21 - Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Granówko-1 oraz Szczepowice-1”, planowanego do realizacji w gminach Granowo i Kamieniec, powiat grodziski, w gminach Kościan i Czempiń, powiat kościański oraz w gminie Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie - obwieszczenie z dnia 17.11.2020 PO.ZUZ.4.4210.762m.3.2020.KG - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. likwidację rowu otwartego na długości 30 m i wykonanie w tym miejscu rurociągu melioracyjnego o średnicy 400 mm, na działce ewidencyjnej o numerze 489/3, w miejscowości Kiełczewo, gmina Kościan. IR-V.7840.179.2020.11 – Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni”. GOŚ.6220.14.2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 368 w obrębie geodezyjnym Nielęgowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 28.10.2020 GOŚ.6220.22.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 67 i 70 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 22.10.2020 GOŚ.6220.15.2020 - Budowa drogi gminnej relacji Darnowo - Spytkówki - zawiadomienie z dnia 04.11.2020 GOŚ.6220.24.2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 553/2 obręb Kiełczewo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 04.11.2020 GOŚ.6220.30.2020 - Budowa obory, hali udojowej z częścią socjalną i poczekalnią na działce o nr ewidencyjnym 445/1 w miejscowości Sepienko - zawiadomienie z dnia 29.10.2020 SKO.460.824.13.2020 - informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20.10.2020 SKO.468.825.14.2020 - informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20.10.2020 IR-III.7820.8.2017.3 - Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko - obwieszczenie z dnia 01.12.2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan. IR-III.747.28.2020.6 - Gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk - Węzeł Kościan - obwieszczenie z dnia 21.12.2020 GOŚ.6220.27.2020 - Wykonanie trzech otworów rozpoznawczych dla potrzeb ujmowania wód podziemnych z otworów neogeńskich nr 1M - dz. nr 3909 w miejscowości Kościan, Gmina Miejska Kościan oraz nr 2M - dz. nr 182/5 i nr 3M - dz. nr 442 w miejscowości Kurza Góra, Gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 12.11.2020 GOŚ 6220.14.2020 - Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 368 w obrębie geodezyjnym Nielęgowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 28.12.2020 PO.ZUZ.4.4210.796m.3.2020.WG - informacja o wszczęsciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, dz. 4/14 obręb. Nowe Oborzyska - informacja z dnia 23.12.2020 GOŚ 6220.18.2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 388 i 389 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 28.12.2020 GOŚ 6220.19.2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 391 i 392/1 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 28.12.2020 IR-III.747.28.2020.6 - Gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk - Węzeł Kościan - obwieszczenie z dnia 12.01.2021 WOO-II.420.41.2019.ZP.32 – Informacja o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo, gm. Kościan – Obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2021 r. GOŚ.6220.30.2020-2021 - Budowa obory, hali udojowej z częścią socjalną i poczekalnią na działce o nr ewidencyjnym 445/1 w miejscowości Sepienko - zawiadomienie z dnia 25.01.2021 ABŚ.6740.42.1.2020 - obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki z dnia 04.02.2021 GOŚ 6220.27.2020-2021 - Wykonanie trzech otworów rozpoznawczych dla potrzeb ujmowania wód podziemnych z otworów neogeńskich nr 1M - dz. nr 3909 w miejscowości Kościan, Gmina Miejska Kościan oraz nr 2M - dz. nr 182/5 i nr 3M - dz. nr 442 w miejscowości Kurza Góra, Gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 10.02.2021 Informacja dot. mostu w km ok. 13+396 Kościańskiego Kanału Obry na działce nr 179 obręb Katarzynin GOŚ 6220.25.2020 - Budowa sieci wodociągowej wzdłuż rzeki Obry - zawiadomienie z dnia 17.03.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo GOŚ.6220.27.2020-2021 - Wykonaniu trzech otworów rozpoznawczych dla potrzeb ujmowania wód podziemnych z otworów neogeńskich nr 1M - dz. nr 3909 w miejscowości Kościan, Gmina Miejska Kościan oraz nr 2M - dz. nr 182/5 i nr 3M - dz. nr 442 w miejscowości Kurza Góra, Gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 02.04.2021 GOŚ.6220.25.2020-2021 - Budowa sieci wodociągowej wzdłuż rzeki Obry - zawiadomienie z dnia 07.04.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska, Kurza Góra i Nowy Lubosz GOŚ 6220.21.2020 - Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na dz. o nr ewidencyjnym 256/1 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo, Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 30.04.2021 PO.ZUZ.1.4210.163.2021.MK – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A związku z budową gazociągu DN 250 MOP 8,4 Mpa GOŚ.6220.21.2020-2021 - Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na dz. o nr ewidencyjnym 256/1 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo, Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 12.05.2021 GOŚ.6220.13.2021 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4/33 obręb Kurowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 19.05.2021 GOŚ.6220.14.2021 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 70/4, 70/7, 70/9, 159/4, 159/7, 160 obręb Kurowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 19.05.2021 WOO-II.420.28.2021.AON.1 - wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Szczepowice - zawiadomienie z dnia 19.05.2021 WOO-II.420.41.2019.ZP.37 - Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wlkp. - Kościan - Kunowo - obwieszczenie z dnia 24.05.2021 GOŚ.6220.17.2021 - Budowa 50 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 89/4, 89/3 i 89/7 w obrębie geodezyjnym Katarzynin, gmina Kościan - obwieszczenie z dnia 27.05.2021 PO.ZUZ.1.4210.166.2021.MK - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: PO.ZUZ.4.4210.304.2.2021.KC - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego IS.6220.15.2021.EL - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną indrastrukturą techniczna na działce o nr ewid. 1 w obrębie Betkowo w gminie Czempiń - obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 1 czwerca 2021 GOŚ 6220.13.2021 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4/33 obręb Kurowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 14 czerwca 2021 WOO-II.420.21.2021.KW.3 - Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Granówko-1 oraz Szczepowice-1 - zawiadomienie z dnia 15.06.2021 WR.ZUZ.7.4210.105.2021.MK informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego WR.ZUZ.7.4210.87.2021.PK – Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościnie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: PO.ZUZ.4.4210.225.3.2021.WG - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będącym własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samoobsługowej oraz części socjalnej hali magazynowej, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 219/2 i 219/4 obręb 0019 Nowe Oborzyska, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie. GOŚ 6220.17.2020-2021 - Budowa 50 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 89/4, 89/3 i 89/7 w obrębie geodezyjnym Katarzynin, gmina Kościan - obwieszczenie z dnia 29.06.2021 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, o wydaniu decyzji z dnia 23.06.2021r. znak: PO.ZUZ.1.4210.163.2021.MK na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., ul. M. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa, w której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na: GOŚ.6220.13.2021 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4/33 obręb Kurowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 2 lipca 2021 r. Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej: rozbudowy drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo – Sierakowo od km 0+000,00 do km 0+ 609,00 oraz od km 1 + 754,00 GOŚ.6220.14.2021 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 70/4, 70/7, 70/9, 159/10, 159/11, 159/12, 159/13, 160 obręb Kurowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 06.07.2021 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, o wydaniu decyzji z dnia 28.06.2021r. znak: PO.ZUZ.1.4210.166.2021.MK na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., ul. M. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa, w której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na: WR.ZUZ.7.4210.115.2021.MK – Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: WOO-II.420.40.2020.ZP.1 – Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie Miejsca Obsługi podróżnych „MOP Sierakowo” w ramach przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S5 - zawiadomienie z dnia 06.07.2021 GOŚ 6220.10.2021 - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi działek: 277/1, 279/1 i 138/2 w miejscowości Stare Oborzyska, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 16.07.2021r. GOŚ.6220.10.2021 - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi działek: 277/1, 279/1 i 138/2 w miejscowości Stare Oborzyska, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 03.08.2021 GOŚ 6220.8.2021 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3900P na odcinku Nacław – Gryżyna o ścieżkę rowerową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3900P - zawiadomienie z dnia 05.08.2021 ABŚ.6740.42.3.2021 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo-Sierakowo od km 0+000,00 do km 0+609,00 oraz od km 0+946,00 do km 1+754,00 - obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2021r. RŚ.6220.8.2021.MS - Budowa 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą na działce nr 27 w Betkowie gm. Czempń - obwieszczenie z dnia 20.08.2021 GOŚ.6220.8.2021 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3900P na odcinku Nacław – Gryżyna o ścieżkę rowerową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3900P - zawiadomienie z dnia 26.08.2021 GOŚ.6220.22.2021 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3942P Kokorzyn – Pelikan o ścieżkę rowerową - zawiadomienie z dnia 27.08.2021 PO.ZUZ.4.4210.647.2.2021.KC - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę rowu poprzez wykonanie wylotu wraz z ubezpieczeniem skarp i dna rowu melioracyjnego M-55, na działce ewidencyjnej o nr 138/2 obręb 0028 Stare Oborzyska, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, jak również likwidację istniejącego wylotu zlokalizowanego na ww. działce z dnia 03.09.2021 IR-III.747.27.2021.12 – Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - obwieszczenie z dnia 9 września 2021 r. GOŚ.6220.6.2021 – Budowa jałownika na 220 sztuk wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewidencyjnym 19/34 obręb Gryżyna, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie – obwieszczenie z dnia 10 września 2021 r. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług w obrębie miejscowości Kiełczewo, Gmina Kościan GOŚ.6220.23.2021 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 15.09.2021 GOŚ.6220.27.2021 - Wykonanie urządzenia wodnego – awaryjnego studni głębinowej nr 3 zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 113/4 w obrębie geodezyjnym Wławie gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 17.09.2021 GOŚ 6220.11.2021 - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynków hodowlanych na pomieszczenia gospodarczo – magazynowo – garażowe wraz z budową nowej obory, budynku dojarni wraz z zadaszonym naziemnym zbiornikiem do magazynowania gnojowicy o pojemności 2007m3, zmniejszenie obsady z 190,0 DJP do 189,4 DJP - zawiadomienie z dnia 20.09.2021 IS.6220.15.2021.EL - Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie zawiadomienia o zebraniu wystarczających dowodów i mateiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1 w obrębie Betkowo w gminie Czempiń" WOO-II.420.28.2021.AON.8 - Obwieszczenie RDOŚ dot. wydanej 29.09.2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Szczepowice"". GOŚ.6220.11.2021 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynków hodowlanych na pomieszczenia gospodarczo – magazynowo – garażowe wraz z budową nowej obory, budynku dojarni wraz z zadaszonym naziemnym zbiornikiem do magazynowania gnojowicy o pojemności 2007m3, zmniejszenie obsady z 190,0 DJP do 189,4 D IR-III.747.33.2021.8 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu RŚ.6220.8.2021.MS - Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą na działce nr 27 w Betkowie, gm. Czempiń" GOŚ.6220.6.2021 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jałownika na 220 sztuk (220 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewidencyjnym 19/34 obręb Gryżyna, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie” DSK-III.721.3.2021 - Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo. GOŚ.6220.32.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3944P do m. Krzan”. IS.6220.15.2021.EL - Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce o nr. ewid. 1 w obrębie Betkowo w Gminie Czempiń. GOŚ.6220.33.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5MW wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 276, obręb Turew”. WOO-II.420.61.2021.KJ.3 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan - Brońsko. GOŚ.6220.27.2021 - Zawiadomienie z dnia 09.11.2021 dot. "Wykonania urządzenia wodnego – awaryjnego studni głębinowej nr 3 zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 113/4 w obrębie geodezyjnym Wławie gmina Kościan”. GOŚ.6220.28.2021 - Zawiadomienie z 09.11.2021 dot Wykonania urządzenia wodnego – awaryjnego studni głębinowej nr 3 zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 7183/1 w obrębie geodezyjnym Katarzynin gmina Kościan”. GOŚ.6220.28.2021 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. "Wykonania urządzenia wodnego - awaryjnego studni głebinowej nr 3 w Katarzyninie" GOŚ.6220.27.2021 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie "Wykonania urządzenia wodnego - awaryjnego studni głębinowej nr 3 we Wławiu" I N F O R M A C J A o wszczęciu postępowania administracyjnego o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególe korzystanie z wód "wprowadzanie ścieków- opadowych lub roztopowych z terenu Podziemnego Magazynu Gazu Bonikowo do ziemi – rowu zlokalizowanego na działce nr 99 obręb 11-Kokorzyn, gmina Kościn”." RŚ.6220.8.2021.MS - Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą na działce nr 27 w Betkowie, gm. Czempiń" GOŚ.6220.22.2021 - Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3942P Kokorzyn – Pelikan o ścieżkę rowerową”. GOŚ.6220.36.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 253/7, obręb Stary Lubosz”. GOŚ.6220.37.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 254 i 253/7, obręb Stary Lubosz”. GOŚ.6220.23.2021 - zawiadomienie „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo gmina Kościan”. GOŚ.6220.22.2021 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3942P Kokorzyn – Pelikan o ścieżkę rowerową" WOO-II.420.81.2021.EK.1 - Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Kokorzyn. INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.03.2021r, znak: WR.RUZ.4210.219m.2020.TP, a także wydania pozwolenia na usługą wodną polegającą na odprowadzaniu, istniejących wylotem do urządzeń wodnych (rowy melioracyjnego), oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Kopalni Gazu Ziemnego Kościan Brońsko w Kokorzynie. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan WOO-II.420.40.2021.ZP.13 - Obwieszczenie RDOŚ z dnia 31.12.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie Miejsca Obsługi Podróznych MOP Sierakowo w ramach przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowe S5. GOŚ.6220.36.2021 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 253/7, obręb Stary Lubosz. GOŚ.602.1.2021 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kościan o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kościan na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026-2029” GOŚ 6220.32.2021 - Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranych dowodów dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3944P do m. Krzan”. GOŚ 6220.21.2021 - Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zbieranie odpadów budowlanych na terenie działek ewidencyjnych nr 191, 192 i 194, obręb Kiełczewo gmina Kościan, powiat kościański województwo wielkopolskie” PO.ZUZ.4.4210.91.2.2022.KG - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Kościańskiego z dnia 24 listopada 2015r., znak: ABŚ.6341.93.2015, obejmującego pobór wód z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej o numerze 26, obręb Widziszewo, gmina Kościan oraz wprowadzanie wód popłucznych, po okresowym przetrzymaniu w odstojniku, do rowu ziemnego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej o numerze 173, obręb Widziszewo, gmina Kościan. SKO.460.278.3.2022 - Informacja o wpłynięciu odwołania na decyzję Wójta Gminy Kościan 2/2022 GOŚ6220.37.2021 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej w Starym Luboszu" ROL.6220.27.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łaczna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastruktorą techniczną na działce nr 535/2 obręb Kotusz, Gmina Kamieniec" Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska GOŚ.6220.32.2021 - zawiadomienie z dnia 22.02.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3944P do m. Krzan". GOŚ.6220.21.2021 - zawiadomienie z dnia 01.03.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Zbieranie odpadów budowlanych na terenie działek ewidencyjnych nr 191, 192 i 194 obręb Kiełczewo, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie”. SKO.460.278.3.2022 – obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28.02.2022 o wydanej decyzji utrzymującej zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Kościan 2/2022 z dnia 05.01.2022 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej w Starym Luboszu". GOŚ.6220.5.2022 - zawiadomienie z dnia 07.03.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - "Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego oraz budynku gospodarczego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 69 w miejscowości Wławie, gmina Kościan". ROL.6220.27.2021 - Obwieszczenie o wezwaniu do złożenia uzupełnienia karty informacyjnej WOO-II.420.4.2022.ZP.2 - Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu w dniu 23.02.2022 postanowienia o prostowaniu pomyłek w decyzji RDOŚ z dnia 30.12.2021 WOO-II.420.40.2022.ZP.11 IR-V.7840.8.2022.9 - Obwieszczenie Wojewowy Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na wniosek inwestora: PGNiG S.A. GOŚ.6220.7.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa Centrum Handlowego Quick Kościan o dwa budynki handlowo – usługowe z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi na terenie dz. nr ewidencyjnym 956 obręb Kiełczewo, gmina Kościan. Wójt Gminy Kościan ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Bonikowie. Wójt Gminy Kościan ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Kościan. Wójt Gminy Kościan ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy Kościan GOŚ.6220.9.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja PMG Bonikowo i Węzła Kościan – zwiększenie możliwości przesyłowych gazu Lw w rejonie Węzła Kościan.” Wójt Gminy Kościan ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Nowy Dębiec PO.ZUZ.4.4210.116.5.2022.AD - Obwieszczenie o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę rowu melioracyjnego na działce 889/20 w Kiełczewie oraz usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachów dwóch projektowanych budynków handlowo - usługowych. WSR.6220.9.2022.EG - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciach polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewid. nr 328 obr. Przysieka Polska. WSR.6220.9.2022.EG - Obwieszczenie w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciach polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewid. nr 328 obr. Przysieka Polska. SKO.403.26.460.278.3.2022 - Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ROL. 6220.27.2021 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamieniec o zawiadomieniu Strony o przekazaniu Dyrektorowi Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim oraz RDOŚ w Poznaniu uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 535/2 obręb Kotusz. GOŚ.6220.1.2022 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Rozbudowie budynku biurowego na dziakach o nr ewid. 2/6 i 2/8, obręb Nowe Oborzyska". IR-III.7820.32.2019.3 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 od km 54+271,45 do km 55+575,00 (Racot-Katarzynin) oraz od km 56+458,00 do km 57+209,211 (Katarzynin-Choryń), polegającej na budowie ścieżki rowerowe” GOŚ.6220.5.2022 - POSTANOWIENIE w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko IR-V.7840.9.2022.10 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn "Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5 oraz Szczepowice-1" Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska, Kurza Góra i Nowy Lubosz GOŚ.6220.15.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Kościan na terenie gm. Kościan obejmującej działki ewidencyjne nr 464/1, 464/2, 463/1, 463/2, 461 i 462, obręb geodezyjny Nacław”. IR-V.7840.80.2022.10 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk – Węzeł Kościan wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” GOŚ.6220.17.2022 - Zawiadomienie o o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „„Uruchomieniu instalacji składającej się z kruszarki i przesiewacza do przetwarzania odpadów budowlanych na działkach o nr ewidencyjnych: 191, 192, 194, obręb geodezyjny Kiełczewo, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie”. WOO-II.420.81.2021.EK.13 - Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych „MOP Kokorzyn” w ramach przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S5 w gm. Kościan zlokalizowanego na części działek o numerach ewidencyjnych 79/4, 79/5, 80/2, 60/10 obręb Sierakowo. WOO-II.420.61.2021.KJ.22 - obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan – Brońsko”. AB.6740.8.15.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 20.06.2022r. w sprawie wydania decyzji o pzowoleniiu na budowę budynku inwentarskiego(jałownika), zbiornika na gnojówkę o pojemności 1690 m3 wraz z rozbudową płyty obornikowej, w miejscowości Gryżyna, ul. Zielona (nr ewid. gruntów: 19/34). IR-V.7840.9.2021.10 - OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wniesieniu odwołania od decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Zagospodarowanie odwiertów Borowo - 5 oraz Szczepowice - 1”. IR-V.7840.8.2022.9 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie odwiertu Granówko-1”. WSR.6220.9.2022.EG - Obwieszczenie Burmistrza Śmigla o wydaniu zawiadomienia w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciach polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewid. nr 328 obr. Przysieka Polska. GOŚ.6220.18.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „„Budowa budynku inwentarskiego – do 250DJP bydła mlecznego na terenie istniejącego gospodarstwa – dz. nr 125/14 i 125/17 w miejscowości Szczodrowo, gmina Kościan”. AB.6740.11.5.2021 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji o pozwoleniu na rozbudowę budynku biurowego w miejscowości Pianowo, ul. Kwiatowa 2 wydanej na rzecz CDRL S.A. IR-V.7840.76.2022.5 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Budowa stacji paliw na terenie MOP Sierakowo wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz z infrastrukturą towarzyszącą, witaczem oraz pylonem cenowym" WSR.6220.9.2022.EG - Obwieszczenie w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego dot. "Budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewidencyjnej nr 328/2 obręb Przysieka Polska, gmina Śmigiel" GOŚ 6220.7.2022 - zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „„Rozbudowa Centrum Handlowego Quick Kościan o dwa budynki handlowo – usługowe z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi na terenie dz. nr ewidencyjnym 956 obręb Kiełczewo, gmina Kościan.” IR-V.7840.80.2022.10 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dot. Budowy gazociągu relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk – Węzeł Kościan wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi IS.6220.15.2021.EL - Obwieszczenie dot. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce o nr ewid. 1 w Betkowie gm Czempiń" GOŚ.6220.7.2022 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na "Rozbudowie Centrum Handlowego Quick Kościan" GOŚ.6220.9.2022 - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej polegającej na „Modernizacji PMG Bonikowo i Węzła Kościan – zwiększenie możliwości przesyłowych gazu Lw w rejonie Węzła Kościan”. WR.ZUZ.4210.10.2022.RN informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia IR-III.7820.32.2019.3 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 27 marca 2020 r. nr 7/2020 (znak: IR-III.7820.32.2019.3) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 od km 54+271,45 do km 55+575,00 (Racot-Katarzynin) oraz od km 56+458,00 do km 57+209,211 (Katarzynin-Choryń), polegająca na budowie ścieżki rowerowej PO.ZUZ.4.4210.498.4.2022.KG - Obwieszczenie o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego GOŚ.6220.15.2022 - Zawiadomienie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej Kościan na terenie gm. Kościan obejmującej działki ewid. nr. 464/1, 464/2, 463/1, 463/2, 461 i 462, obręb geodezyjny Nacław" ROL.6220.27.2021 - Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda na działce nr 535/2 obręb Kotusz, Gmina Kamieniec AB.6740.7.40.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę - dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan-Brońsko WR.ZUZ.7.4210.31.2022.MK - Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze z dnia 30.08.2022 dot. pozwolenia wodnoprawnego PO.ZUZ.4.4210.666.2.2022.MF - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek OBRAKO Sp. z o.o. AB.6740.12.10.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 08.09.2022 o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "SEPIENKO 1A" o mocy znamionowej do 10 MW wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Sepienko, gm. Kościan (nr ewid. gruntów: 427) AB.6740.12.11.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 09.09.2022 o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "SEPIENKO 1B" o mocy znamionowej do 10 MW wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Sepienko, gm. Kościan (nr ewid. gruntów: 426) WSR.6220.9.2022.EG - obwieszczenie w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego - Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewidencyjnej nr 328/2 obręb Przysieka Polska, gmina Śmigiel WSR.6220.9.2022.EG - obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego - Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewidencyjnej nr 328/2 obręb Przysieka Polska, gmina Śmigiel GOŚ.6220.23.2021 - obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo gmina Kościan”. AB.6740.12.8.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 12.09.2022 r. o wydaniu w dniu 09.09.2022 r. przez Starostę Kościańskiego decyzji zmieniającej nr 528/2022 pozowlenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej "Kościan 1" o mocy znamionowej do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kawczyn, gm. Kościan (nr ewid. gruntów: 67,70). GOŚ.6220.15.2022 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Kościan na terenie gm. Kościan obejmującej działki ewidencyjne nr 464/1, 464/2, 463/1, 463/2, 461 i 462, obręb geodezyjny Nacław" ROL.6220.27.2021 - obwieszczenie Wójta Gminy Kamieniec o wydaniu decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 535/2 obręb Kotusz, Gmina Kamieniec AB.6740.42.3.2022 - obwieszczenie z dnia 30.09.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3943P Kiełczewo - Bonikowo o ścieżkę rowerową wraz z budową oświetlenia ulicznego. AB.6740.11.13.2021 - obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 10.10.2022 o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji nr 566/2022 o pozwoleniu na budowę z dnia 06.10.2022 budynku handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi, w tym wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazu wraz z zagospodarowaniem terenu - parkingami i drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną m.in. pobudowanie zbiornika retencyjnego o poj. do 200m3, ściany oporowej przy doku rozładowczym, w miejscowości Kiełczewo, ul. Poznańska, nr ewid. gruntów: 882/1, 885/1, 956, 889/20 GOŚ.6220.20.2022 - Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 4, zlokalizowanego na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich położonego w miejscowości Stare Oborzyska na terenie działki o nr ewidencyjnym 278/2 obręb geodezyjny Stare Oborzyska, gmina Kościan” WSR.6220.9.2022.EG - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji - Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewidencyjnej nr 328/2 obręb Przysieka Polska, gmina Śmigiel WSR.6220.9.2022.EG - Obwieszczenie o wydaniu decyzji (treść) - Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewidencyjnej nr 328/2 obręb Przysieka Polska, gmina Śmigiel GOŚ.6220.20.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Kościan na dz. o nr ewid. 241/55 w obrębie geod. Kurza Góra, Gmina Kościan" PO.ZUZ.4.4210.870.2.2022.MZ - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego GOŚ.6220.23.2021 - Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo gmina Kościan”. GOŚ.6220.22.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 186/2, 186/3, 186/4 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska oraz 402 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra" GOŚ.6220.21.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 355, 400, 401 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra”. IR-III.746.64.2022.10 - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN wraz z umieszczonymi równolegle kablami teletechnicznymi w osłonie rury OPTO, w celu przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki o nr. ewid.: 33/2, 191; obręb 0019, Nowe Oborzyska; jedn. ewid. 301103_2 , Kościan; gmina Kościan; powiat kościański AB.6740.42.4.2022 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3942P Pelikan-Kokorzyn o ścieżkę rowerową GOŚ.6220.14.2021 - Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 70/4, 70/7, 70/9, 159/10, 159/11, 159/12, 159/13, 160, obręb Kurowo Gmina Kościan" AB.6740.7.56.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla PKN ORLEN S.A obejmujące budowę połączenia gazociągowego DN200 PN100 na terenie Węzła Kościan" GOŚ.6220.24.2022 - Zawiadomenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn" Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 12 MW na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 391 i 392/1 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra" GOŚ.6220.23.2021 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ewid. 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w ob. geod. Kiełczewo gm. Kościan" AB.6740.42.5.2022 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej (przedłużenie ul. Poznańskiej) w gm. Kościan AB.6740.42.6.2022 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3943P Kiełczewo - Bonikowo o ścieżkę rowerową wraz z budową oświetlenia ulicznego. GOŚ 6220.20.2022 - Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Kościan na dz. o nr ewidencyjnym 241/55 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, Gmina Kościan”. SKO.430.2266.222.2022 - Obwieszczenie SKO dot. sprawy B.6733.15.2022 w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play na terenie części działki o nr ewid. 733 obręb Kiełczewo GOŚ.6222.23.2021 - Postanowienie dot. "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych - Kiełczewo dz. 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295" GOŚ.6222.23.2021 - Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego uzupełnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych - Kiełczewo dz. 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295" GOŚ.6220.28.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania wiaty gospodarczej, budynku gospodarczego i stodoły na oborę dla krów mlecznych, wykonanie zbiornika na gnojowicę oraz wzrost obsady maksymalnej bydła w gospodarstwie do 201,75 DJP, na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 86/1, 122/3, 69 i 57 w obrębie geodezyjnym Witkówki, gmina Kościan”. IR-V.7840.182.2022.5 - obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - Budowa stacji paliw na terenie MOP Kokorzyn wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz z infrastrukturą towarzyszącą, witaczem oraz pylonem cenowym. GOŚ.6220.25.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania wiaty na płody rolne na chlewnię o obsadzie 2000szt. tuczników (280DJP) na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 322 i 323 w obrębie geodezyjnym Stary Lubosz” Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 03 stycznia 2023 r. o wydaniu w dniu 29 grudnia 2022r. Decyzji nr 2/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 3942P Pelikan-Kokorzyn o ścieżkę rowerową WR.ZUZ.7.4210.429.2022.MC - informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze z dnia 04.01.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego PIR-III.746.64.2022.10 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN wraz z umieszczonymi równolegle kablami teletechnicznymi w osłonie rury OPTO, w celu przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki o nr. ewid.: 33/2, 191; obręb 0019, Nowe Oborzyska; jedn. ewid. 301103_2 , Kościan; gmina Kościan; powiat kościański GOŚ.6220.23.2021 - Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego odmowy uzupełniania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ew. 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obr. geod. Kiełczewo, gm. Kościan" GOŚ.6220.23.2021 - Postanowienie w sprawie uzupełnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ew. 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obr. geod. Kiełczewo, gm. Kościan" GOŚ.6220.20.2022 - Zawiadomienie dot. o wydaniu decyzji 1/2023 z 23.01.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn "Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Kościan na dz. o nr ewid. 241/55 o obr. geod. Kurza Góra" GOŚ.6220.20.2022 - Decyzja nr 1/2023 z 23.01.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn "Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Kościan na dz. o nr ewid. 241/55 o obr. geod. Kurza Góra" SKO.430.2266.222.2022 - Obwieszczenie dot. uchylenia decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr. 733 w Kiełczewie Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2023r. o wydaniu w dniu 24 stycznia 2023 r. Decyzji nr 1/2023 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3943p Kiełczewo-bonikowo o ścieżkę rowerową wraz z budową oświetlenia ulicznego (kilometraż lokalny: km 0+000,00+316,50) GOŚ.6220.14.2021 - Zawiadomienie o mozliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działakch ozn. w ewid. nr 70/4, 70/7, 70/9, 159/10, 159/11, 159/12, 159/13, 160 obręb Kurowo" GOŚ.6220.23.2022 - Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji do produkcji mas bitumicznych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych, należącej do POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Dworcowej w Bonikowie woj. wielkopolskie (dz. o nr ewidencyjnych 132/6, 132/7 i 132/8 ob. geod. Bonikowo" Zawiadomienie o rozpoczęciu robót i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości w związku z inwestycją pn. „Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Granówko-1 oraz Szczepowice-1”. AB.6740.42.7.2022 - Obwieszczenie z dnia 13.02.2023 zawiadamiające o wszęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi ul. Polnej w m. Nowy Lubosz, gm. Kościan". GOŚ.6220.14.2021 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 70/4, 70/7, 70/9, 159/4, 159/7, 160 obręb Kurowo" PO.ZUZ.4.4210.47.3.2023.HŁ - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek złożony przez Zarząd Powiatu w Kościanie - Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie GOŚ.6220.3.2023 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. "Budowa budynku handlowo - usługowego z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi na terenie dz. nr 215/10 i 216/11" GOŚ 6220.28.2022 zawiadomienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ,,Zmiana sposobu użytkowania wiaty gospodarczej, budynku gospodarczego i stodoły na oborę dla krów mlecznych, wykonanie zbiornika na gnojowicę oraz wzrost obsady maksymalnej bydła w gospodarstwie do 201,75 DJP, na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 86/1, 122/3, 69 i 57 w obrębie geodezyjnym Witkówki PO.ZUZ.4.4210.88.3.2023.MMO - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,9 MW na działce o numerze ewidencyjnym 691 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo, gmina Kościan o łącznej powierzchni 2,06 ha GOŚ.6220.26.2022 AB.6740.42.7.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego zawiadamiające o wydaniu w dniu 4 marca 2023 r. Decyzji nr 4/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowa drogi ul. Polnej w m. Nowy Lubosz, gm. Kościan" ROL.6220.4.2023 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice-Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Kamieniec" PO.ZUZ.4.4210.47.4.2023.HŁ - Obwieszczenie o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3905, drogi powiatowej 3900P – Czarkowo- Widziszewo. AB.6740.7.47.2022 - Obwieszczenie starosty Kościańkiego z dnia 21.03.2023 r. o wydaniu w dniu 20.03.2023 r. przez Starostę Kościańskiego decyzji o pozwoleniu na przebudowę drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3944P do m. Krzan GOŚ.6220.25.2022 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania wiaty na płody rolne na chlewnię o obsadzie 2000szt. tuczników (280DJP) na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 322 i 323 w obrębie geodezyjnym Stary Lubosz 24-03-2023 GOŚ.6220.18.2022 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – do 250DJP bydła mlecznego na terenie istniejącego gospodarstwa – dz. nr 125/14 i 125/17 w miejscowości Szczodrowo, gmina Kościan 24-03-2024 GOŚ.6220.17.2022 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji składającej się z kruszarki i przesiewacza do przetwarzania odpadów budowlanych na działkach o nr ewidencyjnych: 191, 192, 194, obręb geodezyjny Kiełczewo, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie 24-03-2023 GOŚ 6220.21.2023 Zawiadomienie - „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 355, 400, 401 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra” 27-03-2023 WR.RUZ.4211.15.2022.ER/KK - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego PO.ZUZ.4.4210.208.2.2023.MZ - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego PO.ZUZ.4.4210.136.3.2023.HW - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego 31.03.2023 GOŚ 6220.24.2022 ZAWIADOMIENIE - „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 391 i 392/1 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra gmina Kościan”. 6-04-2023 GOŚ 6220.22.2022 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 186/2, 186/3, 186/4 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska oraz 402 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra”. PO.ZUZ.4.4210.265.2.2023.DFJ - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego SN-VII.7534.460.2020.6 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPA o średnicy DN1000 relacji Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I na terenie województwa wielkopolskiego SN-VII.7534.472.2020.6 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPA o średnicy DN1000 relacji Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I na terenie województwa wielkopolskiego GOŚ 6220.21.2022 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 24-04-2023 GOŚ 6220.18.2023 - zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowie budynku inwentarskiego – do 250DJP bydła mlecznego na terenie istniejącego gospodarstwa – dz. nr 125/14 i 125/17 w miejscowości Szczodrowo, gmina Kościan”. GOŚ.6220.19.2022 - Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 67i 70 obręb Kawczyn, Gmina Kościan”. GOŚ 6220.17.2023 - zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Uruchomienie instalacji składającej się z kruszarki i przesiewacza do przetwarzania odpadów budowlanych na działkach o nr ewidencyjnych: 191, 192, 194, obręb geodezyjny Kiełczewo, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie”. WR.ZUZ.7.4210..430.2022.MC - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego GOŚ 6220.25.2023 - zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania wiaty na płody rolne na chlewnię o obsadzie 2000szt. tuczników (280DJP) na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 322 i 323 w obrębie geodezyjnym Stary Lubosz”. ROL.6220.4.2023 - Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamieniec o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowiece-Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Kamieniec" AB.6740.42.2.2023 - Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3905P Czarkowo - Widziszewo" GOŚ.6220.28.2022 OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania wiaty gospodarczej, budynku gospodarczego i stodoły na oborę dla krów mlecznych, wykonanie zbiornika na gnojowicę oraz wzrost obsady maksymalnej bydła w gospodarstwie do 201,75 DJP, na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 86/1, 122/3, 69 i 57 w obrębie geodezyjnym Witkówki, gmina Kościan”. 15-05-2023 GOŚ 6220.18.2022 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 24-05-2023 PO.ZUZ.4.4210.245.3.2023.KMN - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego GOŚ 6220.17.2022 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 25-05-2023 GOŚ.6220.25.2022 OBWIESZCZENIE - podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: GOŚ.6220.25.2022 z dnia 31 maja 2023r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wiaty na płody rolne na chlewnię o obsadzie 2000szt. tuczników (280DJP) na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 322 i 323 w obrębie geodezyjnym Stary Lubosz. 2-06-2023 GOŚ.6220.25.2022 Zawiadomienie strony postępowania o wydaniu w dniu 31 maja 2023r. decyzji znak: GOŚ.6220.25.2023 z dnia 31 maja 2023r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania wiaty na płody rolne na chlewnię o obsadzie 2000szt. tuczników (280DJP) na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 322 i 323 w obrębie geodezyjnym Stary Lubosz”. 2-06-2023 B.6733.15.2022 OBWIESZCZENIE- zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 5-06-2023 AB.6740.12.5.2023 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 02.06.2023 o wydaniu w dniu 30.05.2023 przez Starostę Kościańskiego decyzji nr 197/23 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 13.05.2021 r., (znak: ABŚ.6740.12.12.2021) dot. budowy Elektrowni Fotowoltaicznej KOŚCIAN, o mocy do 5,0 MW GOŚ 6220.26.2022 Zawiadomienie przed wydaniem decyzji umarzającej 12-06-2023 B.6733.07.2023 OBWIESZCZENIE zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 13-06-2023 GOŚ.6220.25.2022 Obwieszczenie - zawiadomienie strony postępowania - odwołanie dot. przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania wiaty na płody rolnię o obsadzie 2000szt. tuczników (280DJP) na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 322 i 323 w obrębie geodezyjnym Stary Lubosz” 22-06-2023 GOŚ 6220.3.2023 Zawiadomienie dot.„Budowa budynku handlowo – usługowego z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi na terenie dz. nr 215/10 i 216/11 obręb Kurza Góra gmina Kościan”. 22-06-2023 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług w obrębie miejscowości Kiełczewo, gmina Kościan AB.6740.42.2.2023 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 21.06.2023 r. o wydaniu w dniu 21 czerwca 2023 r. decyzji nr 5/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3905P Czarkowo - Widziszewo". SKO.460.1447.13.2023 - Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 czewrca 2023 r. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.9.2023.4 w sprawie uchylenia decyzji Starosty Kościańskiego nr 3/2023 z 1.03.2023 znak AB.6740.42.5.2022 WOO-II.420.44.2022.MZ.19 - Obwieszczenie - informacja o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża „Kościan S”. GOŚ 6220.22.2022 Zawiadomienie - „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 186/2, 186/3, 186/4 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska oraz 402 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra”. GOŚ 6220.3.2023 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 7-08-2023 PO.ZUZ.4.4210.548.3.2023.HŁ - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego INFORMACJA decyzja nr SK0.460.1447.I3.2023 orzekająca o utrzymaniu wmocy decyzji rr I2l2023 Wójta Gminy Kościan zdnia 31 maja 2023 r.,w przedmiocie odmowy określenia środowiskovvych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Zmianie sposobu użytkowania wiaty na płody rolne na chlewnię o obsadzie 2000 szt. tuczników (280DJP) na terenie nieruchom ości oznaczonych nr ewidencyjnymi 322 i 323 w obrębie geodezyjnym Stary Lubosz AB.6740.8.8.2023 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 10.08.2023 o wydaniu w dniu 08.08.2023 r. przez starostę Kościańskiego decyzji nr 310/23 o pozwoleniu na budowę WOO-II.420.45.2023.AM.2 - zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 30.08.2023 r. SN-VII.7534.460.2020.6 - obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPA o średnicy DN 1000 relacji Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I na terenie województwa wielkopolskiego SN-VII.7534.472.2020.6 - obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPA o średnicy DN 1000 relacji Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I na terenie województwa wielkopolskiego Zawiadomienie - „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach na działce o nr ewidencyjnym 132/1 w miejscowości Stare Oborzyska” OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania wiaty gospodarczej, budynku gospodarczego i stodoły na oborę dla krów mlecznych, wykonanie zbiornika na gnojowicę oraz wzrost obsady maksymalnej bydła w gospodarstwie do 201,75 DJP, na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 86/1, 122/3, 69 i 57 w obrębie geodezyjnym Witkówki, gmina Kościan”. AB.6740.11.2.2023 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 18.09.2023 r. o wydaniu decyzji o pozwoeniu na budowę budynku handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - parkingami i drogami wewnętrznymi, inwestycji zlokalizowanej w obrębie miejscowości Kiełczewo - przy ul. Poznańskiej, na nieruchomości oznaczonej ne ewid. działki: 956/2 GOŚ.6220.20.2023 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 18 MWp na działkach o nr ewidencyjnych 317, 318, 319 oraz 352/2 w miejscowości Wyskoć, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie”. GOŚ.6220.22.2023 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „„Budowa 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie wsi Nowe Oborzyska wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane oraz działki pod drogi wewnętrzne i infrastrukturę techniczną – dz. nr ewid. 94/4, 204 obręb geodezyjny Nowe Oborzyska, gmina Kościan”. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot SKO.460.1447.13.2023 - Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 25.09.2023 r. GOŚ.6220.18.2023 OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa chlewni o dwa budynki inwentarskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 61/3 w obrębie geodezyjnym Ponin, gmina Kościan, powiat kościański”. GOŚ 6220.21.2023 Zawiadomienie - „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach na działce o nr ewidencyjnym 132/1 w miejscowości Stare Oborzyska”. PO.ZUZ.4.4210.683.3.2023.MD - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego PO.ZUZ.4.4210.757.2.2023.MD - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego GOŚ.6220.23.2023 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego „Rozbudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Nowy Lubosz”. B.6733.15.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku szkoły na terenie dz. nr ewid. 741/4, 742/1 obręb Kiełczewo, gm. Kościan. B.6733.14.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr ewid. 197/1 obręb Mikoszki, gm. Kościan. GOŚ 6220.17.2023 Zawiadomienie „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 28MW na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi: 37, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 57, 89 w obrębie geodezyjnym Szczodrowo” GOŚ 6220.21.2023 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach na działce o nr ewidencyjnym 132/1 w miejscowości Stare Oborzyska”. GOŚ.6220.28.2022 - Zawiadomienie o mozliwości wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania wiaty gospodarczej, budynku gospodarczego i stodoły na oborę dla krów mlecznych, wykonanie zbiornika na gnojowicę oraz wzrost obsady maksymalnej bydła w gospodarstwie do 201,75 DJP, na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 86/1, 122/3, 69 i 57 w obrębie geodezyjnym Witkówki, gmina Kościan”
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.