Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2023-12-05 14:10:01
Data modyfikacji:
2023-12-05 14:10:01
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr SO-10/0952/80/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kościan na 2024 rok.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Uchwały RIO / 2024 / Budżet / Uchwała Nr SO-10/0952/80/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kościan na 2024 rok.
Wykonanie modyfikacji:
Weronika Dziamska
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2023-12-05 14:07:20
Data modyfikacji:
2023-12-05 14:07:20
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr SO-10/0957/80/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2024-2030.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Uchwały RIO / 2024 / Budżet / Uchwała Nr SO-10/0957/80/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2024-2030.
Wykonanie modyfikacji:
Weronika Dziamska
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2023-12-05 14:05:33
Data modyfikacji:
2023-12-05 14:05:33
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr SO-10/0951/584/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Kościan deficytu budżetu.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Uchwały RIO / 2024 / Budżet / Uchwała Nr SO-10/0951/584/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Kościan deficytu budżetu.
Wykonanie modyfikacji:
Weronika Dziamska
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2023-12-05 14:03:37
Data modyfikacji:
2023-12-05 14:03:37
Nazwa wpisu:
Uchwały RIO
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2024 / Budżet / Uchwały RIO
Wykonanie modyfikacji:
Weronika Dziamska
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2023-12-05 14:02:49
Data modyfikacji:
2023-12-05 14:02:49
Nazwa wpisu:
2024
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Budżet / 2024
Wykonanie modyfikacji:
Weronika Dziamska
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2023-12-05 12:47:58
Data modyfikacji:
2023-12-05 12:47:58
Nazwa wpisu:
B.6733.13.2023 OBWIESZCZENIE zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Szczodrowo na terenie dz. nr ewid. 134 obręb Szczodrowo oraz na terenie dz. nr ewid. 68/3, 68/2 obręb Sierakowo, gm. Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Aktualne / Ogłoszenia i obwieszczenia / B.6733.13.2023 OBWIESZCZENIE zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Szczodrowo na terenie dz. nr ewid. 134 obręb Szczodrowo oraz na terenie dz. nr ewid. 68/3, 68/2 obręb Sierakowo, gm. Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Monika Frąckowiak
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2023-12-05 12:44:24
Data modyfikacji:
2023-12-05 12:44:24
Nazwa wpisu:
B.6733.14.2023 OBWIESZCZENIE zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr ewid. 197/1 obręb Mikoszki, gm. Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Aktualne / Ogłoszenia i obwieszczenia / B.6733.14.2023 OBWIESZCZENIE zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr ewid. 197/1 obręb Mikoszki, gm. Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Monika Frąckowiak
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2023-12-04 12:33:16
Data modyfikacji:
2023-12-04 12:33:16
Nazwa wpisu:
Zarządzenie Nr 68 / 2023 z dnia 29.11.2023r.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2023 rok / Rejestr Zarządzeń / Wójt / Organy władzy publicznej / Zarządzenie Nr 68 / 2023 z dnia 29.11.2023r.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.