Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Urząd Gminy
Nazwa i dane adresowe
Statut Gminy
Struktura organizacyjna
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe pracowników Urzędu Gminy Kościan - Alicji Mikołajczyk i Agnieszki Nowak - rozpoczynających pracę na stanowisku
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2015 roku
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Mirosława Dudy w związku z powołaniem na stanowisko
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Kościan Henryka Bartoszewskiego złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Danuty Marciniak złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Reginy Włodarczak złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2014 roku
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Henryka Bartoszewskiego złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Andrzeja Przybyły złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Zastępcy
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2013 roku
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2012 roku
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2011 roku
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2010 roku
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2009 roku
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2008 roku
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2007 roku
Oświadczenie majątkowe pracownika Urzędu Gminy Kościan - Marii Ratajczak z d. Boreckiej w związku z zakończeniem pracy na stanowisku
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2016 roku
Regulamin organizacyjny
Nabór na wolne stanowiska
Referent/inspektor ds. zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i melioracji
Referent / inspektor ds. budownictwa
Konserwator oczyszczalni ścieków
Konserwator wodociągów
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Nabór na stanowisko referenta / inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Referent / inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
Konserwator wodociągów
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekracji
Inkasent opłat za wodę i ścieki
Zastępca Wójta
Dyrektor Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie
Konserwator oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach
Referent / inspektor. ds. budownictwa
Referent / Inspektor ds. obsługi kasy
Referent / inspektor ds. budownictwa
Animator Sportu „Moje Boisko Orlik 2012” w Racocie
Referent / inspektor ds. organizacyjnych
Referent / inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Referent / inspektor ds. obsługi Rady Gminy Kościan
Referent/inspektor ds. budownictwa
Inkasent należności za wodę i ścieki
Referent / Inspektor ds. oświaty
Referent / Inspektor ds. księgowości budżetowej
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach
Referent / Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kościan
Referent / Inspektor ds. księgowości należności i opłat lokalnych
Referent / Inspektor ds. kontroli zewnętrznej
Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie
Referent ds. promocji
Referent ds. podatków i opłat lokalnych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Oświadczenia majątkowe


Oświadczenie majątkowe pracowników Urzędu Gminy Kościan - Alicji Mikołajczyk i Agnieszki Nowak - rozpoczynających pracę na stanowisku Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2015 roku Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Mirosława Dudy w związku z powołaniem na stanowisko Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Kościan Henryka Bartoszewskiego złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Danuty Marciniak złożone w związku z powołaniem na stanowisko Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Reginy Włodarczak złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2014 roku Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Henryka Bartoszewskiego złożone w związku z powołaniem na stanowisko Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Andrzeja Przybyły złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Zastępcy Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2013 roku Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2012 roku Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2011 roku Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2010 roku Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta złożone w związku z powołaniem na stanowisko Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2009 roku Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2008 roku Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2007 roku Oświadczenie majątkowe pracownika Urzędu Gminy Kościan - Marii Ratajczak z d. Boreckiej w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy na dzień 31-12-2016 roku
Pozostałe wpisy w kategorii:
Nazwa i dane adresowe
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.