Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Nabór na wolne stanowiska
Referent/inspektor ds. zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i melioracji
Referent / inspektor ds. budownictwa
Konserwator oczyszczalni ścieków
Konserwator wodociągów
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Nabór na stanowisko referenta / inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Referent / inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
Konserwator wodociągów
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekracji
Inkasent opłat za wodę i ścieki
Zastępca Wójta
Dyrektor Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie
Konserwator oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach
Referent / inspektor. ds. budownictwa
Referent / Inspektor ds. obsługi kasy
Referent / inspektor ds. budownictwa
Animator Sportu „Moje Boisko Orlik 2012” w Racocie
Referent / inspektor ds. organizacyjnych
Referent / inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Referent / inspektor ds. obsługi Rady Gminy Kościan
Referent/inspektor ds. budownictwa
Inkasent należności za wodę i ścieki
Referent / Inspektor ds. oświaty
Referent / Inspektor ds. księgowości budżetowej
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach
Referent / Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kościan
Referent / Inspektor ds. księgowości należności i opłat lokalnych
Referent / Inspektor ds. kontroli zewnętrznej
Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie
Referent ds. promocji
Referent ds. podatków i opłat lokalnych
Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Dostawa energii elektrycznej
Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Gryżyny
Przygotowanie terenu aktywacji gospodarczej w miejscowości Pianowo - obręb geodezyjny Nowe Oborzyska
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska
Budowa sieci wodociągowej w Widziszewie
Mechaniczne profilowanie dróg gminnych
Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan
Remont drogi powiatowej nr 3942 Pelikan-Kokorzyn od km 1+224,80 do km 3+325,80
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych oraz przepustów
Zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego
Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi, ul. Szkolna
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych oraz przepustów – II przetarg
Strefa rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach
Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach
Wykonywanie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kościan
Remont sieci wodociągowej w Gryżynie
Przebudowa drogi gminnej Katarzynin - Mała Wyskoć
Przebudowa drogi gminnej Kiełczewo-Szczodrowo – I ETAP
Przebudowa drogi Kościan-Nacław - I etap
Utwardzenie ulicy Dębowej w Nowym Dębcu
Dom ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Zimowe utrzymanie dróg gminnych – trasa VIII
Dostawa paliwa w 2012 roku
2010
2009 - Wyniki
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2011


Dostawa energii elektrycznej Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Gryżyny Przygotowanie terenu aktywacji gospodarczej w miejscowości Pianowo - obręb geodezyjny Nowe Oborzyska Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska Budowa sieci wodociągowej w Widziszewie Mechaniczne profilowanie dróg gminnych Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan Remont drogi powiatowej nr 3942 Pelikan-Kokorzyn od km 1+224,80 do km 3+325,80 Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych oraz przepustów Zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi, ul. Szkolna Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych oraz przepustów – II przetarg Strefa rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach Wykonywanie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kościan Remont sieci wodociągowej w Gryżynie Przebudowa drogi gminnej Katarzynin - Mała Wyskoć Przebudowa drogi gminnej Kiełczewo-Szczodrowo – I ETAP Przebudowa drogi Kościan-Nacław - I etap Utwardzenie ulicy Dębowej w Nowym Dębcu Dom ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia Zimowe utrzymanie dróg gminnych Zimowe utrzymanie dróg gminnych – trasa VIII Dostawa paliwa w 2012 roku
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.