Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Dostawa energii elektrycznej
Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Gryżyny
Przygotowanie terenu aktywacji gospodarczej w miejscowości Pianowo - obręb geodezyjny Nowe Oborzyska
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska
Budowa sieci wodociągowej w Widziszewie
Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan
Remont drogi powiatowej nr 3942 Pelikan-Kokorzyn od km 1+224,80 do km 3+325,80
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych oraz przepustów
Zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego
Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi, ul. Szkolna
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych oraz przepustów – II przetarg
Strefa rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach
Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach
Wykonywanie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kościan
Remont sieci wodociągowej w Gryżynie
Przebudowa drogi gminnej Katarzynin - Mała Wyskoć
Przebudowa drogi gminnej Kiełczewo-Szczodrowo – I ETAP
Przebudowa drogi Kościan-Nacław - I etap
Utwardzenie ulicy Dębowej w Nowym Dębcu
Dom ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Zimowe utrzymanie dróg gminnych – trasa VIII
Dostawa paliwa w 2012 roku
2010
2009 - Wyniki
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Mechaniczne profilowanie dróg gminnych


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.