Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia i obwieszczenia
Aktualne
GOŚ.6220.30.2020-2021 - Budowa obory, hali udojowej z częścią socjalną i poczekalnią na działce o nr ewidencyjnym 445/1 w miejscowości Sepienko - zawiadomienie z dnia 25.01.2021
WOO-II.420.41.2019.ZP.32 – Informacja o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo, gm. Kościan – Obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2021 r.
IR-III.747.28.2020.6 - Gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk - Węzeł Kościan - obwieszczenie z dnia 12.01.2021
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan.
IR-V.7840.179.2020.11 – Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni”.
PO.ZUZ.4.4210.762m.3.2020.KG - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. likwidację rowu otwartego na długości 30 m i wykonanie w tym miejscu rurociągu melioracyjnego o średnicy 400 mm, na działce ewidencyjnej o numerze 489/3, w miejscowości Kiełczewo, gmina Kościan.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowy Lubosz, Gmina Kościan.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stary Lubosz, Gmina Kościan.
PO.ZUZ.4.4210.628m.3.2020.KP- informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowe „TRAK” Wojciech Łabiński w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 137, obręb Witkowki, gm. Kościan oraz na usługę wodną, tj. odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu inwestycji za pomocą istniejącego wylotu oraz wylotu planowanego do wykonania, do ww. urządzenia wodnego - rowu
PO.ZUZ.4.4210.653m.3.2020.EP- informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościna w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 7173/3, obręb Racot, gmina Kościan, powiat kościański
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościan
Archiwum - ogłoszenia i obwieszczenia
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Aktualne


GOŚ.6220.30.2020-2021 - Budowa obory, hali udojowej z częścią socjalną i poczekalnią na działce o nr ewidencyjnym 445/1 w miejscowości Sepienko - zawiadomienie z dnia 25.01.2021 WOO-II.420.41.2019.ZP.32 – Informacja o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo, gm. Kościan – Obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2021 r. IR-III.747.28.2020.6 - Gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk - Węzeł Kościan - obwieszczenie z dnia 12.01.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan. IR-V.7840.179.2020.11 – Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni”. PO.ZUZ.4.4210.762m.3.2020.KG - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. likwidację rowu otwartego na długości 30 m i wykonanie w tym miejscu rurociągu melioracyjnego o średnicy 400 mm, na działce ewidencyjnej o numerze 489/3, w miejscowości Kiełczewo, gmina Kościan. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowy Lubosz, Gmina Kościan. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stary Lubosz, Gmina Kościan. PO.ZUZ.4.4210.628m.3.2020.KP- informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowe „TRAK” Wojciech Łabiński w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 137, obręb Witkowki, gm. Kościan oraz na usługę wodną, tj. odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu inwestycji za pomocą istniejącego wylotu oraz wylotu planowanego do wykonania, do ww. urządzenia wodnego - rowu PO.ZUZ.4.4210.653m.3.2020.EP- informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościna w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 7173/3, obręb Racot, gmina Kościan, powiat kościański Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościan
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.