Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Nabór na wolne stanowiska
Referent/inspektor ds. zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i melioracji
Referent / inspektor ds. budownictwa
Konserwator oczyszczalni ścieków
Konserwator wodociągów
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Nabór na stanowisko referenta / inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Referent / inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
Konserwator wodociągów
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekracji
Inkasent opłat za wodę i ścieki
Zastępca Wójta
Dyrektor Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie
Konserwator oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach
Referent / inspektor. ds. budownictwa
Referent / Inspektor ds. obsługi kasy
Referent / inspektor ds. budownictwa
Animator Sportu „Moje Boisko Orlik 2012” w Racocie
Referent / inspektor ds. organizacyjnych
Referent / inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Referent / inspektor ds. obsługi Rady Gminy Kościan
Referent/inspektor ds. budownictwa
Inkasent należności za wodę i ścieki
Referent / Inspektor ds. oświaty
Referent / Inspektor ds. księgowości budżetowej
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach
Referent / Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kościan
Referent / Inspektor ds. księgowości należności i opłat lokalnych
Referent / Inspektor ds. kontroli zewnętrznej
Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie
Referent ds. promocji
Referent ds. podatków i opłat lokalnych
Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009 - Wyniki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Katarzyninie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej w Kokorzynie i Szczodrowie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonywaniu usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kościan
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę utwardzonego placu przy szkole w Turwi
Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Stare Oborzyska - Jasień
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego w Starym Luboszu
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy szkoły w Kokorzynie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług transportowo - drogowych na rzecz Gminy Kościan
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie profilowania dróg gminnych na terenie Gminy Kościan do dnia 31.12.2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Stary Lubosz - Darnowo
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowych
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pelikanie - obręb wsi Czarkowo - Kokorzyn i Sierakowo
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kokorzyn
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę paliwa w 2010 roku
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mikoszkach
Ogłosznie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów położonych w obrębie gminy Kościan w 2010r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na na wykonanie dokumentacji projektowych budowy kanalizacji sanitarnej w: Darnowie, Wyskoci i Turwi
Ogłoszenie o wyborze oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2009 - Wyniki


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Katarzyninie Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej w Kokorzynie i Szczodrowie Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonywaniu usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kościan Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę utwardzonego placu przy szkole w Turwi Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Stare Oborzyska - Jasień ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego w Starym Luboszu Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy szkoły w Kokorzynie Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług transportowo - drogowych na rzecz Gminy Kościan Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie profilowania dróg gminnych na terenie Gminy Kościan do dnia 31.12.2009 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Stary Lubosz - Darnowo Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowych Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pelikanie - obręb wsi Czarkowo - Kokorzyn i Sierakowo ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kokorzyn Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę paliwa w 2010 roku Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mikoszkach Ogłosznie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów położonych w obrębie gminy Kościan w 2010r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na na wykonanie dokumentacji projektowych budowy kanalizacji sanitarnej w: Darnowie, Wyskoci i Turwi Ogłoszenie o wyborze oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.