Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Nabór na wolne stanowiska
Referent/inspektor ds. zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i melioracji
Referent / inspektor ds. budownictwa
Konserwator oczyszczalni ścieków
Konserwator wodociągów
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Nabór na stanowisko referenta / inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Referent / inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
Konserwator wodociągów
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekracji
Inkasent opłat za wodę i ścieki
Zastępca Wójta
Dyrektor Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie
Konserwator oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach
Referent / inspektor. ds. budownictwa
Referent / Inspektor ds. obsługi kasy
Referent / inspektor ds. budownictwa
Animator Sportu „Moje Boisko Orlik 2012” w Racocie
Referent / inspektor ds. organizacyjnych
Referent / inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Referent / inspektor ds. obsługi Rady Gminy Kościan
Referent/inspektor ds. budownictwa
Inkasent należności za wodę i ścieki
Referent / Inspektor ds. oświaty
Referent / Inspektor ds. księgowości budżetowej
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach
Referent / Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kościan
Referent / Inspektor ds. księgowości należności i opłat lokalnych
Referent / Inspektor ds. kontroli zewnętrznej
Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie
Referent ds. promocji
Referent ds. podatków i opłat lokalnych
Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Choryń - Granecznik
Gościniec Choryń - miejsce wypoczynku i rekreacji na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia
Budowa infrastruktury turystycznej w centrum rekreacyjno-wypoczynkowym Nowy Dębiec
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie
Usuwanie materiałów zawierających azbest z budynków i innych obiektów budowlanych oraz z posesji położonych na terenie Gminy Kościan
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Nielęgowo - Nacław
Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Racotu
Wykonanie placu rekreacyjnego dla dzieci w Nacławiu - drugi przetarg
Wykonywanie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kościan
Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych we wsi Stary Lubosz
Przebudowa drogi gminnej Kokorzyn - PMG Bonikowo
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Widziszewie i Kurowie
Wykonanie placu rekreacyjnego dla dzieci w Nacławiu
Przebudowa ulicy Szkolnej w Racocie
Dostawa samochodu strażackiego
Zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bonikowie
Przebudowa drogi Gryżyna – Katarzynin - Wyskoć Mała – odcinek I
Przebudowa mostu drogowego w km 50+100.00 Południowego Kanału Obry w ciągu drogi gminnej Kokorzyn –PMG Bonikowo
Świadczenie usług szkoleniowo doradczych w ramach projektu \"Twoja aktywność-Twój rozwój\"
Przebudowa ulicy Ogrodowej i Krótkiej w Kiełczewie
Wykonywanie usług transportowo-sprzętowych na rzecz Gminy Kościan w okresie do dnia 31.12.2010r.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Kościan-Nacław
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Januszewo - Wławie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzynie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina
Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie, ul. Dworcowa
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska
Przebudowa drogi gminnej Januszewo-Wławie
Wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów położonych w obrębie gminy Kościan w 2011r.
Dostawa paliwa w 2011 roku
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
2009 - Wyniki
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2010


Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Choryń - Granecznik Gościniec Choryń - miejsce wypoczynku i rekreacji na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia Budowa infrastruktury turystycznej w centrum rekreacyjno-wypoczynkowym Nowy Dębiec Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie Usuwanie materiałów zawierających azbest z budynków i innych obiektów budowlanych oraz z posesji położonych na terenie Gminy Kościan Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Nielęgowo - Nacław Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Racotu Wykonanie placu rekreacyjnego dla dzieci w Nacławiu - drugi przetarg Wykonywanie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kościan Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych we wsi Stary Lubosz Przebudowa drogi gminnej Kokorzyn - PMG Bonikowo Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Widziszewie i Kurowie Wykonanie placu rekreacyjnego dla dzieci w Nacławiu Przebudowa ulicy Szkolnej w Racocie Dostawa samochodu strażackiego Zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bonikowie Przebudowa drogi Gryżyna – Katarzynin - Wyskoć Mała – odcinek I Przebudowa mostu drogowego w km 50+100.00 Południowego Kanału Obry w ciągu drogi gminnej Kokorzyn –PMG Bonikowo Świadczenie usług szkoleniowo doradczych w ramach projektu \"Twoja aktywność-Twój rozwój\" Przebudowa ulicy Ogrodowej i Krótkiej w Kiełczewie Wykonywanie usług transportowo-sprzętowych na rzecz Gminy Kościan w okresie do dnia 31.12.2010r. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Kościan-Nacław Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Januszewo - Wławie Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzynie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie, ul. Dworcowa Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska Przebudowa drogi gminnej Januszewo-Wławie Wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów położonych w obrębie gminy Kościan w 2011r. Dostawa paliwa w 2011 roku Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.