Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Choryń - Granecznik
Gościniec Choryń - miejsce wypoczynku i rekreacji na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie
Usuwanie materiałów zawierających azbest z budynków i innych obiektów budowlanych oraz z posesji położonych na terenie Gminy Kościan
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Nielęgowo - Nacław
Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Racotu
Wykonanie placu rekreacyjnego dla dzieci w Nacławiu - drugi przetarg
Wykonywanie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kościan
Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych we wsi Stary Lubosz
Przebudowa drogi gminnej Kokorzyn - PMG Bonikowo
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Widziszewie i Kurowie
Wykonanie placu rekreacyjnego dla dzieci w Nacławiu
Przebudowa ulicy Szkolnej w Racocie
Dostawa samochodu strażackiego
Zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bonikowie
Przebudowa drogi Gryżyna – Katarzynin - Wyskoć Mała – odcinek I
Przebudowa mostu drogowego w km 50+100.00 Południowego Kanału Obry w ciągu drogi gminnej Kokorzyn –PMG Bonikowo
Świadczenie usług szkoleniowo doradczych w ramach projektu \"Twoja aktywność-Twój rozwój\"
Przebudowa ulicy Ogrodowej i Krótkiej w Kiełczewie
Wykonywanie usług transportowo-sprzętowych na rzecz Gminy Kościan w okresie do dnia 31.12.2010r.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Kościan-Nacław
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Januszewo - Wławie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzynie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina
Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie, ul. Dworcowa
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska
Przebudowa drogi gminnej Januszewo-Wławie
Wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów położonych w obrębie gminy Kościan w 2011r.
Dostawa paliwa w 2011 roku
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
2009 - Wyniki
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Budowa infrastruktury turystycznej w centrum rekreacyjno-wypoczynkowym Nowy Dębiec


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.