Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz. 849 ze zm.)

- Uchwała Nr XI/129/15 Rady Gminy Kościan z dnia 25.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr XXXI/382/17 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Terminy płatności podatku: Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1.    po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:

          a.       w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

          b.      do dnia 15 września roku podatkowego - II rata,

2.    po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.


Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT – 1 wraz z załącznikiem DT – 1/A

Dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego (kopia umowy kupna – sprzedaży lub kopia faktury, decyzja organu rejestrującego o wyrejestrowaniu pojazdu, decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 

         
  Więcej informacji na temat podatku od środków transportowych  można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan  - pokój nr 1 (na parterze)

Godziny urzędowania:

Poniedziałek  8.00 – 17.00             Wtorek – Piątek  7.30 – 15.15


Kasa Urzędu Gminy czynna w godzinach:

Poniedziałek          9.30 – 15.15               Wtorek – Piątek    9.00 – 14.30


Nr konta Urzędu Gminy: BS Kościan 35 8666 0004 0106 1997 2000 0005

Osoba odpowiedzialna:

Stanowisko ds. środków transportowych - Marta Lubiejewska, pok. nr 1,
tel. (65) 512 10 01 wew. 48,
e-mail: martalubiejewska@gminakoscian.pl

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2020-02-19 09:03:02
Nazwa wpisu:
Podatek od środków transportowych
Opis zmian
edycja numeru
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2019-11-12 08:03:26
Nazwa wpisu:
Podatek od środków transportowych
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2018-11-21 14:42:02
Nazwa wpisu:
Podatek od środków transportowych
Opis zmian
Edycja treści
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2018-11-21 14:41:28
Nazwa wpisu:
Podatek od środków transportowych
Opis zmian
Aktualizacja podstawy prawnej
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2018-05-25 14:59:31
Nazwa wpisu:
Podatek od środków transportowych
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.