Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Susza 2023

Wójt Gminy Kościan informuje, że podstawą oszacowania szkód suszowych w 2023 roku jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej). 

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o dodatkowe oszacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie, ale tylko dla upraw jeszcze nie sprzątniętych z pola. Wniosek należy złożyć na załączonym poniżej druku. Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o płatność obszarową złożonego do ARiMR za 2023 rok. Szczegółowych informacji udziela p. Agnieszka Wachowska – inspektor ds. rolnictwa i nieruchomości gminnych (tel. 65 512 68 55 lub 65 512 10 01 w. 39).

Uwaga! Wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia, musi być zgłoszenie w aplikacji! Natomiast jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół z aplikacji i będzie mógł się ubiegać o wsparcie.

W załączeniu:

1. Link do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla Gminy Kościan:

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,3011032/

2. Link do aplikacji ,,Zgłoś szkodę rolniczą”:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

3. Wzór wniosku do Gminy Kościan o szacowanie strat:

https://bip.gminakoscian.pl/bip/10322.html

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2023-08-04 12:09:35
Nazwa wpisu:
Susza 2023
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2023-08-04 11:55:19
Nazwa wpisu:
Susza 2023
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.