Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ogłoszenia i obwieszczenia
Aktualne
AB.6740.12.5.2023 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 02.06.2023 o wydaniu w dniu 30.05.2023 przez Starostę Kościańskiego decyzji nr 197/23 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 13.05.2021 r., (znak: ABŚ.6740.12.12.2021) dot. budowy Elektrowni Fotowoltaicznej KOŚCIAN, o mocy do 5,0 MW
B.6733.15.2022 OBWIESZCZENIE- zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
GOŚ.6220.25.2022 Zawiadomienie strony postępowania o wydaniu w dniu 31 maja 2023r. decyzji znak: GOŚ.6220.25.2023 z dnia 31 maja 2023r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania wiaty na płody rolne na chlewnię o obsadzie 2000szt. tuczników (280DJP) na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 322 i 323 w obrębie geodezyjnym Stary Lubosz”.
GOŚ.6220.25.2022 OBWIESZCZENIE - podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: GOŚ.6220.25.2022 z dnia 31 maja 2023r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wiaty na płody rolne na chlewnię o obsadzie 2000szt. tuczników (280DJP) na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 322 i 323 w obrębie geodezyjnym Stary Lubosz.
GOŚ.6220.28.2022 OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania wiaty gospodarczej, budynku gospodarczego i stodoły na oborę dla krów mlecznych, wykonanie zbiornika na gnojowicę oraz wzrost obsady maksymalnej bydła w gospodarstwie do 201,75 DJP, na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 86/1, 122/3, 69 i 57 w obrębie geodezyjnym Witkówki, gmina Kościan”.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego
Archiwum - ogłoszenia i obwieszczenia
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Aktualne


AB.6740.12.5.2023 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 02.06.2023 o wydaniu w dniu 30.05.2023 przez Starostę Kościańskiego decyzji nr 197/23 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 13.05.2021 r., (znak: ABŚ.6740.12.12.2021) dot. budowy Elektrowni Fotowoltaicznej KOŚCIAN, o mocy do 5,0 MW B.6733.15.2022 OBWIESZCZENIE- zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 5-06-2023 GOŚ.6220.25.2022 Zawiadomienie strony postępowania o wydaniu w dniu 31 maja 2023r. decyzji znak: GOŚ.6220.25.2023 z dnia 31 maja 2023r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania wiaty na płody rolne na chlewnię o obsadzie 2000szt. tuczników (280DJP) na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 322 i 323 w obrębie geodezyjnym Stary Lubosz”. 2-06-2023 GOŚ.6220.25.2022 OBWIESZCZENIE - podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: GOŚ.6220.25.2022 z dnia 31 maja 2023r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wiaty na płody rolne na chlewnię o obsadzie 2000szt. tuczników (280DJP) na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 322 i 323 w obrębie geodezyjnym Stary Lubosz. 2-06-2023 GOŚ.6220.28.2022 OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania wiaty gospodarczej, budynku gospodarczego i stodoły na oborę dla krów mlecznych, wykonanie zbiornika na gnojowicę oraz wzrost obsady maksymalnej bydła w gospodarstwie do 201,75 DJP, na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 86/1, 122/3, 69 i 57 w obrębie geodezyjnym Witkówki, gmina Kościan”. 15-05-2023 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego 31.03.2023
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.