Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ogłoszenia i obwieszczenia
Aktualne
SKO.430.2266.222.2022 - Obwieszczenie dot. uchylenia decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr. 733 w Kiełczewie
GOŚ.6220.20.2022 - Decyzja nr 1/2023 z 23.01.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn "Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Kościan na dz. o nr ewid. 241/55 o obr. geod. Kurza Góra"
GOŚ.6220.20.2022 - Zawiadomienie dot. o wydaniu decyzji 1/2023 z 23.01.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn "Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Kościan na dz. o nr ewid. 241/55 o obr. geod. Kurza Góra"
GOŚ.6220.23.2021 - Postanowienie w sprawie uzupełnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ew. 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obr. geod. Kiełczewo, gm. Kościan"
GOŚ.6220.23.2021 - Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego odmowy uzupełniania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ew. 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obr. geod. Kiełczewo, gm. Kościan"
PIR-III.746.64.2022.10 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN wraz z umieszczonymi równolegle kablami teletechnicznymi w osłonie rury OPTO, w celu przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki o nr. ewid.: 33/2, 191; obręb 0019, Nowe Oborzyska; jedn. ewid. 301103_2 , Kościan; gmina Kościan; powiat kościański
GOŚ.6220.25.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania wiaty na płody rolne na chlewnię o obsadzie 2000szt. tuczników (280DJP) na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 322 i 323 w obrębie geodezyjnym Stary Lubosz”.
Archiwum - ogłoszenia i obwieszczenia
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Aktualne


SKO.430.2266.222.2022 - Obwieszczenie dot. uchylenia decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr. 733 w Kiełczewie GOŚ.6220.20.2022 - Decyzja nr 1/2023 z 23.01.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn "Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Kościan na dz. o nr ewid. 241/55 o obr. geod. Kurza Góra" GOŚ.6220.20.2022 - Zawiadomienie dot. o wydaniu decyzji 1/2023 z 23.01.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn "Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Kościan na dz. o nr ewid. 241/55 o obr. geod. Kurza Góra" GOŚ.6220.23.2021 - Postanowienie w sprawie uzupełnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ew. 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obr. geod. Kiełczewo, gm. Kościan" GOŚ.6220.23.2021 - Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego odmowy uzupełniania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ew. 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obr. geod. Kiełczewo, gm. Kościan" PIR-III.746.64.2022.10 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN wraz z umieszczonymi równolegle kablami teletechnicznymi w osłonie rury OPTO, w celu przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki o nr. ewid.: 33/2, 191; obręb 0019, Nowe Oborzyska; jedn. ewid. 301103_2 , Kościan; gmina Kościan; powiat kościański GOŚ.6220.25.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania wiaty na płody rolne na chlewnię o obsadzie 2000szt. tuczników (280DJP) na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 322 i 323 w obrębie geodezyjnym Stary Lubosz”
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.