Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ogłoszenia i obwieszczenia
Aktualne
B.6733.13.2023 OBWIESZCZENIE zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Szczodrowo na terenie dz. nr ewid. 134 obręb Szczodrowo oraz na terenie dz. nr ewid. 68/3, 68/2 obręb Sierakowo, gm. Kościan.
B.6733.14.2023 OBWIESZCZENIE zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr ewid. 197/1 obręb Mikoszki, gm. Kościan.
ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
B.6733.16.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c ciśnienia dn 63 PE do 0,5 MPa na terenie dz. nr ewid. 108/7, 108/10, 199/2, 202/6 w obręb geod. Nowe Oborzyska, gmina Kościan.
B.6733.15.2023 OBWIESZCZENIE zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku szkoły na terenie dz. nr ewid. 741/4, 742/1 obręb Kiełczewo, gm. Kościan.
IR-V.7840.185.2023.10 - OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
B.6733.17.2023 OBWIESZCZENIE- zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ewid. 192, 173, 172/2, 156/3, 171/4, 243/6, 194/2, 322, 189, 243/3, 243/1, 285/1, 285/3, 266/1 obręb Bonikowo, gm. Kościan.
GOŚ 6220.28.2022 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
AB.6740.11.4.2023 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 15.11.2023 o wydaniu decyzji nr 464/2023 o pozwoleniu na budowę: budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą, w tym budowę zbiorników na wody deszczowe o pojemności 45m³ - szt. 3
Dodatkowa informacja o terminie polowań zbiorowych na terenie OHZ Czempiń
GOŚ.6151.15.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościan z dnia 27.10.2023 r. - informacje o planie polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 organizowanych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Racocie.
GOŚ.6151.16.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościan z dnia 27.10.2023 r. - informacje o planie polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 organizowanych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Czempiniu.
GOŚ.6151.14.2023 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kościan z dnia 20.10.2023r. - Plan polowań Koło Łowieckie Nr 10 „Ryś” w Kościanie
GOŚ.6151.13.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 10 Knieja w Poznaniu
GOŚ.6151.12.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 28 Szarak Krzywniń dodatkowych
GOŚ.6151.12.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 28 Szarak Krzywniń
GOŚ.6151.11.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 36 Drop Wielichowo
GOŚ.6151.10.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 28 Drop Poznań
GOŚ.6151.9.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościan z dnia 02.10.2023r.
Archiwum - ogłoszenia i obwieszczenia
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Aktualne


B.6733.13.2023 OBWIESZCZENIE zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Szczodrowo na terenie dz. nr ewid. 134 obręb Szczodrowo oraz na terenie dz. nr ewid. 68/3, 68/2 obręb Sierakowo, gm. Kościan. B.6733.14.2023 OBWIESZCZENIE zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr ewid. 197/1 obręb Mikoszki, gm. Kościan. ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego B.6733.16.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c ciśnienia dn 63 PE do 0,5 MPa na terenie dz. nr ewid. 108/7, 108/10, 199/2, 202/6 w obręb geod. Nowe Oborzyska, gmina Kościan. B.6733.15.2023 OBWIESZCZENIE zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku szkoły na terenie dz. nr ewid. 741/4, 742/1 obręb Kiełczewo, gm. Kościan. IR-V.7840.185.2023.10 - OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu B.6733.17.2023 OBWIESZCZENIE- zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ewid. 192, 173, 172/2, 156/3, 171/4, 243/6, 194/2, 322, 189, 243/3, 243/1, 285/1, 285/3, 266/1 obręb Bonikowo, gm. Kościan. GOŚ 6220.28.2022 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach AB.6740.11.4.2023 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 15.11.2023 o wydaniu decyzji nr 464/2023 o pozwoleniu na budowę: budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą, w tym budowę zbiorników na wody deszczowe o pojemności 45m³ - szt. 3 Dodatkowa informacja o terminie polowań zbiorowych na terenie OHZ Czempiń GOŚ.6151.15.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościan z dnia 27.10.2023 r. - informacje o planie polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 organizowanych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Racocie. GOŚ.6151.16.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościan z dnia 27.10.2023 r. - informacje o planie polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 organizowanych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Czempiniu. GOŚ.6151.14.2023 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kościan z dnia 20.10.2023r. - Plan polowań Koło Łowieckie Nr 10 „Ryś” w Kościanie GOŚ.6151.13.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 10 Knieja w Poznaniu GOŚ.6151.12.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 28 Szarak Krzywniń dodatkowych GOŚ.6151.12.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 28 Szarak Krzywniń GOŚ.6151.11.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 36 Drop Wielichowo GOŚ.6151.10.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 28 Drop Poznań GOŚ.6151.9.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościan z dnia 02.10.2023r.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.