Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ogłoszenia i obwieszczenia
Aktualne
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi w Betkowie".
OŚ.6220.1.2024 - Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych: nr 3967P Kościan, ul. Nacławska oraz 3905P w miejscowości Nacław"
B.6733.07.2024 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 t.j.), art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 t.j.),
Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego”
DSK-I.721.45.2023 (DSK-I.KW-00008/24) - Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury zapewniania udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym"
ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Dodatkowa informacja o terminie polowań zbiorowych na terenie OHZ Czempiń
GOŚ.6151.15.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościan z dnia 27.10.2023 r. - informacje o planie polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 organizowanych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Racocie.
GOŚ.6151.16.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościan z dnia 27.10.2023 r. - informacje o planie polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 organizowanych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Czempiniu.
GOŚ.6151.14.2023 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kościan z dnia 20.10.2023r. - Plan polowań Koło Łowieckie Nr 10 „Ryś” w Kościanie
GOŚ.6151.13.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 10 Knieja w Poznaniu
GOŚ.6151.12.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 28 Szarak Krzywniń dodatkowych
GOŚ.6151.12.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 28 Szarak Krzywniń
GOŚ.6151.11.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 36 Drop Wielichowo
GOŚ.6151.10.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 28 Drop Poznań
GOŚ.6151.9.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościan z dnia 02.10.2023r.
GOŚ.6220.17.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postepowania dot. Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 28MW na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi: 37, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 57, 89 w obrębie geodezyjnym Szczodrowo
Archiwum - ogłoszenia i obwieszczenia
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Aktualne


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi w Betkowie". OŚ.6220.1.2024 - Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych: nr 3967P Kościan, ul. Nacławska oraz 3905P w miejscowości Nacław" B.6733.07.2024 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 t.j.), art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 t.j.), Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego” DSK-I.721.45.2023 (DSK-I.KW-00008/24) - Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury zapewniania udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym" ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Dodatkowa informacja o terminie polowań zbiorowych na terenie OHZ Czempiń GOŚ.6151.15.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościan z dnia 27.10.2023 r. - informacje o planie polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 organizowanych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Racocie. GOŚ.6151.16.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościan z dnia 27.10.2023 r. - informacje o planie polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 organizowanych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Czempiniu. GOŚ.6151.14.2023 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kościan z dnia 20.10.2023r. - Plan polowań Koło Łowieckie Nr 10 „Ryś” w Kościanie GOŚ.6151.13.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 10 Knieja w Poznaniu GOŚ.6151.12.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 28 Szarak Krzywniń dodatkowych GOŚ.6151.12.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 28 Szarak Krzywniń GOŚ.6151.11.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 36 Drop Wielichowo GOŚ.6151.10.2023 Obwieszczenie plan polowań Koło Nr 28 Drop Poznań GOŚ.6151.9.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościan z dnia 02.10.2023r. GOŚ.6220.17.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postepowania dot. Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 28MW na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi: 37, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 57, 89 w obrębie geodezyjnym Szczodrowo
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.