Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ogłoszenia i obwieszczenia
Aktualne
GOŚ.6220.15.2022 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Kościan na terenie gm. Kościan obejmującej działki ewidencyjne nr 464/1, 464/2, 463/1, 463/2, 461 i 462, obręb geodezyjny Nacław"
WOO-II.420.44.2022.MZ.1 - Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Kościan S"
AB.6740.12.8.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 12.09.2022 r. o wydaniu w dniu 09.09.2022 r. przez Starostę Kościańskiego decyzji zmieniającej nr 528/2022 pozowlenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej "Kościan 1" o mocy znamionowej do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kawczyn, gm. Kościan (nr ewid. gruntów: 67,70).
GOŚ.6220.23.2021 - obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo gmina Kościan”.
WSR.6220.9.2022.EG - obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego - Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewidencyjnej nr 328/2 obręb Przysieka Polska, gmina Śmigiel
AB.6740.12.11.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 09.09.2022 o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "SEPIENKO 1B" o mocy znamionowej do 10 MW wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Sepienko, gm. Kościan (nr ewid. gruntów: 426)
AB.6740.12.10.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 08.09.2022 o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "SEPIENKO 1A" o mocy znamionowej do 10 MW wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Sepienko, gm. Kościan (nr ewid. gruntów: 427)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo.
Archiwum - ogłoszenia i obwieszczenia
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Aktualne


GOŚ.6220.15.2022 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Kościan na terenie gm. Kościan obejmującej działki ewidencyjne nr 464/1, 464/2, 463/1, 463/2, 461 i 462, obręb geodezyjny Nacław" WOO-II.420.44.2022.MZ.1 - Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" AB.6740.12.8.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 12.09.2022 r. o wydaniu w dniu 09.09.2022 r. przez Starostę Kościańskiego decyzji zmieniającej nr 528/2022 pozowlenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej "Kościan 1" o mocy znamionowej do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kawczyn, gm. Kościan (nr ewid. gruntów: 67,70). GOŚ.6220.23.2021 - obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 100MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo gmina Kościan”. WSR.6220.9.2022.EG - obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego - Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewidencyjnej nr 328/2 obręb Przysieka Polska, gmina Śmigiel AB.6740.12.11.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 09.09.2022 o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "SEPIENKO 1B" o mocy znamionowej do 10 MW wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Sepienko, gm. Kościan (nr ewid. gruntów: 426) AB.6740.12.10.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 08.09.2022 o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "SEPIENKO 1A" o mocy znamionowej do 10 MW wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Sepienko, gm. Kościan (nr ewid. gruntów: 427) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.