Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej - Druk do pobrania
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - Druk do pobrania

Opłaty:
Informacja o opłacie za udzielenie informacji publicznej o środowisku – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.11.2010 w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U Nr 215, poz. 1415)

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Ulgi: Nie stosuje się.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Kościan
ul. Młyńska 15
64-000 Kościan
pok. nr 13

Termin załatwienia sprawy: Do 14 dni

Komórka odpowiedzialna: W zależności od rodzaju żądanej informacji publicznej – merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Urzędu Gminy Kościan.

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Kościan w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisanego wniosku.
3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udzielenie informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2018-06-07 10:11:55
Nazwa wpisu:
Udostępnianie informacji publicznej
Opis zmian
Edycja tytułu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2018-05-28 17:03:00
Nazwa wpisu:
Udostępnianie informacji publicznej
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.