Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Uchwała Nr XIX/218/20 w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościan na lata 2020-2024.

Uchwała Nr XIX/218/20 w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościan na lata 2020-2024.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2020-10-07 11:19:49
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XIX/218/20
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
Uchwała Nr XIX/217/20 w sprawie: dokonania zamiany nieruchomości położonej w Poninie. Uchwała Nr XIX/216/20 w sprawie: zatwierdzenia Strategii Rozwoju Wsi przedstawionych przez sołectwa Gminy Kościan. Uchwała Nr XIX/215/20 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska. Uchwała Nr XIX/214/20 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Racot, dz. nr 266/22 i 266/23). Uchwała Nr XIX/213/20 w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościan na rok szkolny 2020/2021. Uchwała Nr XIX/212/20 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/144/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan. Uchwała Nr XIX/211/20 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2020. Uchwała Nr XIX/210/20 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2027. Uchwała Nr XIX/209/20 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzej Górze ul. Rolna”. Uchwała Nr XIX/208/20 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Lubosz, w ulicach Wiatrakowa i Bojanowskiego” w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Luboszu”. Uchwała Nr XIX/207/20 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Lubosz, w ulicach Sadowej i Ogrodowej” w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu”. Uchwała Nr XIX/206/20 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu, ul. Słoneczna” w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu”. Uchwała Nr XIX/205/20 w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.