Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2018-01-24 10:59:22
Nazwa wpisu:
Uchwalenie Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan - druk nr 440
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2018-01-24 10:58:29
Nazwa wpisu:
Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji - druk nr 441
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2018-01-24 10:57:03
Nazwa wpisu:
Ustalenie opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan - druk nr 442
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2018-01-24 10:55:52
Nazwa wpisu:
Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji - druk nr 443
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2018-01-24 10:48:10
Nazwa wpisu:
Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Czarkowo - druk nr 444
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2018-01-24 10:45:16
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pani Ireny Koniecznej na stan mienia Gminy Kościan sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dębiec, obręb geodezyjny Nowy Dębiec - druk nr 445
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2018-01-24 10:43:25
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Przemysława Wieszczeczyńskiego na stan mienia Gminy Kościan sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Lubosz, obręb geodezyjny Stary Lubosz - druk nr 446
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2018-01-24 10:10:06
Nazwa wpisu:
Projekty uchwał na XXXIV sesję
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.