Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2019-06-19 12:53:59
Nazwa wpisu:
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościan za rok 2018 – druk nr 69
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2019-06-19 12:52:43
Nazwa wpisu:
Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kościan z tytułu wykonania budżetu Gminy Kościan za 2018 rok – druk nr 70
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2019-06-19 12:50:37
Nazwa wpisu:
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2019-2022 – druk nr 71
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2019-06-19 12:28:09
Nazwa wpisu:
Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2019 – druk nr 72
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2019-06-19 12:26:59
Nazwa wpisu:
Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego – druk nr 73
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2019-06-19 12:25:15
Nazwa wpisu:
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościana – druk nr 74
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2019-06-19 12:20:16
Nazwa wpisu:
Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)” – druk nr 75
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2019-06-19 12:19:06
Nazwa wpisu:
Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach” – druk nr 76
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.