Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:20:14
Nazwa wpisu:
Sesja XXVI z dnia 20.02.2013r.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:17:34
Nazwa wpisu:
Uchwałą Nr XXVII / 299 / 2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/278/13 Rady Gminy Kościan z dnia 20.02.2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2013.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:15:57
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVII / 298 / 2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/247/12 Rady Gminy Kościan z dnia 22.11.2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/163/12 Rady Gminy Kościan z dnia 23.02.2012 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie w "Budowie kanalizacji sanitarnej w Widziszewie".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:14:41
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVII / 297 / 2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VV/53/07 Rady Gminy Kościan z dnia 30.05.2007 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy Kościan.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:13:55
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVII / 296 / 2013 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2013 r.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:13:01
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVII / 295 / 2013 w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościan.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:11:04
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVII / 294 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kościan w roku budżetowym 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:09:56
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVII / 293 / 2013 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Tytułu "Zasłużony dla Gminy Kościan" dla Gminy Sümeg oraz Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Kościan" dla Pani Sipos Molnárnè Klara.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.