Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-10-11 12:03:52
Nazwa wpisu:
Uchwała XXVI / 251 / 09 w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Stary Lubosz.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-10-11 12:03:09
Nazwa wpisu:
Uchwała XXVI / 252 / 09 w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-10-11 12:02:20
Nazwa wpisu:
Uchwała XXVI / 253 / 09 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie w "Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni w Racocie".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-10-11 11:58:02
Nazwa wpisu:
Uchwała XXVI / 254 / 09 w sprawie: zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie na rok 2009.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-10-11 11:57:09
Nazwa wpisu:
Uchwała XXVI / 255 / 09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kościanie.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-10-11 11:55:25
Nazwa wpisu:
Uchwała XXVI / 256 / 09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Spytkówki przedstawionego przez Radę Sołecką Spytkówek.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-10-11 11:54:33
Nazwa wpisu:
Uchwała XXVI / 257 / 09 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościan.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-10-11 11:53:34
Nazwa wpisu:
Uchwała XXVI / 258 / 09 w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.