Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:18:35
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 128 / 2011 w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:16:31
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 127 / 2011 w sprawie: dokonania zamiany nieruchomości między Gminą Kościan a Panem Adrianem Nadobnikiem.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:15:30
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI/ 126 / 2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr X / 105 / 2011 Rady Gminy Kościan z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:14:43
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 125 / 2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV / 179 / 05 Rady Gminy Kościan z dnia 30.03.2005 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:13:51
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 124 / 2011 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:12:14
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 123 / 2011 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:11:25
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 122 / 2011 w sprawie: opłaty miejscowej.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:10:06
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 121 / 2011 w sprawie: opłaty targowej.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.