Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Azbest

Uwaga! Regulamin dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowalnych lub złożonych na nieruchomości ma zastosowanie do wniosków składanych od 01.01.2023 r. , na które to dofinansowanie zostanie udzielone w roku 2024

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLI/487/22 w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych, a także na usuwanie odpadów zawierających azbest złożonych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan.

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych lub złożonych na nieruchomości ze środków budżetu gminy Kościan.
2. Mapa sytuacyjna z zaznaczoną działką i obiektem objętym wnioskiem.
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowalne.
4. W przypadku, gdy udzielane dofinansowanie stanowi pomoc publiczną de minimis  dla przedsiębiorców, pomoc publiczna de minimis w rolnictwie lub pomoc publiczną de minimis w rybołówstwie lub akwakulturze należy przedłożyć stosowne dokumenty o których mowa w §2 ust 6 Regulaminu.

II. Termin załatwienia sprawy:

Wnioski na dofinansowanie należy składać w terminie od 1 stycznia do 30 września danego roku.

Wnioski rozpatrywane są przez Wójta Gminy Kościan w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym złożono wniosek. Zadanie objęte dotacją należy wykonać do 30 września roku, w którym podpisano umowę z beneficjentem, a do 31 października należy dostarczyć wszystkie wymagane na podstawie regulaminu dokumenty.

III.  Uwagi:

1.  Kwota dofinansowania utylizacji wyrobów azbestowych wynosi 95% poniesionych kosztów, nie może jednak przekroczyć kwoty 3.500,00zł.

2. Uzyskanie dotacji w jednym roku nie wyłącza możliwości składania wniosku w kolejnych latach.

IV. Osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. ochrony środowiska,  gospodarki komunalnej i lokalowej – Mariusz Sikorski, pok. nr 4
tel. (65) 512 10 01 wew. 47
e-mail: mariuszsikorski@gminakoscian.pl

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2023-01-18 13:59:23
Nazwa wpisu:
Azbest
Opis zmian
Aktualizacja danych
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2021-06-15 13:43:55
Nazwa wpisu:
Azbest
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2019-01-16 11:32:10
Nazwa wpisu:
Azbest
Opis zmian
Aktualizacja danych
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2018-05-28 16:59:42
Nazwa wpisu:
Azbest
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.