Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2018-11-29 09:53:43
Data modyfikacji:
2018-11-29 09:53:43
Nazwa wpisu:
Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” – druk nr 13
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na II sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” – druk nr 13
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2018-11-29 09:48:36
Data modyfikacji:
2018-11-29 09:48:36
Nazwa wpisu:
Uchwalenie Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan – druk nr 14
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na II sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan – druk nr 14
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2018-11-29 09:46:47
Data modyfikacji:
2018-11-29 09:46:47
Nazwa wpisu:
Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Kościan – druk nr 15
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na II sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Kościan – druk nr 15
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2018-11-29 09:43:00
Data modyfikacji:
2018-11-29 09:43:00
Nazwa wpisu:
Projekty uchwał na II sesję
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Projekty uchwał na II sesję
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2018-11-28 12:41:34
Data modyfikacji:
2018-11-28 12:41:34
Nazwa wpisu:
2018 - aktualizacja
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan / Oświata / 2018 - aktualizacja
Wykonanie modyfikacji:
Magdalena Lewandowska
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2018-11-28 12:37:21
Data modyfikacji:
2018-11-28 12:37:21
Nazwa wpisu:
2018 - aktualizacja
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan w których zorganizowano oddziały przedszkolne / Oświata / 2018 - aktualizacja
Wykonanie modyfikacji:
Magdalena Lewandowska
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2018-02-08 12:56:03
Data modyfikacji:
2018-11-28 11:11:31
Nazwa wpisu:
2018
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Zbiór aktów prawa miejscowego / 2018
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2018-11-27 11:18:08
Data modyfikacji:
2018-11-27 11:18:08
Nazwa wpisu:
Informacja o wynikach naboru
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Referent/inspektor ds. obsługi rady / Nabór na wolne stanowiska / Informacja o wynikach naboru
Wykonanie modyfikacji:
Magdalena Lewandowska
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.