Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 13:27:15
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:26:38
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 421 / 14 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczana wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 421 / 14 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczana wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 13:25:17
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:25:34
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 420 / 14 w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 420 / 14 w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 13:23:55
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:23:59
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 419 / 14 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czempiń.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 419 / 14 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czempiń.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 13:22:08
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:21:56
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 418 / 14 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 418 / 14 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 13:20:56
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:21:07
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 417 / 14 w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 417 / 14 w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 13:17:27
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:20:18
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 416 / 14 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kościan w roku budżetowym 2015 środków stanowiących fundusz sołeckich.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 416 / 14 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kościan w roku budżetowym 2015 środków stanowiących fundusz sołeckich.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 13:06:58
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:19:11
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 415 / 14 w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2014.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 415 / 14 w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2014.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 12:53:10
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:18:18
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 414 / 14 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kościan na lata 2014 - 2017.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 414 / 14 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kościan na lata 2014 - 2017.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.