Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2020-04-24 13:53:58
Data modyfikacji:
2020-05-04 21:18:29
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Kawczynie - druk nr 166
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XV sesję - zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Kawczynie - druk nr 166
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2020-04-28 13:30:13
Data modyfikacji:
2020-04-28 13:30:13
Nazwa wpisu:
Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Woda i kanalizacja / Wnioski i dokumenty / Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną
Wykonanie modyfikacji:
Weronika Dziamska
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2020-04-24 14:31:16
Data modyfikacji:
2020-04-24 14:31:16
Nazwa wpisu:
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2026 - druk nr 154
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XV sesję - zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2026 - druk nr 154
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2020-04-24 14:27:03
Data modyfikacji:
2020-04-24 14:27:03
Nazwa wpisu:
Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2020 - druk nr 155
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XV sesję - zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2020 - druk nr 155
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2020-04-24 14:22:01
Data modyfikacji:
2020-04-24 14:22:01
Nazwa wpisu:
Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czarkowo i Nacław” - druk nr 156
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XV sesję - zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czarkowo i Nacław” - druk nr 156
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2020-04-24 14:20:18
Data modyfikacji:
2020-04-24 14:20:18
Nazwa wpisu:
Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach” - druk nr 157
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XV sesję - zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach” - druk nr 157
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2020-04-24 14:17:51
Data modyfikacji:
2020-04-24 14:17:51
Nazwa wpisu:
Zmiana Uchwały Nr VIII/74/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)” - druk nr 158
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XV sesję - zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zmiana Uchwały Nr VIII/74/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)” - druk nr 158
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2020-04-24 14:15:10
Data modyfikacji:
2020-04-24 14:15:10
Nazwa wpisu:
Zmiana Uchwały Nr XIV/139/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego - druk nr 159
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XV sesję - zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zmiana Uchwały Nr XIV/139/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego - druk nr 159
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.