Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2016-12-28 10:35:22
Data modyfikacji:
2017-08-08 12:19:28
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 263 / 16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/200/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach”.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 21. 12. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 263 / 16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/200/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach”.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2016-12-28 10:32:57
Data modyfikacji:
2017-08-08 12:18:29
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 262 / 16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/199/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody we Wławiu”.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 21. 12. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 262 / 16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/199/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody we Wławiu”.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2016-12-28 10:32:57
Data modyfikacji:
2017-08-08 12:17:52
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 262 / 16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/199/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody we Wławiu”.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 21. 12. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 262 / 16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/199/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody we Wławiu”.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2017-02-06 12:30:16
Data modyfikacji:
2017-08-08 12:07:17
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIII / 303 / 17 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Bonikowo.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXIII z dnia 31. 01. 2017r. / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXIII / 303 / 17 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Bonikowo.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2017-02-06 12:29:06
Data modyfikacji:
2017-08-08 12:02:21
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIII / 302 / 17 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXIII z dnia 31. 01. 2017r. / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXIII / 302 / 17 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2017-02-06 12:27:34
Data modyfikacji:
2017-08-08 12:01:26
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIII / 301 / 17 w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXIII z dnia 31. 01. 2017r. / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXIII / 301 / 17 w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2017-02-06 12:26:10
Data modyfikacji:
2017-08-08 11:58:57
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIII / 300 / 17 w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXIII z dnia 31. 01. 2017r. / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXIII / 300 / 17 w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2017-02-06 12:24:42
Data modyfikacji:
2017-08-08 11:57:30
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIII / 299 / 17 w sprawie: porozumienia między Gminą Kościan a Gminą Śmigiel dotyczącego włączenia do obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Śmigiel miejscowości z terenu Gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXIII z dnia 31. 01. 2017r. / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXIII / 299 / 17 w sprawie: porozumienia między Gminą Kościan a Gminą Śmigiel dotyczącego włączenia do obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Śmigiel miejscowości z terenu Gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.