Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 10:42:52
Data modyfikacji:
2017-12-13 10:42:52
Nazwa wpisu:
Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Racot, Gmina Kościan - druk nr 423
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIII sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Racot, Gmina Kościan - druk nr 423
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 10:40:03
Data modyfikacji:
2017-12-13 10:40:03
Nazwa wpisu:
Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno- produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Widziszewo - druk nr 424
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIII sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno- produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Widziszewo - druk nr 424
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 10:35:38
Data modyfikacji:
2017-12-13 10:35:38
Nazwa wpisu:
Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Nowe Oborzyska - druk nr 425
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIII sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Nowe Oborzyska - druk nr 425
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 10:27:02
Data modyfikacji:
2017-12-13 10:27:02
Nazwa wpisu:
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - druk nr 426
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIII sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - druk nr 426
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 10:24:09
Data modyfikacji:
2017-12-13 10:24:09
Nazwa wpisu:
Zmiana Uchwały Nr XXXII/402/17 Rady Gminy Kościan z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia zabiegu pielęgnacyjnego i konserwacyjnego pomnika przyrody - druk nr 427
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIII sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zmiana Uchwały Nr XXXII/402/17 Rady Gminy Kościan z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia zabiegu pielęgnacyjnego i konserwacyjnego pomnika przyrody - druk nr 427
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 10:03:25
Data modyfikacji:
2017-12-13 10:03:25
Nazwa wpisu:
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kościan oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - druk nr 428
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIII sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kościan oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - druk nr 428
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 09:59:43
Data modyfikacji:
2017-12-13 09:59:43
Nazwa wpisu:
Projekty uchwał na XXXIII sesję
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Projekty uchwał na XXXIII sesję
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2017-02-06 13:11:18
Data modyfikacji:
2017-12-13 08:59:50
Nazwa wpisu:
2017
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Zbiór aktów prawa miejscowego / 2017
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.