Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2010-11-09 12:22:54
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:17:32
Nazwa wpisu:
Uchwała XLII / 433 / 2010 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLII z dnia 28.10.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLII / 433 / 2010 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2010-11-09 12:22:10
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:16:45
Nazwa wpisu:
Uchwała XLII / 432 / 2010 w sprawie: ustalenia Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLII z dnia 28.10.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLII / 432 / 2010 w sprawie: ustalenia Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2010-11-09 12:09:55
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:15:24
Nazwa wpisu:
Uchwała XLII / 431 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Racocie.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLII z dnia 28.10.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLII / 431 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Racocie.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2010-11-09 12:07:04
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:14:29
Nazwa wpisu:
Uchwała XLII / 430 / 2010 w sprawie: zmiany uchwały XXXVIII/374/2010 Rady Gminy Kościan z dnia 27.04.2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w Nowym Dębcu.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLII z dnia 28.10.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLII / 430 / 2010 w sprawie: zmiany uchwały XXXVIII/374/2010 Rady Gminy Kościan z dnia 27.04.2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w Nowym Dębcu.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2010-11-09 12:03:51
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:13:10
Nazwa wpisu:
Uchwała XLII / 429 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Powiat Kościański w partnerstwie z Gminą Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLII z dnia 28.10.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLII / 429 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Powiat Kościański w partnerstwie z Gminą Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2010-11-09 11:26:56
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:11:47
Nazwa wpisu:
Uchwała XLII / 423 / 2010 w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2011.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLII z dnia 28.10.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLII / 423 / 2010 w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2011.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2010-11-09 11:31:17
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:08:49
Nazwa wpisu:
Uchwała XLII / 424 / 2010 w sprawie: opłaty targowej.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLII z dnia 28.10.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLII / 424 / 2010 w sprawie: opłaty targowej.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2010-11-09 11:33:37
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:07:35
Nazwa wpisu:
Uchwała XLII / 425 / 2010 w sprawie: opłaty miejscowej.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLII z dnia 28.10.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLII / 425 / 2010 w sprawie: opłaty miejscowej.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.