Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2017-10-19 12:52:34
Data modyfikacji:
2017-10-19 12:52:34
Nazwa wpisu:
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Referent / inspektor ds. budownictwa / Nabór na wolne stanowiska / Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Wykonanie modyfikacji:
Magdalena Lewandowska
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2017-10-19 08:33:14
Data modyfikacji:
2017-10-19 08:33:14
Nazwa wpisu:
Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” - druk nr 398
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXI sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” - druk nr 398
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2017-10-19 08:29:14
Data modyfikacji:
2017-10-19 08:29:14
Nazwa wpisu:
Zarządzenie wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Katarzynin - druk nr 397
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXI sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zarządzenie wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Katarzynin - druk nr 397
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2017-10-19 08:27:42
Data modyfikacji:
2017-10-19 08:27:42
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pani Bogumiły Cichockiej na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w Nowych Oborzyskach, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska - druk nr 396
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXI sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pani Bogumiły Cichockiej na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w Nowych Oborzyskach, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska - druk nr 396
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2017-10-19 08:25:13
Data modyfikacji:
2017-10-19 08:25:14
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pani Barbary Gierczyńskiej na stan mienia Gminy Kościan kanalizacji sanitarnej w Racocie, obręb geodezyjny Racot - druk nr 395
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXI sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pani Barbary Gierczyńskiej na stan mienia Gminy Kościan kanalizacji sanitarnej w Racocie, obręb geodezyjny Racot - druk nr 395
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2017-10-19 08:23:59
Data modyfikacji:
2017-10-19 08:23:59
Nazwa wpisu:
Aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan oraz aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Kościan - druk nr 394
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXI sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan oraz aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Kościan - druk nr 394
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2017-10-19 08:21:52
Data modyfikacji:
2017-10-19 08:21:52
Nazwa wpisu:
Nadanie nazwy cz. dz. nr ewid. 93/3, obręb Stare Oborzyska – „Skwer im. ks. Zygmunta Ciepluchy” - druk nr 393
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXI sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Nadanie nazwy cz. dz. nr ewid. 93/3, obręb Stare Oborzyska – „Skwer im. ks. Zygmunta Ciepluchy” - druk nr 393
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2017-10-19 08:19:59
Data modyfikacji:
2017-10-19 08:19:59
Nazwa wpisu:
Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Pelikan - druk nr 392
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXI sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Pelikan - druk nr 392
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.