Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2013-03-29 11:05:01
Data modyfikacji:
2017-09-15 14:15:57
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVII / 298 / 2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/247/12 Rady Gminy Kościan z dnia 22.11.2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/163/12 Rady Gminy Kościan z dnia 23.02.2012 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie w "Budowie kanalizacji sanitarnej w Widziszewie".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXVII z dnia 26.03.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXVII / 298 / 2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/247/12 Rady Gminy Kościan z dnia 22.11.2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/163/12 Rady Gminy Kościan z dnia 23.02.2012 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie w "Budowie kanalizacji sanitarnej w Widziszewie".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2013-03-29 10:59:04
Data modyfikacji:
2017-09-15 14:14:41
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVII / 297 / 2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VV/53/07 Rady Gminy Kościan z dnia 30.05.2007 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXVII z dnia 26.03.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXVII / 297 / 2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VV/53/07 Rady Gminy Kościan z dnia 30.05.2007 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2013-03-29 10:55:43
Data modyfikacji:
2017-09-15 14:13:55
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVII / 296 / 2013 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2013 r.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXVII z dnia 26.03.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXVII / 296 / 2013 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2013 r.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2013-03-29 10:30:34
Data modyfikacji:
2017-09-15 14:13:01
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVII / 295 / 2013 w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXVII z dnia 26.03.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXVII / 295 / 2013 w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2013-03-29 10:27:34
Data modyfikacji:
2017-09-15 14:11:04
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVII / 294 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kościan w roku budżetowym 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXVII z dnia 26.03.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXVII / 294 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kościan w roku budżetowym 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2013-03-29 10:24:43
Data modyfikacji:
2017-09-15 14:09:56
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVII / 293 / 2013 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Tytułu "Zasłużony dla Gminy Kościan" dla Gminy Sümeg oraz Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Kościan" dla Pani Sipos Molnárnè Klara.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXVII z dnia 26.03.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXVII / 293 / 2013 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Tytułu "Zasłużony dla Gminy Kościan" dla Gminy Sümeg oraz Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Kościan" dla Pani Sipos Molnárnè Klara.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2013-03-29 10:17:47
Data modyfikacji:
2017-09-15 14:08:30
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVII / 292 / 2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/112/11 Rdy Gminy Kościan z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Kapituły do rozpatrywania wniosków o nadanie Tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Kościan" oraz "Zasłużony dla Gminy Kościan".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXVII z dnia 26.03.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXVII / 292 / 2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/112/11 Rdy Gminy Kościan z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Kapituły do rozpatrywania wniosków o nadanie Tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Kościan" oraz "Zasłużony dla Gminy Kościan".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2013-03-29 10:13:06
Data modyfikacji:
2017-09-15 14:06:39
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVII / 291 / 2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/86/11 Rady Gminy Kościan z dnia 21 Czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia Tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Kościan" i "Zasłużony Dla Gminy Kościan" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXVII z dnia 26.03.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXVII / 291 / 2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/86/11 Rady Gminy Kościan z dnia 21 Czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia Tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Kościan" i "Zasłużony Dla Gminy Kościan" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.