Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2012-09-18 13:03:03
Data modyfikacji:
2017-10-02 12:22:22
Nazwa wpisu:
Sesja XXI z dnia 12.09.2012r.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2012 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Sesja XXI z dnia 12.09.2012r.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2012-10-30 09:07:32
Data modyfikacji:
2017-10-02 12:07:27
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 245 / 2012 w sprawie: skargi na działalność Wójta Gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 25.10.2012r. / 2012 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 245 / 2012 w sprawie: skargi na działalność Wójta Gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2012-10-30 09:00:27
Data modyfikacji:
2017-10-02 12:06:34
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 244 / 2012 w sprawie: uchylenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 25.10.2012r. / 2012 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 244 / 2012 w sprawie: uchylenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2012-10-30 08:56:15
Data modyfikacji:
2017-10-02 12:05:44
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 243 / 2012 w sprawie: zmiany uchwały nr XX / 209 / 12 Rady Gminy Kościan z dnia 20 czerwca 2012 r, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Starym Luboszu.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 25.10.2012r. / 2012 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 243 / 2012 w sprawie: zmiany uchwały nr XX / 209 / 12 Rady Gminy Kościan z dnia 20 czerwca 2012 r, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Starym Luboszu.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2012-10-30 08:45:55
Data modyfikacji:
2017-10-02 12:05:00
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 242 / 2012 w sprawie: zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 25.10.2012r. / 2012 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 242 / 2012 w sprawie: zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2012-10-30 08:39:20
Data modyfikacji:
2017-10-02 12:04:13
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 241 / 2012 w sprawie: podziału Gminy Kościan na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborcych.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 25.10.2012r. / 2012 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 241 / 2012 w sprawie: podziału Gminy Kościan na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborcych.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2012-10-30 08:27:41
Data modyfikacji:
2017-10-02 12:03:21
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 240 / 2012 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 25.10.2012r. / 2012 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 240 / 2012 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2012-10-30 08:14:15
Data modyfikacji:
2017-10-02 12:02:26
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 239 / 2012 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 25.10.2012r. / 2012 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 239 / 2012 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.