Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2018-05-23 12:00:03
Data modyfikacji:
2018-05-23 12:00:03
Nazwa wpisu:
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej - SIWZ
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej / 2018 / Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP / Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej - SIWZ
Wykonanie modyfikacji:
Agnieszka Maćkowiak
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2018-05-23 11:59:21
Data modyfikacji:
2018-05-23 11:59:21
Nazwa wpisu:
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej - ogłoszenie
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej / 2018 / Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP / Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej - ogłoszenie
Wykonanie modyfikacji:
Agnieszka Maćkowiak
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2018-05-23 11:58:21
Data modyfikacji:
2018-05-23 11:58:21
Nazwa wpisu:
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2018 / Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP / Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej
Wykonanie modyfikacji:
Agnieszka Maćkowiak
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2018-05-22 11:33:25
Data modyfikacji:
2018-05-22 11:33:25
Nazwa wpisu:
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościan za rok 2017 – druk nr 473
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXVII sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościan za rok 2017 – druk nr 473
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2018-05-22 11:31:25
Data modyfikacji:
2018-05-22 11:31:25
Nazwa wpisu:
Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kościan z tytułu wykonania budżetu Gminy Kościan za 2017 rok – druk nr 474
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXVII sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kościan z tytułu wykonania budżetu Gminy Kościan za 2017 rok – druk nr 474
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2018-05-22 11:22:46
Data modyfikacji:
2018-05-22 11:22:46
Nazwa wpisu:
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2018-2021 – druk nr 475
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXVII sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2018-2021 – druk nr 475
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2018-05-22 11:15:54
Data modyfikacji:
2018-05-22 11:17:08
Nazwa wpisu:
Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2018 – druk nr 476
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXVII sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2018 – druk nr 476
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2018-05-22 11:15:54
Data modyfikacji:
2018-05-22 11:15:54
Nazwa wpisu:
Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2018 – druk nr 476
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2018 – druk nr 476
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.