Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2017-09-14 10:30:14
Data modyfikacji:
2017-09-14 10:30:14
Nazwa wpisu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Osiek-Nowy Dębiec / 2017 rok / Zamówienia sektorowe podprogowe / Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie modyfikacji:
Agnieszka Maćkowiak
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2017-09-14 10:29:06
Data modyfikacji:
2017-09-14 10:29:06
Nazwa wpisu:
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Osiek-Nowy Dębiec
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2017 rok / Zamówienia sektorowe podprogowe / Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Osiek-Nowy Dębiec
Wykonanie modyfikacji:
Agnieszka Maćkowiak
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2017-09-13 10:36:15
Data modyfikacji:
2017-09-13 10:36:15
Nazwa wpisu:
Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 07. 09. 2017r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2017 rok / Rejestr Zarządzeń / Wójt / Organy władzy publicznej / Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 07. 09. 2017r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2014-02-03 13:03:19
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:58:36
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVI / 413 / 14 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Kobylnikach przy ul. Szkolnej 4.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVI z dnia 28.01.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVI / 413 / 14 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Kobylnikach przy ul. Szkolnej 4.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2014-02-03 12:57:18
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:52:03
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVI / 412 / 14 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zkaresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVI z dnia 28.01.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVI / 412 / 14 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zkaresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2014-02-03 12:51:02
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:50:41
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVI / 411 / 14 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVI z dnia 28.01.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVI / 411 / 14 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2014-02-03 12:39:23
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:48:34
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVI / 410 / 14 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVI z dnia 28.01.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVI / 410 / 14 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2014-02-03 12:36:06
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:47:16
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVI / 409 / 14 w sprawie: zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Marcina Glapiaka na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w Pelikanie ul. Poprzeczna, obręb geodezyjny Kokorzyn.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVI z dnia 28.01.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVI / 409 / 14 w sprawie: zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Marcina Glapiaka na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w Pelikanie ul. Poprzeczna, obręb geodezyjny Kokorzyn.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.