Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2020-01-23 10:58:54
Data modyfikacji:
2020-01-23 10:58:54
Nazwa wpisu:
Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan - druk nr 146
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XIV sesję / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan - druk nr 146
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2020-01-23 10:54:41
Data modyfikacji:
2020-01-23 10:54:41
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Oborzyska - druk nr 147
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XIV sesję / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Oborzyska - druk nr 147
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2020-01-23 10:50:18
Data modyfikacji:
2020-01-23 10:50:18
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pianowo - druk nr 148
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XIV sesję / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pianowo - druk nr 148
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2020-01-23 10:47:47
Data modyfikacji:
2020-01-23 10:47:47
Nazwa wpisu:
Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Kokorzyn - druk nr 149
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XIV sesję / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Kokorzyn - druk nr 149
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2020-01-23 10:44:23
Data modyfikacji:
2020-01-23 10:44:23
Nazwa wpisu:
Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Racot - druk nr 150
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XIV sesję / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Racot - druk nr 150
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2020-01-23 10:40:48
Data modyfikacji:
2020-01-23 10:40:48
Nazwa wpisu:
Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Racot - druk nr 151
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XIV sesję / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Racot - druk nr 151
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2020-01-23 10:35:47
Data modyfikacji:
2020-01-23 10:35:47
Nazwa wpisu:
Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020” - druk nr 152
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XIV sesję / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020” - druk nr 152
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2020-01-23 10:15:15
Data modyfikacji:
2020-01-23 10:15:16
Nazwa wpisu:
Projekty uchwał na XIV sesję
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Projekty uchwał na XIV sesję
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.