Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2016-08-23 13:26:26
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:39:51
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XIX / 213 / 16 w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XIX z dnia 18. 08. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XIX / 213 / 16 w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2016-08-23 13:23:31
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:38:40
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XIX / 212 / 16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/198/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej i Łąkowej w Racocie”.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XIX z dnia 18. 08. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XIX / 212 / 16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/198/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej i Łąkowej w Racocie”.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2016-10-04 12:40:43
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:37:17
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 247 / 16 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XX z dnia 28. 09. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XX / 247 / 16 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2016-10-04 12:39:06
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:32:52
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 246 / 16 w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie działek na rzecz Stowarzyszenia Strzeleckiego i Historycznego im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej z siedzibą w Kościanie.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XX z dnia 28. 09. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XX / 246 / 16 w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie działek na rzecz Stowarzyszenia Strzeleckiego i Historycznego im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej z siedzibą w Kościanie.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2016-10-04 12:37:13
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:30:46
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 245 / 16 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XX z dnia 28. 09. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XX / 245 / 16 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2016-10-04 12:35:05
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:27:22
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 244 / 16 w sprawie: przyjęcia i wdrozenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan”.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XX z dnia 28. 09. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XX / 244 / 16 w sprawie: przyjęcia i wdrozenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan”.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2016-10-04 12:33:10
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:25:41
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 243 / 16 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Racocie.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XX z dnia 28. 09. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XX / 243 / 16 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Racocie.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2016-10-04 12:31:00
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:23:55
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 242 / 16 w sprawie: wyrazenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Gryżyna.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XX z dnia 28. 09. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XX / 242 / 16 w sprawie: wyrazenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Gryżyna.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.