Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2020-10-20 13:10:13
Data modyfikacji:
2020-10-20 13:10:13
Nazwa wpisu:
Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021” – druk nr 224
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XX sesję – zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021” – druk nr 224
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2020-10-20 13:08:18
Data modyfikacji:
2020-10-20 13:08:18
Nazwa wpisu:
Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Kościan i Gminy Śmigiel przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Śmigiel – druk nr 225
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XX sesję – zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Kościan i Gminy Śmigiel przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Śmigiel – druk nr 225
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2020-10-20 13:06:41
Data modyfikacji:
2020-10-20 13:06:41
Nazwa wpisu:
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Kościan – druk nr 226
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XX sesję – zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Kościan – druk nr 226
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2020-10-20 13:05:07
Data modyfikacji:
2020-10-20 13:05:07
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kokorzyn, obręb geodezyjny Kokorzyn – druk nr 227
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XX sesję – zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kokorzyn, obręb geodezyjny Kokorzyn – druk nr 227
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2020-10-20 12:50:54
Data modyfikacji:
2020-10-20 12:50:54
Nazwa wpisu:
Określenie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kościan na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach, na obszarze Gminy Kościan – druk nr 228
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XX sesję – zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Określenie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kościan na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach, na obszarze Gminy Kościan – druk nr 228
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2020-10-20 12:42:41
Data modyfikacji:
2020-10-20 12:42:41
Nazwa wpisu:
Projekty uchwał na XX sesję – zdalny tryb obradowania
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Projekty uchwał na XX sesję – zdalny tryb obradowania
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2020-10-19 11:56:35
Data modyfikacji:
2020-10-19 11:56:35
Nazwa wpisu:
Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich w: Pianowie, Wyskoci i Widziszewie oraz w budynku szatniowym przy kompleksie boisk sportowych ORLIK w Racocie - odpowiedzi na pytania/zmiana SIWZ
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich w: Pianowie, Wyskoci i Widziszewie oraz w budynku szatniowym przy kompleksie boisk sportowych ORLIK w Racocie / 2020 / Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP / Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich w: Pianowie, Wyskoci i Widziszewie oraz w budynku szatniowym przy kompleksie boisk sportowych ORLIK w Racocie - odpowiedzi na pytania/zmiana SIWZ
Wykonanie modyfikacji:
Agnieszka Maćkowiak
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2020-10-15 08:42:33
Data modyfikacji:
2020-10-15 08:42:33
Nazwa wpisu:
Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich w: Pianowie, Wyskoci i Widziszewie oraz w budynku szatniowym przy kompleksie boisk sportowych ORLIK w Racocie - zmiana treści SIWZ
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich w: Pianowie, Wyskoci i Widziszewie oraz w budynku szatniowym przy kompleksie boisk sportowych ORLIK w Racocie / 2020 / Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP / Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich w: Pianowie, Wyskoci i Widziszewie oraz w budynku szatniowym przy kompleksie boisk sportowych ORLIK w Racocie - zmiana treści SIWZ
Wykonanie modyfikacji:
Agnieszka Maćkowiak
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.