Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2016-12-28 11:28:18
Data modyfikacji:
2017-08-08 12:41:53
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 284 / 16 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 21. 12. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 284 / 16 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2016-12-28 11:27:06
Data modyfikacji:
2017-08-08 12:40:53
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 283 / 16 w sprawie: zgłoszenia sołectwa Wyskoć do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 21. 12. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 283 / 16 w sprawie: zgłoszenia sołectwa Wyskoć do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2016-12-28 11:25:23
Data modyfikacji:
2017-08-08 12:39:53
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 282 / 16 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 21. 12. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 282 / 16 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2016-12-28 11:23:57
Data modyfikacji:
2017-08-08 12:38:57
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 281 / 16 w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody 10 szt. drzew uznanych za pomniki przyrody.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 21. 12. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 281 / 16 w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody 10 szt. drzew uznanych za pomniki przyrody.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2016-12-28 11:22:28
Data modyfikacji:
2017-08-08 12:37:38
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 280 / 16 w sprawie: zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Miejską Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 21. 12. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 280 / 16 w sprawie: zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Miejską Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2016-12-28 11:21:11
Data modyfikacji:
2017-08-08 12:36:42
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 279 / 16 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Państwa Henryki i Gabriela Misiak na stan mienia Gminy Kościan wodociągu w Nowych Oborzyskach, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska.zgody na przyjęcie w formie darowizny od Państwa Henryki i Gabriela Misiak na stan mienia Gminy Kościan wodociągu w Nowych Oborzyskach, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 21. 12. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 279 / 16 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Państwa Henryki i Gabriela Misiak na stan mienia Gminy Kościan wodociągu w Nowych Oborzyskach, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska.zgody na przyjęcie w formie darowizny od Państwa Henryki i Gabriela Misiak na stan mienia Gminy Kościan wodociągu w Nowych Oborzyskach, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2016-12-28 11:18:44
Data modyfikacji:
2017-08-08 12:35:26
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 278 / 16 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Andrzeja Sekuły na stan mienia Gminy Kościan wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Pelikanie, obręb geodezyjny Kokorzyn.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 21. 12. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 278 / 16 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Andrzeja Sekuły na stan mienia Gminy Kościan wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Pelikanie, obręb geodezyjny Kokorzyn.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2016-12-28 11:17:24
Data modyfikacji:
2017-08-08 12:34:33
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 277 / 16 w sprawie: wyrazenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Czempiń odcinka sieci wodociągowej w Betkowie i w Nowych Oborzyskach.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXII z dnia 21. 12. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXII / 277 / 16 w sprawie: wyrazenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Czempiń odcinka sieci wodociągowej w Betkowie i w Nowych Oborzyskach.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.