Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2013-11-08 12:39:57
Data modyfikacji:
2017-09-15 09:53:38
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXII / 369 / 2013 w sprawie: dokonania zamiany nieruchomości położonych w Kokorzynie.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXII z dnia 29.10.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXII / 369 / 2013 w sprawie: dokonania zamiany nieruchomości położonych w Kokorzynie.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2013-11-08 12:37:27
Data modyfikacji:
2017-09-15 09:52:35
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXII / 368 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Jana Kaźmierczaka na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w miejscowości Pianowo, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXII z dnia 29.10.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXII / 368 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Jana Kaźmierczaka na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w miejscowości Pianowo, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2013-11-08 12:34:36
Data modyfikacji:
2017-09-15 09:51:14
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXII / 367 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Szymona Bednarka na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w Nowych Oborzyskach.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXII z dnia 29.10.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXII / 367 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Szymona Bednarka na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w Nowych Oborzyskach.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2013-11-08 12:32:18
Data modyfikacji:
2017-09-15 09:49:27
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXII / 366 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Rafała Majchrzaka na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w Nowych Oborzyskach.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXII z dnia 29.10.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXII / 366 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Rafała Majchrzaka na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w Nowych Oborzyskach.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2013-11-08 12:30:00
Data modyfikacji:
2017-09-15 09:47:38
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXII / 365 / 2013 w sprawie: upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kościan do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXII z dnia 29.10.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXII / 365 / 2013 w sprawie: upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kościan do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2013-11-08 12:30:00
Data modyfikacji:
2017-09-15 09:47:06
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXII / 365 / 2013 w sprawie: upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kościan do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXII z dnia 29.10.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXII / 365 / 2013 w sprawie: upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kościan do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2013-11-08 12:27:29
Data modyfikacji:
2017-09-15 09:46:06
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXII / 364 / 2013 w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa i do Rady Sołeckiej wsi Wławie.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXII z dnia 29.10.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXII / 364 / 2013 w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa i do Rady Sołeckiej wsi Wławie.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2013-11-08 12:22:37
Data modyfikacji:
2017-09-15 09:45:13
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXII / 363 / 2013 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXII z dnia 29.10.2013r. / 2013 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXII / 363 / 2013 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.