Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2017-08-14 12:29:24
Data modyfikacji:
2017-08-14 12:29:24
Nazwa wpisu:
Zarządzenie Nr 53 / 2017 z dnia 10. 08. 2017r. zmieniające zarządzenie nr 58/05 Wójta Gminy Kościan z dnia 4 listopada 2005 r. i w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Kościan w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2017 rok / Rejestr Zarządzeń / Wójt / Organy władzy publicznej / Zarządzenie Nr 53 / 2017 z dnia 10. 08. 2017r. zmieniające zarządzenie nr 58/05 Wójta Gminy Kościan z dnia 4 listopada 2005 r. i w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Kościan w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2017-08-14 11:31:31
Data modyfikacji:
2017-08-14 11:31:31
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIX / 369 / 17 w sprawie: odpowiedzi na skargę z dnia 10 lipca 2017r. wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przez Prokuratora Rejonowego w Kościanie, dotyczącą stwierdzenia nieważności uchwały nr V/50/11 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kościan oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXIX z dnia 10. 08. 2017r. / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXIX / 369 / 17 w sprawie: odpowiedzi na skargę z dnia 10 lipca 2017r. wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przez Prokuratora Rejonowego w Kościanie, dotyczącą stwierdzenia nieważności uchwały nr V/50/11 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kościan oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2017-08-14 11:28:33
Data modyfikacji:
2017-08-14 11:28:33
Nazwa wpisu:
Sesja XXIX z dnia 10. 08. 2017r.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Sesja XXIX z dnia 10. 08. 2017r.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2015-12-23 11:27:29
Data modyfikacji:
2017-08-09 14:43:27
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XII / 151 / 15 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Kościan umów najmu lokali użytkowych w Racocie i Turwi.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XII z dnia 17.12.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XII / 151 / 15 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Kościan umów najmu lokali użytkowych w Racocie i Turwi.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2015-12-23 11:25:29
Data modyfikacji:
2017-08-09 14:42:16
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XII / 150 / 15 w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Gminy Kościan dotyczącego opublikowania projektu "Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XII z dnia 17.12.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XII / 150 / 15 w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Gminy Kościan dotyczącego opublikowania projektu "Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2015-12-23 11:19:12
Data modyfikacji:
2017-08-09 14:37:24
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XII / 149 / 15 w sprawie: uchwały budzetowej Gminy Kościan na rok 2016.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XII z dnia 17.12.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XII / 149 / 15 w sprawie: uchwały budzetowej Gminy Kościan na rok 2016.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2015-12-23 11:17:06
Data modyfikacji:
2017-08-09 14:33:48
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XII / 148 / 15 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2016 - 2019.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XII z dnia 17.12.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XII / 148 / 15 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2016 - 2019.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2015-12-23 11:14:56
Data modyfikacji:
2017-08-09 14:30:19
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XII / 147 / 15 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XII z dnia 17.12.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XII / 147 / 15 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.