Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2011-10-05 11:58:53
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:24:38
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 104 / 2011 w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Krzanie.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 28.09.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 104 / 2011 w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Krzanie.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2011-10-05 11:48:30
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:23:12
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 103 / 2011 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 28.09.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 103 / 2011 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2011-10-05 11:36:52
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:20:11
Nazwa wpisu:
Sesja X z dnia 28.09.2011r.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Sesja X z dnia 28.09.2011r.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2011-11-04 08:24:09
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:18:35
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 128 / 2011 w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 26.10.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 128 / 2011 w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2011-11-04 08:15:32
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:16:31
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 127 / 2011 w sprawie: dokonania zamiany nieruchomości między Gminą Kościan a Panem Adrianem Nadobnikiem.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 26.10.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 127 / 2011 w sprawie: dokonania zamiany nieruchomości między Gminą Kościan a Panem Adrianem Nadobnikiem.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2011-11-04 08:11:23
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:15:30
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI/ 126 / 2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr X / 105 / 2011 Rady Gminy Kościan z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 26.10.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI/ 126 / 2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr X / 105 / 2011 Rady Gminy Kościan z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2011-11-04 08:07:52
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:14:43
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 125 / 2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV / 179 / 05 Rady Gminy Kościan z dnia 30.03.2005 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 26.10.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 125 / 2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV / 179 / 05 Rady Gminy Kościan z dnia 30.03.2005 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2011-11-04 08:00:39
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:13:51
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 124 / 2011 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 26.10.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 124 / 2011 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.