Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2017-08-21 09:18:08
Data modyfikacji:
2017-08-21 09:18:08
Nazwa wpisu:
Zarządzenie Nr 51 / 2017 z dnia 31. 07. 2017r. w sprawie: przeprowadzenia likwidacji jednostki budżetowej Gminy Kościan pod nazwą Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2017 rok / Rejestr Zarządzeń / Wójt / Organy władzy publicznej / Zarządzenie Nr 51 / 2017 z dnia 31. 07. 2017r. w sprawie: przeprowadzenia likwidacji jednostki budżetowej Gminy Kościan pod nazwą Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2017-08-21 09:12:47
Data modyfikacji:
2017-08-21 09:12:47
Nazwa wpisu:
Zarządzenie Nr 50 / 2017 z dnia 31. 07. 2017r. w sprawie: przeprowadzenia likwidacji jednostki budżetowej Gminy Kościan pod nazwą Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2017 rok / Rejestr Zarządzeń / Wójt / Organy władzy publicznej / Zarządzenie Nr 50 / 2017 z dnia 31. 07. 2017r. w sprawie: przeprowadzenia likwidacji jednostki budżetowej Gminy Kościan pod nazwą Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2017-08-18 12:23:30
Data modyfikacji:
2017-08-18 12:23:30
Nazwa wpisu:
Zawiadomienie z dnia 07.08.2017
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / (WOO-II.4235.4.2016.BZ) Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża / Decyzje środowiskowe wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska / Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie z dnia 07.08.2017
Wykonanie modyfikacji:
Magdalena Lewandowska
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2017-08-18 11:23:37
Data modyfikacji:
2017-08-18 11:23:37
Nazwa wpisu:
Zawiadomienie o wyborze
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie / 2017 rok / Zamówienia sektorowe podprogowe / Zawiadomienie o wyborze
Wykonanie modyfikacji:
Agnieszka Maćkowiak
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2017-08-14 12:29:24
Data modyfikacji:
2017-08-14 12:53:55
Nazwa wpisu:
Zarządzenie Nr 53 / 2017 z dnia 10. 08. 2017r. zmieniające zarządzenie nr 58/05 Wójta Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Kościan w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2017 rok / Rejestr Zarządzeń / Wójt / Organy władzy publicznej / Zarządzenie Nr 53 / 2017 z dnia 10. 08. 2017r. zmieniające zarządzenie nr 58/05 Wójta Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Kościan w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2017-08-14 12:29:24
Data modyfikacji:
2017-08-14 12:29:24
Nazwa wpisu:
Zarządzenie Nr 53 / 2017 z dnia 10. 08. 2017r. zmieniające zarządzenie nr 58/05 Wójta Gminy Kościan z dnia 4 listopada 2005 r. i w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Kościan w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2017 rok / Rejestr Zarządzeń / Wójt / Organy władzy publicznej / Zarządzenie Nr 53 / 2017 z dnia 10. 08. 2017r. zmieniające zarządzenie nr 58/05 Wójta Gminy Kościan z dnia 4 listopada 2005 r. i w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Kościan w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2017-08-14 11:31:31
Data modyfikacji:
2017-08-14 11:31:31
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIX / 369 / 17 w sprawie: odpowiedzi na skargę z dnia 10 lipca 2017r. wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przez Prokuratora Rejonowego w Kościanie, dotyczącą stwierdzenia nieważności uchwały nr V/50/11 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kościan oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXIX z dnia 10. 08. 2017r. / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXIX / 369 / 17 w sprawie: odpowiedzi na skargę z dnia 10 lipca 2017r. wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przez Prokuratora Rejonowego w Kościanie, dotyczącą stwierdzenia nieważności uchwały nr V/50/11 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kościan oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2017-08-14 11:28:33
Data modyfikacji:
2017-08-14 11:28:33
Nazwa wpisu:
Sesja XXIX z dnia 10. 08. 2017r.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Sesja XXIX z dnia 10. 08. 2017r.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.