Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2010-06-09 08:05:53
Data modyfikacji:
2017-10-05 11:23:44
Nazwa wpisu:
Uchwała XXXIX / 384 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w Starych Oborzyskach.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXIX z dnia 24.05.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXXIX / 384 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w Starych Oborzyskach.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2010-06-09 08:06:54
Data modyfikacji:
2017-10-05 11:22:56
Nazwa wpisu:
Uchwała XXXIX / 385 / 2010 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej - dot. Pelikana, obręb geodezyjny Kokorzyn, Sierakowo, Czarkowo.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXIX z dnia 24.05.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXXIX / 385 / 2010 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej - dot. Pelikana, obręb geodezyjny Kokorzyn, Sierakowo, Czarkowo.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2010-06-09 08:09:15
Data modyfikacji:
2017-10-05 11:22:07
Nazwa wpisu:
Uchwała XXXIX / 386 / 2010 w sprawie: ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej - dot. Sierakowa.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXIX z dnia 24.05.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXXIX / 386 / 2010 w sprawie: ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej - dot. Sierakowa.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2010-06-09 08:11:44
Data modyfikacji:
2017-10-05 11:21:21
Nazwa wpisu:
Uchwała XXXIX / 387 / 2010 w sprawie: ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej - dot. Widziszewa.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXIX z dnia 24.05.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXXIX / 387 / 2010 w sprawie: ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej - dot. Widziszewa.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2010-06-09 08:45:08
Data modyfikacji:
2017-10-05 11:20:26
Nazwa wpisu:
Uchwała XXXIX / 388 / 2010 w sprawie; zmiany uchwały Nr XXXI / 229 / 2009 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z sal sportowych oraz boisk stanowiących obiekty użyteczności publicznej Gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXIX z dnia 24.05.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXXIX / 388 / 2010 w sprawie; zmiany uchwały Nr XXXI / 229 / 2009 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z sal sportowych oraz boisk stanowiących obiekty użyteczności publicznej Gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2010-06-09 08:48:59
Data modyfikacji:
2017-10-05 11:19:27
Nazwa wpisu:
Uchwała XXXIX / 389 / 2010 w sprawie: nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna Gminy Kościan".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXIX z dnia 24.05.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXXIX / 389 / 2010 w sprawie: nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna Gminy Kościan".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2010-06-09 08:58:09
Data modyfikacji:
2017-10-05 11:18:49
Nazwa wpisu:
Uchwała XXXIX / 390 / 2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Choryń przedstawionego przez Radę Sołecką Choryni.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXIX z dnia 24.05.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXXIX / 390 / 2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Choryń przedstawionego przez Radę Sołecką Choryni.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2010-06-09 09:02:38
Data modyfikacji:
2017-10-05 11:18:01
Nazwa wpisu:
Uchwała XXXIX / 391 / 2010 w sprawie: aneksu nr 5 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXIX z dnia 24.05.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXXIX / 391 / 2010 w sprawie: aneksu nr 5 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.