Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2014-02-03 09:39:50
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:42:05
Nazwa wpisu:
Sesja XXXVI z dnia 28.01.2014r.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Sesja XXXVI z dnia 28.01.2014r.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 13:42:18
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:37:41
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 426 / 14 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami linii kolejowej.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 426 / 14 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami linii kolejowej.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 13:39:48
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:35:50
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 425 / 14 w sprawie: przystąpienia Gminy Kościan do realizacji w partnerstwie projektu systemowego pn. "EFS szansa dla mnie!" w roku 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 425 / 14 w sprawie: przystąpienia Gminy Kościan do realizacji w partnerstwie projektu systemowego pn. "EFS szansa dla mnie!" w roku 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 13:36:13
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:33:15
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 424 / 14 w sprawie: przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2014 roku.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 424 / 14 w sprawie: przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2014 roku.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 13:36:13
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:32:39
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 424 / 14 w sprawie: przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2014 roku.Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2014 roku.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 424 / 14 w sprawie: przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2014 roku.Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2014 roku.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 13:31:32
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:29:35
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 423 / 14 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 423 / 14 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 13:29:49
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:28:46
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 422 / 14 w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXVI / 410 / 14 Rady Gminy Kościan z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 422 / 14 w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXVI / 410 / 14 Rady Gminy Kościan z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2014-03-11 13:27:15
Data modyfikacji:
2017-09-08 12:26:38
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXVII / 421 / 14 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczana wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVII z dnia 04.03.2014r. / 2014 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXVII / 421 / 14 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczana wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.