Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2010-07-08 10:26:52
Data modyfikacji:
2017-10-05 11:00:13
Nazwa wpisu:
Uchwała XL / 404 / 2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XL z dnia 30.06.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XL / 404 / 2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2010-07-08 10:30:22
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:58:59
Nazwa wpisu:
Uchwała XL / 405 / 2010 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XL z dnia 30.06.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XL / 405 / 2010 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2010-07-08 10:34:48
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:49:11
Nazwa wpisu:
Uchwała XL / 406 / 2010 w sprawie: upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XL z dnia 30.06.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XL / 406 / 2010 w sprawie: upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2010-07-08 08:29:55
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:47:54
Nazwa wpisu:
Sesja XL z dnia 30.06.2010r.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Sesja XL z dnia 30.06.2010r.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2010-09-23 11:56:57
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:43:46
Nazwa wpisu:
Uchwała XLI / 407 / 2010 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLI z dnia 10.09.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLI / 407 / 2010 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2010-09-23 12:02:30
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:42:51
Nazwa wpisu:
Uchwała XLI / 408 / 2010 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX / 380 / 2010 Rady Gminy Kościan z dnia 24 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kościan na lata 2009-2012.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLI z dnia 10.09.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLI / 408 / 2010 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX / 380 / 2010 Rady Gminy Kościan z dnia 24 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kościan na lata 2009-2012.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2010-09-23 12:06:18
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:41:57
Nazwa wpisu:
Uchwała XLI / 409 / 2010 w sprawie; zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Widziszewo przedstawionego przez Radę Sołecką Widziszewa.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLI z dnia 10.09.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLI / 409 / 2010 w sprawie; zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Widziszewo przedstawionego przez Radę Sołecką Widziszewa.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2010-09-23 12:08:55
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:41:07
Nazwa wpisu:
Uchwała XLI / 410 / 2010 w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLI z dnia 10.09.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLI / 410 / 2010 w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.