Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2016-10-04 12:18:41
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:16:58
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 237 / 16 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2016.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XX z dnia 28. 09. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XX / 237 / 16 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2016.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2016-10-04 12:15:35
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:15:27
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 236 / 16 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2016-2020.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XX z dnia 28. 09. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XX / 236 / 16 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2016-2020.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2016-11-02 09:59:14
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:09:50
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXI / 261 / 16 w sprawie: zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Kościan”.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXI z dnia 26. 10. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXI / 261 / 16 w sprawie: zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Kościan”.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2016-11-02 09:57:29
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:08:57
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXI / 260 / 16 w sprawie: zgłoszenia sołectwa Nowy Dębiec do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXI z dnia 26. 10. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXI / 260 / 16 w sprawie: zgłoszenia sołectwa Nowy Dębiec do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2016-11-02 09:54:52
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:07:32
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXI / 259 / 16 w sprawie: przystąpienia Gminy Kościan do realizacji w partnerstwie projektu pt. „Tęcza” w latach 2016 – 2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXI z dnia 26. 10. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXI / 259 / 16 w sprawie: przystąpienia Gminy Kościan do realizacji w partnerstwie projektu pt. „Tęcza” w latach 2016 – 2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2016-11-02 09:53:32
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:04:05
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXI / 258 / 16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/112/11 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Kapituły do rozpatrywania wniosków o nadanie Tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Kościan” oraz „Zasłużony dla Gminy Kościan”.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXI z dnia 26. 10. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXI / 258 / 16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/112/11 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Kapituły do rozpatrywania wniosków o nadanie Tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Kościan” oraz „Zasłużony dla Gminy Kościan”.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2016-11-02 09:51:40
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:02:40
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXI / 257 / 16 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXI z dnia 26. 10. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXI / 257 / 16 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2016-11-02 09:50:20
Data modyfikacji:
2017-08-08 13:01:22
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXI / 256 / 16 w sprawie: zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXI z dnia 26. 10. 2016r. / 2016 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXI / 256 / 16 w sprawie: zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.